رژه هنگ جاودان در وین

رژه هنگ جاودان در وین

فرح نوتاش                                                                   وین  09.05.2022

مراسم یاد بود پیروزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر آلمان نازی در سال 1945،  در 9 ماه مه در میدان مرکزی شهر وین ، استفان پلاتز از ساعت 6 بعد از ظهر با گرد همآیی جمع کثیری ازملیت های مختلف اتحاد جماهیر شوروی مقیم وین، با در دست داشتن عکس قهرمانان، سربازان و جان باختگان جنگ جهانی دوم، و جمعی از مردم وین شروع شد.

سخنرانان، شکوه آن روز تاریخی را که با مبارزات دلاورانۀ ارتش بلشویک و مردم دلیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به پیروزی نائل آمده بود یاد آور شدند. و در پی آن کنسرتی پر شور بیاد آن روز،  و آن پیروزی و آن دلاوران اجرا شد.

در ساعت 8 بعد از ظهر، رژه هنگ جاودان با در دست داشتن عکس های بی شمار و دسته های گل ، بطرف میدان شوارتزن برگ پلاتز شروع شد. این میدان جایی است که مجسمه سرباز بلشویک، به احترام دلاوری های سربازان بلشویک، بعد از جنگ دوم جهانی در وین ساخته و بر پا شده است . بعد از طی مسافت نسبتا طولانی از خیابان های مرکزی شهر هنگ جاودان به میدان رسید. مردم با ادای احترام، دسته های بسیار گل را در پای مجسمه گذاردند. در این میان مردی که لباس سربازی به شیوه جنگ جهانی دوم بر تن داشت با عکس سربازی که شبیه خودش بود با پرچم اوکراین زیر مجسمه ایستاد. پرچم اوکراین را پلیس از مراسم خارج کرد ولی تحویل گرفتن سرباز اوکراینی توسط بانوی گرداننده روس،بسیار تاثر برانگیز بود.

07ed5ae690

 

مردم با آخرین اشعه های غروب بر سپر طلایی مجسمه سرباز بلشویک، سرود خوانان کم کم میدان را ترک کردند. اگر چه امسال دولت آلمان از برافراشتن پرچم پیروزمندانه

8b960ba31b

 

ارتش بلشویک ها، بر بام مجلس در برلین خود داری کرده است، ولی یاد و خاطره آن دلاوران همواره جاودان خواهد بود.

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.