دوران تقیه و توسل به ایجاد رعب و وحشت

دوران تقیه و توسل به ایجاد رعب و وحشت

اعلامیه شماره 16

جبهۀ مردم برای نجات ایران

24 آذر 1398

با چند روز فاصله دنیا ناظر یورش وحشیانۀ عمال امنیتی رژیم نکبت ملا از پشت بام ها به مردم بی دفاع بود و دید که چگونه از بلندی مردم هدف گیری می شدند و این سبعیت عریان، ثبت تاریخی شده است. با این که به دستور علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی، اینترنت را برای قتل عام در خفا، قطع کرده بودند، ولی بالاخره اسناد به دست مردم جهان رسید. حال که نوبت جوابگویی نزدیک است ایادی رژیم ملا با توسل به تقیه در فکر نجات خویش هستند.

علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، همان که مثل بقیه سران رژیم ملا میلیونها از بودجۀ گم شدۀ مملکتی را در حساب نوۀ چند ماهۀ خودش پس انداز کرده، همانی که با زیر پا گذاردن قوانین کشوری در امور ساختمان سازی پشت دیوار های بلند شهر ممنوعۀ لواسان به ساختن قصر و برج و بارو با نام همان کودک مبادرت کرده است، حال با تقیه به خانواده های جوان باخته در تظاهرات نزدیک می شود و تظاهر به همدردی می کند. که ما نبودیم ، این ایادی دشمن بود که جوانان شما را کشته اند. و داستان سرایی هایی که این کشته شده گان اصلا آنروز در تظاهرات نبوده اند. و افراد مشکوکی آنان را ربوده و کشته اند!

در این که دشمن جوانان ایران را کشته شکی نیست. و این دشمن خود رژیم نوکر انگلیس ملا است. که از آغاز دستانش به خون فرزندان این ملت آغشته بوده و هنوز هم هست. آنان برای ادامۀ تاراج خزانۀ ملی، مردم را به رگبار بستید. آنان که بودجۀ مملکتی را فقط برای خودشان می خواهند . و اگر کسی معترض باشد، جواب فریادش گلوله است.

قاسم سلیمانی که با تیغ نفرت مردم عراق به تازگی شهید شده، مردۀ متحرکی است که در عراق به حشد والشعبی آموزش ایجاد رعب و وحشت و ربودن معترضین، کشتن و یا کبود کردن پوستشان را می دهد. و بعد می گویند معلوم نیست چه کسانی این جوانان معترض عراقی را می ربایند وسپس اجساد و یا بدن کبود شده اشان را کنار خانه اشان رها می کنند!

از آنجایی که شجره نامۀ سراسر فاسد رژیم ملا هرگز فراموش نمی شود. کبود کردن سراسری سر و صورت و بدن برخی از زندانیان سیاسی قبل از اعدام در زندانهای ایران، و فرستادنشان با همان وضع به میان زندانیان دیگر برای ایجاد رعب و وحشت جزو شکنجه های شناخته شدۀ این رژیم بوده

و هنوز نیز هست. مردم عراق بداند ربایندگان فرزندان آنان حشدالشعبی است که به راهنمایی شهید

قاسم سلیمانی مرتکب این جنایات می شوند.

ایجاد فاصله و به تاریخ سپردن قتل عام اخیر، نیاز به بلواهها و سناریو های تازه ای دارد. از این رو قرص هایی سمی درون کیک های کودکان را خود روانۀ بازار کرده اند. همچنانکه اقدامات ناهنجار اقتصادی همواره تحت پوشش درگیری های خیابانی خواهران زینب با زنان درخیابان ها انجام پذیرفته است. و اساسا درگیری و ایجاد مسئله به بهانۀ حجاب زنان ، یکی از اهرم های حکومتی به عنوان پوششی برای مسائل حاد اجتماعی از قبیل دزدی های مکررشان بکار گرفته می شود.

اکنون این رژیم در وحشت کامل بسر می برد. خوب می داند که دوران پادشاهی اش به پایان رسیده است.

وحشت از دست دادن آنچه که در طول 41 سال دزدیده است.

وحشت از دست دادن در آمد مملکتی

وحشت از دست دادن سلطۀ بر مردم ایران و خاور میانه و

آینده تیره وتاری همانند چادر سیاهی که چهل و یک سال به زنان ایران تحمیل کرده اند حال در انتظارشان است.

پس به آسانی ول نخواهد کرد. و اگر ملت ایران به بهانۀ حملۀ نیروهای خارجی دست از مبارزات داخلی بردارد، سند بردگی خود و فرزندانش را امضاء کرده است.

پیش به سوی مبارزۀ بی امان علیه آمریکا و ملا

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

تقیه( به فتح تا و کسر قاف و فتح مشدد – به معنای تظاهر بر خلاف عقیدۀ، برای حفظ جان خود را هم مذهب دیگران نشان دادن – فرهنگ عمید)

Comments are closed.