رژیم ملا نظام سرمایه داری نیست

رژیم ملا نظام سرمایه داری نیست

فرح نوتاش   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست-صهیونیست     قدرت زنان   وین 06 . 09. 2020

وقتی این قلم سال ها پیش برای اولین بار عنوان “جمهوری سرمایه داری اسلامی” را مطرح کرد ، دوسه روز بعد از طرح این عنوان، احمد جنتی از شورای نگهبان، اعلان کرد ، بما تهمت می زنند و ما را سرمایه داری خطاب می کنند و حال آنکه ما یک نظام اسلامی هستیم!

با نهایت خضوع ، بعد ها استقبال از بکار گیری این عنوان در سایر مقالات، توسط رفقا در احزاب و سازمان های مختلف باعث رضایت عمیق این قلم از همرنگی حاصل شد. 

به مرور زمان و با بالا گرفتن رانت خواری ها – واردات قاچاق و ورشکست شدن کارگاه ها و کارخانه ها و تخته شدن بسیاری از آنان و فروش کارخانه های ورشکسته، با نازل ترین قیمت به بخش خصوصی، به وضوح اضمحلال یک نظام صنعتی -سرمایه داری آشکار شد.

و خیل عظیم کارگران بی کار شده و غلطیده به دامن فقر و بدبختی، و رشد عظیم کپر نشینان و حاشیه نشینان گرسنه، نقاب از چهرۀ نظامی که هیچگونه مسئولیتی در قبال افراد جامعه ندارد آشکار کرد.

در نظام سرمایه داری حق بیکاری از اصول کار است. نظامی که در مقابل اعتراض کارگران برای عقب افتادن حقوق چندین ماهه و گاهی چندین ساله ، تن لخت آنان را در ملاء عام به شلاق می بندد، آنان را زندانی می کند، می کشد و با واردات بی روئه کمر تولید داخلی را شکسته است، نه تولیدش صنعتی است و نه روبنای نظامش ( فرهنگی-سیاسی -اجتماعی ) در تعریف خاص روبنای نظام صنعتی -سرمایه داری می گنجد، و روبنای زمان برده داری عربستان سعودی 1400 سال پیش را به زور دشنه، دارد در حلقوم جامعه فرو می کند، این نظام دیگر مطلقا سرمایه داری نیست.

این نظام کج و معوج دلال مافیایی “رژیم ملایان دزد است. بی پرنسیب و با شاخص های فجیع بگیر و ببند، که قبل از این در تاریخ نبوده و بیشتر شباهت به نظام باند قتل و قاچاق کوکایین مکزیک دارد. و نام این نظام دلال بی پرنسیب، هچل هپوی دزدان و قاتلان پشت ماسک مذهب و زنجیر و علم وکتل، و خواهان بمب اتم در عصر نت “رژیم ملا” است ! و ملایان دروغ گو و هیولا، با شکم های سیری ناپذیری که همه چیز را می فروشند، حتا ناموس را، در ضمن این که دم از ضد صهیونیست بودن می زنند ولی قدمی از فرمایشان بانک جهانی صهیونیست تخطی نمی کنند. و بکوب با پول این ملت اسیر در حال صادر کردن این شیوۀ حاکمیت ضد انسانی، به اقصا نقاط جهان هستند. این انسانیت زدایی و جنایتکاری، اگر ظاهرا در مقابل آمریکا است، ولی یک مخرب عظیم و یک هیولای دیگر، از همان قماش است. و دیگر نمی تواند با نمایش ضد آمریکایی بودن ظاهری، برای خود آبرو بخرد.

از این رو، شعارهای ” ادارۀ شورایی و ضدیت با خصوصی سازی” که از شعارهای به حق کارگران در نظام های سرمایه داری و ضد نئولیبرالیستی و جهانی سازی هستند، نه تطابقی با ماهیت این شرایط و نه روند مبارزه با این هیولای کثیف و خشن ” رژیم ملا” دارد. چون اصل قضیه واردات بی رویه و بی وقفه توسط تمام عناصر دزد این رژیم از مرزهای خصوصی ، با عدم پرداخت گمرک است. اگر ادارۀ تمام کارخانه ها و کارگاه ها را نیز به تمام کارگران بدهند، و خصوصی سازی هم قاطعانه ممنوع گردد، و حتا کل کارخانه ها را به نام کارگران کنند، واردات بی رویه و ارزان تر، با نپرداختن گمرک، باز کمر تولید داخلی را خواهد شکست.

رژیم ملا، خلاصۀ دزد، دروغگو، دغل ، جنایتکار، ضد تولید داخلی، بی شخصیت ، استعماری ، ارتجاعی – برد داری بوده و عنوانی مختصر و مفید، و در بر گیرندۀ تمام این ویژگی ها است.   گام اول، بالاجبار، شعار براندازی رژیم ملا است. و گام بعد ساختن نظامی در خور مردم ایران ، با زیر بنا و روبنایی مناسب با وضعیت بلوغ سیاسی احزاب و سازمان های آن. حق گرفتنی است و قدرت ، اهرم گرفتن حق است. و اتحاد اهرم قدرت.

بلوغ سیاسی را می توان در “تمرکز و حمایت از منافع یک طبقۀ ، ملت و جهان” تعریف کرد. و تا زمانی که چپ حامی طبقۀ کارگر ایران تحمل همدیگر را در یک میز گرد ندارد، قاصر از اجرای وظایف خود است. چون پراکنده و ضعیف و نا بالغ است. و تصمیم دیگران برای طبقۀ مورد نظر آن، ثانوی بر منافع طبقۀ مورد نظر تصمیم گیران خواهد بود. و این یک واقعیت محض است.

خلوص و نفی تضاد های درونی، حلال مشکلات چپ

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.