راز جعبۀ سیاه اعلامیۀ شمارۀ 22

راز جعبۀ سیاه
اعلامیۀ شمارۀ 22

جبهۀ مردم برای نجات ایران( خط 3)

24 ژانویه 2020=4 بهمن

بعد از ترور پاسدار قاسم سلیمانی توسط آمریکا، حذر از انتقام و دوری از متشنج کردن منطقه بطور صریح به رژیم ملا تذکر داده شد. ولی به امر “من و یا فقط من”، انتقام سخت در دو مرحله عملی شد.

کوبیدن پایگاه خالی اشغال شده توسط آمریکائیان در عراق با اطلاع دادن به آنان برای تخلیه قبل از زدن ! که پایگاه متعلق به مردم عراق است.

زدن هواپیمای مسافربری اکراین با بیشترین مسافران ایرانی و نخبه گان دانشگاهی.

و اکنون مصیبت بزرگی که در پی این “انتقام سخت ” در راه است . و اثرات وحشتناک آن بر زندگی مردم مظلوم ایران.

چسبیدن رژیم ملا به جعبۀ سیاه و تحویل ندادن آن، خشم مردم جهان را بر انگیخته و شرایط ذهنی جامعۀ جهانی را بدون زحمت و مخارج تبلیغاتی معمول قبل از حملۀ آمریکا به ممالک، آماده برای حملۀ آمریکا به ایران کرده است.

جعبۀ سیاه متعلق به دولت اوکراین است. چون هواپیما متعلق به دولت اوکراین بوده است. رژیم ملا، با گردن کلفتی و زیر پا گذاردن قوانین جهانی، زندگی مردم ایران را به خطر می اندازد. باید برای پیش گیری از مصیبت های عنقریب، فورا جعبۀ سیاه را با پوزش برای تآخیر، به دولت اوکراین تحویل بدهد. و در دادن هر کمکی در باز خوانی آن کوتاهی نکند. در مورد غرامت دو ملیتی ها سماجت بخرج نداده و خواستۀ جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا را اجرا کند و از تنش بکاهد. این سپاه پاسداران رو سیاه، تفنگچی دزدان گردنه بند،عجب مصیبتی برای ملت ایران شده است. با تکیه بر تفنگ آن رژیم ملا تمام دست آوردهای تمدن بشری را به زیر پا می گذارد.

راز جعبۀ سیاه افشا شده است. و آنچه که خلبان گزارش داده است فراتر از دانسته های

مردم جهان در مورد سقوط هواپیما نیست. خلبان گزارش داده که هواپیما را رژیم ملا زده است. وامروز این را همه می دانند. و تمام فرضیه های تکنیکی حقوق بگیران رژیم ملا، توسط متخصصین داخل و خارج رد شده است. عمدی بودن شلیک واضح است.

قتل عام زندانیان سیاسی ایران سال 1367 بعد از قبول قطعنامه صلح تحمیلی نیز، انتقام سخت برای فرونشاندن خشم بازندۀ جنگ بعد از 8 سال بود.

زدن هواپیمای مسافربری با اکثر مسافران ایرانی و نخبگان دانشگاهی ریشه در نخبه کشی در ایران توسط نوکران انگلیس دارد. از کشتن امیر کبیر، احمد کسروی، واژگونی کردن قریب به اتفاق اتوبوس های کودکان ممتاز مدارس در راه اردو های تابستانی ، اتوبوس کانون نویسندگان ایران، قتل های زنجیره ای، اکنون استادان دانشگاه.

“قتل عام ایرانیان” در انتقام سخت از نیروهای خارجی همواره سنت نوکران انگلیس در ایران بوده است. انتظار عذرخواهی سیدعلی خامنه ای رهبر دزدان ایران برای شلیک به هواپیمای مسافربری در نماز جمعۀ 27 دی ؟!! عذر خواهی وانتقاد از خود، نیاز به فرهنگ انسانی دارد. در جایی که این داعش انگلیسی منکر تمام دستاورد های فرهنگ انسانی است ؟!! خون ریخته در سقوط هواپیمای اکراینی، از جنس خون ریخته درقتل عام زندانیان سیاسی 1367 است. حملۀ آمریکا نزدیک است. فردا تظاهراتی در جهان علیه حملۀ آمریکا به ایران بر قرار خواهد شد . ولی مگر در سال 2003 میلیون ها نفر در سراسر جهان قبل از حملۀ امریکا به عراق تظاهرات بر پا نکردند؟

رژیم ملا باید سریع جعبۀ سیاه را به دولت اوکراین تحویل دهد.

و تشنج در منطقه و جهان را پایان دهد

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.