رژیم ملا چین وروسیه را فریب داده است

رژیم ملا چین وروسیه را فریب داده است

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست            قدرت زنان           وین  10.07.2021

سالها پیش در خواندن گزارش یک آزمایش تحقیقی، از بخش نهایی آن آزمایش، بشدت متعجب شدم و هنوز با گذشت سالیان دراز، با حیرت از خود می پرسم، مگر ممکن است؟

میمونی را با فرزندش وارد حمامی کرده و در را بسته اند. و کم کم دمای کف حمام را بالا برده اند، ابتدا میمون کودکش را بغل کرده ولی با بالا رفتن حرارت کف حمام و غیر قابل تحمل شدن آن، میمون کودکش را به کف حمام گذارده و خود روی کودکش ایستاده است.

و امروز  وقتی که در پیک نت، عنوان اول پیک نت – (ایران، روسیه، پاکستان و چین، به امید دفع خطر داعش، حکومت طالبان بر افغانستان را پذیرفته اند.) را می خواندم، به یاد آن آزمایش افتادم. و با حیرت از خود پرسیدم ، آیا براستی ممکن روسیه و چین چنین کاری را کرده باشند؟ مقصد کجاست که چشمان خود را بر جنایتکارانی این چنین در ایران و افغانستان می بندند؟ و جزغاله شدن این دو ملت برایشان بی تفاوت می شود؟

آیا آنان برای خرد کردن گردن داعش خود چیزی کم دارند که طالبان را برای مبارزه با داعش تائید می کنند؟ بی شک هم اکنون بخش بزرگی از داعش با لباس افغانی در میان سربازان طالبان است. هم چنانکه در آذربایجان در صفوف سربازان آذربایجانی علیه ارمنستان می جنگیدند. چرا باید انتظار حرف راست را از طالبان داشت و تعهد به وعده را از یک مشت خود فروخته خائن به ملک و ملت افغانستان پذیرفت؟

آیا ممکن است دولت های روسیه و چین، تا این اندازه نا آشنا به مهارت دراز مدت انگلیس و آمریکا در بکارگیری اهرم مذهب در پیش برد مقاصد خود باشند؟

و این که چطور ملایان برای نجات خود از سقوط، به هر خس و خاشاکی می چسبند و چطور توانسته اند دولت کشورهای بزرگی چون روسیه و چین رابا خود همراه کنند! و با زبان نرم، آنان را از مجرای نیازشان فریب دهند؟ و باعث رفت و آمد هیولاهایی چون طالبان برای مذاکرات سیاسی به ایران و سپس به روسیه بشوند. و چگونه کشور های مقتدری چون روسیه و چین فریب باند تبه کار سید علی را خورده و چشم خود را نه تنها بر روی رنج ملت ایران بسته اند، بلکه حضور طالبان را در افغانستان نیز پذیرفته اند.

آنان غافل از این هستند که در اسلام اولین حربه جنگ با دشمن دروغ گفتن است. و این که رژیم ملا می گوید طالبان عوض شده! چطورآنان این عوض شدن را دیدند ولی دنیا ندید؟ این ها همان آدم کشانی هستند که مردم را در عزا و عروسی، در خواب و بیداری، تکه تکه می خواهند. اینان زنان را که نیمی از جامعه هستند در خانه و فلج، مردان را برده و بی خانمان وکودکان را بی سواد و ذلیل می خواهند. بجای کار و تولید، آدمکش تعلیم می دهند. اینان طالبان اخوان المسلمینی نوکر آمریکا هستند. و افغانستان را برای نو مستعمره آمریکا شدن آماده می کنند.

مگر می شود هر اداعایی را باور کرد؟ محک عمل است. طالبان بعد از مارس 2020 به کشتن وسیع مردم بی پناه افغانستان، زیر سایه آمریکا در افغانستان ادامه داده است. رهبران ظالم و خونخوار طالبان، خائنین به ملک و ملت افغانستان و جهانند که باید همگی دستگیر و برای خیانت بلند مدت به جزای اعمال ننگینشان برسند. دولت دست نشانده اشرف غنی در افغانستان ، فقط این جوانان گرسنۀ بی شغلی را که طالبان بزور تفنگ، برده و سرباز خود کرده دستگیر و زندانی کرده است. و اجازه مبارزه با طالبان را از طرف آمریکا را نداشته است. در اسپوتنیک فارسی می نویسند جنبش طالبان! از کی تا بحال باند مافیایی شده جنبش؟! شمخانی غول بی شاخ و دم امنیت ملی ایران می گوید: طالبان دیگر آن طالبان نیست. عوض شده، فرش قرمز زیر پای طالبان جنایتکار بیاندازید. و باند وابسته به سیدعلی در نجات کاخ پوشالی در حال ریزش خود، تکیه بر طالبان را بر گزیده است.

پاکستان ؟ اگر آمریکا بگوید طالبان را تائید کن، جرات ندارد حرف دیگری بزند.  و در این میان آیا روسیه و چین باید چشم خود را به سوختن دو ملت ایران و افغانستان بندند. و ملایان و طالبان را تائید کنند؟

در این سال ها همه به دنبال ارتش نیابتی هستند. تا کارهای کثیف را انجام دهد. ولی طالبان، همان  برادر دوقلوی داعش است. مادر هر دو آمریکا است و اکنون هم آمریکا برای حفاظت از فرودگاه کابل ترکیه را آورده . و دولت اردغان نیز اخوانی است. و در بوجود آوردن داعش، برای ویرانی سوریه شدیدا فعال بوده است. همه چیز دارد یک دست می شود. خشونت سربازان طالبان در مقابل سربازان دولتی افغانستان و کشتار وحشیانۀ آنان بعد از تسلیم، دقیقا مثل رفتار داعش است. توبۀ گرگ مرگ است. و سید علی این آدمکشان را به ایران می آورد و پول و اسلحه به آنها می دهد تا مردم مظلوم افغانستان را بکشند.

چقدر باید تهی بود تا با تکیه به طالبان، امید به بقا داشت!

شکست روسیه و چین در اتحاد نا میمون با ایران و پاکستان، برای روی کار آوردن طالبان در افغانستان،از هم اکنون عیان است. چون در این اتحاد نا میمون هدف وسیله را توجیه کرده است. انسانیت نادیده گرفته شده است و فریاد انسان ها برای کمک ناشنیده مانده است.

کمک، به پا گرفتن یک نیروی جهنمی وابسته به امپریالیسم آمریکا در منطقه، کار

  بسیار نادرستی است. طالبان بعد از بدست گرفتن قدرت، با همان داعش از مرزها عبور

 خواهد کرد و به شما حمله ور خواهد شد. و تمام سرزمین های مسلمان نشین را چون

 سوریه ویران خواهد کرد. و اصلا برای همین از طرف آمریکا دارد ارتقاء داده می

شود.

هم اکنون باید همه با هم گلوی آمریکا و طالبانش را در منطقه بگیرند. طالبان نباید هرگز به قدرت برسد. هم اکنون تمام رهبران طالبان در هر جای جهان باید دستگیر شده و دودمانشان بر باد داده شود.  رژیم بی آبروی ایران هم که توسط یک باند فاسد بی بصیرت عقده ای نوکر امپریالیسم اداره می شود ، باید به سرعت سرنگون شود.  

آنچه را که روسیه و چین و همه، هرگز نباید فراموش کنیم، بجای تکیه بر نیروهای فاسد وابسته به امپریالیسم، باید چون تمام مبارزات ظفرمند تاریخ، به نیروی مردم تکیه کرد، تا حاکمیت های مذهبی و ارتش های نیابتی امپریالیستی در جهان برچیده شود.

اگر برای نجات از خطر حمله ارتش نیابتی آمریکا- داعش، چشم بر قربانی شدن دوملت اسیر در چنگال ملایان در ایران و افغانستان بسته شود، چطور می شود پیروزی بر داعش را متصور شد. شکست در مقابلشان حتمی است. چون مردم در مقابل حمله آنان

سکوت خواهند کرد.

 

پیروز باد مبارزات مردم ایران و افغانستان

علیه نوکران امپریالیسم … طالبان و ملایان

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.