دوران کشیده شده

دوران کشیده شده

فرح نوتاش دی ماه 1392             قدرت زنان        

در حقیقت آریل شارون درتاریخ 4 ژانویه 2006 در بیهوشی مرد، ولی زندگی مرگ گونه اش (زندگی گیاهی) تا فرو ریختن نهایی او در11 ژانویه 2014 کشیده شد.

این هشت سال دوران کشیده شده شباهت زیادی به دوران کشیده شده زندگی مرگ گونه حامی او امپریالیسم آمریکا دارد .امپریالیسم جاسوسی که برای جلوگیری از سقوط خود به زباله دان تاریخ به هر علف هرز کثیفی چنگ می اندازد.

همه ما بخاطر داریم که اوباما چگونه ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. گدایی به نفع بانکهای سقوط کرده امپریالیست آمریکا از اولین اقدامات او بودند. جمع آوری و تزریق دلار به سیستم بانکی امپریالیسم آمریکا. او از همه نظر انتخاب بسیاردقیق امپریالیست ها برای ریاست جمهوری بود که تا زندگی مرگ گونه امپریالیسم آمریکا را نجات دهد. امپریالیستی که داعیه رهبری دگر امپریالیستها را دارد. این امپریالیسم آن زمان مرده بود. نوامبر 2008

در این دوران مرگ گونه کشیده شده، امپریالیسم آمریکا به همه حقه های کثیف در جهان دست

می زند. اوباما با اینکه بانی همه جنگ ها در جهان است ولی در هیچ کجا سرباز آمریکایی پیاده

نمی کند ولی به جای آن القاعده،سلفی و طالبان را می فرستد. و او همچنین در بعضی ممالک چون عراق سربازان خود را با القاعده بین المللی جای گزین کرد. کشتار جمعی و تخریب با انفجار های روزانه کمتر از کشتار در ایام تهاجم و اشغال آمریکا نبوده است. اگر چه در رسانه ها تظاهر به کمک به دولت عراق بر علیه القاعده می کند و دوباره رسانه های حیله گر از جنگ داخلی سنی و شیعه در عراق گزارش می دهند. ما شاهد گزارش هایی از این نوع از سوریه نیز بوده ایم .

جنگ های بزرگ بعدی که توسط امپریالیسم های آمریکا و انگلیس طرح ریزی شده ،با تعریف جنگ شیعه و سنی، تمام خاور میانه را در آتش خواهد سوزاند . با سربازان القاعده ،سلفی ها و تالبان آمریکایی . و این بار واقعا هدفشان پرتاب ملت ها به قعر ظلمات و بربریت 1400 سال پیش است.

با تفاسیر دستکاری شده منشأ اصلی دین .

و این گونه است که اوباما جایزه جنگ (صلح) نوبل را دریافت می کند، جایی که کمیته مدیریتش

سال ها ی خیلی پیشتر به تصرف نوکران امپریالیسم در آمده است.

جایزه ای که نه تنها باعث افتخار نیست بلکه مایۀ خفت نیز هست.

از سال 2003 تاکنون آمریکا آرامش را از ملت عراق سلب کرده است. و حالا می خواهد تا مرزها را تغییر دهد. می خواهد کشوری از عراق و سوریه بنام شام ایجاد کند .

این نام متعلق به سرزمینی است که 1400 سال قبل موجود بوده و حال القاعده بین المللی به نام داعش برای آن می جنگد.

مثل اسراییل که 3000 سال قبل موجود بوده وشارون برای حضور دوباره اش جنگید.

همان خط سیاست خارجی دوباره تکرار می شود. به همین دلیل هم دو ضمیمه آمریکا یعنی سعودیها و اسراییل در همکاری تنگاتنگ و هارمونیک به آدمخوران القاعده سلفی و طالبان در سوریه کمک می رسانند.

ولی پیش از این امپریالیسم مرده است. و زمانش سپری شده است. وبا این تلاش های لحظات آخر بیماری او بهبود و زندگی اش نجات نخواهد یافت. این طناب پوسیده بیش از این دوام کشیده شدن را ندارد و در حال پاره شدن است. سقوط امپریالیسم به زباله دان تاریخ اجتناب ناپذیر است.

زمان برای حکومت های مذهبی در تمام کشور ها نیز سپری شده است .

کمیته جایزه جنگ نوبل که به تمام هم قطاران شارون جایزه اهداء کرده، حد اقل می تواند بدون درنگ برای سر قبر این جنگ افروزو تشنه خون، سرباز صهیونیست امپریالیست نیز حلقه گلی اهداء کند!

نیروهای مسلح باید واقف باشند که تمام بدبختی هایی که توسط امپریالیست های امریکا و انگلیس در جهان و توسط ملایان در ایران ایجاد می شود به اتکاء نیروهای مسلح است. نیروهای مسلح امپریالیست های آمریکا و انگلیس و ایران باید هرچه زودتر از سوءاستفاده شدن به عنوان ابزار آزار و سیه بختی علیه انسان های دیگر جدا و سریعا خود داری کنند.

قیام در مقابل امپریالیست های آمریکا و انگلیس (و رژیم بربر ملایان برای ایرانیان) یک وظیفه انسانی است.

Comments are closed.