دریا

دریا

آب دریا چه تلخ و چه شوره

رقصان رقصان

موج دریا

پر از نور و بلوره

بالا می ره ... پائین می یاد

آب دریا می خونه

خیز می گیره

عقب می ره ... جلو می یاد

آورده هاشو ...از راه دور

دانه دانه

رو ماسه ها می چینه

 

آب دریا بی رنگه

در پرتو نور خورشید

پر شکوه

هر لحظه ای یک رنگه

سفید ... آبی

               رنگ فلق  

نیلی بنفش

هنگام ظهر

           رنگ سبز قشنگه  

 

دیدنی رنگ شفق

آفتاب سرخ وقت غروب  

افق خونین

دریا خونین

زمین و آسمان خونین

بر پیکر کوه سنگی

موج ها ی پی در پی خونین

همهمۀ موج دریا

با پرچم ها به رنگ سرخ

یورش رنگ

در دریای خونینه

 

فرح نوتاش

تهران شهریور 1372

Book 4

www.farah-notash.com

Comments are closed.