دادخواست بدهی غرامت آمریکا به ملل

دادخواست بدهی غرامت آمریکا به ملل

بخش 1: ایران

فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد امپریالیست    قدرت زنان             وین 22 آپریل 2016

 

بعد از جنگ جهانی دوم و سوء استفاده از بمب اتم توسط آمریکا، او شروع به دخالت در امور سیاسی همۀ کشورها را کرد. این دادخواست، دخالت آمریکا در امور سیاسی ایران را از 1953  (1332) تحت پوشش قرار می دهد.

 کاملا واضح است که دادگاه ها و دادگاه های عالی تمام ممالک فقط  مسئولیت قضاوت در امور دعوا و مشاجرات  داخلی هر کشور را عهده دارهستند. دخالت در قضاوت دعوا و جنگ  بین  کشور ها، خارج از دایرۀ اختیارات آنان و غیر قانونی است و جزو مسئولیت های دادگاه های بین المللی و سازمان ملل است. 

در 20 آپریل 2016 دادگاه عالی ایالت متحدۀ که آمریکا تحت فرمان  کنگرۀ صهیونیستی آمریکا عمل

می کند، اعلان کرد که برداشت غرامت توسط دادگاه ها از حساب مسدود شدۀ ایران در آمریکا، برای قربانیان تمام عملیات تروریستی رژیم اسلامی ایران مجاز است.

 دادگاه عالی آمریکا، مرتکب اقدامی کاملا غیر قانونی شده است. آن دادگاه مجاز به دخالت در امور خارجی آمریکا و صدور هیچ حکمی نیست و هر حکم آن غیر قابل اجرا  و غیر قابل قبول است.

سال 1983 در بیروت 241 نظامی آمریکا در انفجاری در بیروت کشته شده اند و همچنین قربانیان انفجار بمب در سفارت و حملات بعدی تا 1996 ، گروگان های لانۀ جاسوسی آمریکا در ایران و قربانیان جاسوسی های دیگر، همه بخش هایی از لیست قربانیان در خواست غرامت اند.

همین ماه قبل بود که آمریکا با افشای لیست پانما، در رد سیاست غلط ، به نوعی تبلیغ  برای سلامت و امنیت بانک های بحران زدۀ خود کرد. ولی چه زود عکس آن ثابت شد و عدم امنیت بانک های آمریکا نیز افشاء شد. هر مقدار پولی که وارد آمریکا شود شانس باز گشتی برای آن وجود ندارند.

بعد از حملۀ 1983 در بیروت، در سال 1984 آمریکا تمام نظامیان خود را از بیروت باز گرداند. سئوال این است: اصلا از اول چرا به آنجا رفته بود؟ و در مورد امروز نیز این پرسش مطرح است: نظامیان آمریکا در سوریه چه می کنند؟ بدون داشتن دعوت رسمی از دولت قانونی سوریه؟ مردم هر کشوری نسبت به نظامیان خارجی در کشور خود حساس اند و واکنش نشان می دهند . آیا آمریکا این را نمی داند؟ یا اینکه خود را ارجح و مجاز به ورود بدون اجازه به هر ملکی و انجام هر کاری

می داند؟!

دادگاه عالی آمریکا در موقعییتی نیست که با آن بحث کرد . زیرا اولا که آن اجازۀ دخالت و جوابگویی در مورد این پرونده را ندارد. ثانیا، قضات آن استخدام شده اند  تا از منافع امپریالیست ها دفاع کنند، مثل دفاع از همین مورد دزدی در روز روشن و نه دفاع از حقانییت. گواه روشن نیز، همین قضاوت یک طرفه ای است که بدون شنیدن نظریات طرف دیگر در مورد این پرونده رأی صادر کرده است.

مردم ایران در انقلاب 1978 که علیه قانون کاپیتولاسیون بود ( قانونی که طبق آن، آمریکاییان مقیم ایران برای جرمشان در دادگاه های ایران محاکمه نمی شدند)  شاه را از ایران راند.

ودر سال 1979 لانۀ جاسوسی آمریکا (سفارت آمریکا) را تسخیر کرد.  آمریکا در هیچ کشوری در آن، به عنوان سفارت کار نمی کند  بلکه مکانی است برای سوء استفادۀ مخفی در اعمال کودتا و توطئه علیه ملل.  

مردم ایران اجازۀ تکرار آن را هرگز نخواهند داد. امپریالیست امریکا باید بداند شکستن حدود، مجاز نیست و هستند مردمانی که بین مرگ و زندگی خفت بار، مرگ را انتخاب می کنند.

ولی اینجا و هم اکنون

ما مردم شرافتمند دنیا را برای تخمین بدهی غرامت آمریکا به ملت ایران فرا می خوانیم.

اگر چه رژیم سرمایه داری ملایان ایران و حزب اله لبنان مسئولیت ترورهایی را که به آنان نسبت داده شده نپذیرفته اند.

بدهی غرامت آمریکا برای ملت ایران در طبقات مختلف و سال های مختلف دسته بندی می شود.

           هزاران نخبه  و روشنفکر ممتاز و طراز اول مخالف حکومتی در زندان های ایران بعد از کودتای 1953 آمریکا در تهران کشته شده اند . به مدت 25 سال دوران رژیم شاه و 38 سال رژیم ملا. زندانهای ایران بعد از کودتای آمریکا تبدیل به سلاخ خانه شده اند.  

          تعداد کثیری از مردم ایران  به عنوان اقوام زندانیان  ، دوستان ، همکاران و مردم آگاه جامعه به دلیل تحمیل این بی عدالتی شرم آورو غیر انسانی بعد از کودتای آمریکا در رنج دائم بوده اند.

              بسیاری ازمردمی که زندانی شده، بشدت شکنجه شده و در شرایط بسیار ناهنجار برای

زندان ابد یا سالیان طولانی نگهداری شده اند حتا بعد از آزادی در رنج دائم اند.  به مدت

25 سال رژیم شاه و 38 سال رژیم ملا.

             تعداد کثیری از مردم ایران  به عنوان اقوام زندانیان  ، دوستان ، همکاران و مردم آگاه جامعه، به دلیل تحمیل این بی عدالتی شرم آورو غیر انسانی بعد از کودتای آمریکا در رنج دائم اند.  

             کودکان بسیاری در زندان ها متولد شده اند، بسیاری از کودکان پدران و مادران خود را فقط  در فاصلۀ یک متری از پشت دو ردیف میله های زندان ملاقات کرده اند، و تعداد فراوانی از کودکان، مادر بزرگ های خود را فقط در لباس سیاه دیده اند، چون فرزندان آنان یکی بعد از دیگری در سال های متوالی در زندانها تیر باران شده اند. و هنوز از یک عمر رنج بی پایان رفته بر این کودکان سخنی گفته نشده است. نویسندۀ این دادخواست یکی از همان کودکان است. 

           تمام ملت ایران به دلیل  بی عدالتی اقتصادی و خفقان اجتماعی ناشی از دیکتاتوری

رژیم های فاسد رنج کشیده و هنوز رنج می کشد. ملتی که راه پیشرفتش مسدود و مجبور به پس رفت شده است. اکثریت این ملت، که در شوریده بختی زاده شدند ، در شوریده بختی زیستند و در شوریده بختی تحمیلی آمریکا جان سپردند.

           جنگی که در سال 1980 بر مردم ایران تحمیل شد،  با تشویق و حمایت آمریکا از صدام حسین شروع  و8 سال به طول انجامید.

           صلح نیز در 1988، با شلیکی از ناوگان جنگی آمریکا مستقر در خلیج فارس به هواپیمای مسافربری ایران که  جان بیش از 200 مسافر را گرفت برای مجبور ساختن  ایران به امضای قطعنامۀ 598 سازمان ملل به ایران تحمیل شد.

            بیش از نیم میلیون کشته و چهار صد هزار معلول  وتعداد کثیری مفقود الاثر نتیجۀ این جنگ تحمیلی آمریکا به ملت ایران بود.

             و هنوز از ویرانی شهر ها و روستاهای بیشمار و مردم آوارۀ بی خانه و بی شغل، غرق درفقر وسایۀ مصیبت تحمیلی توسط آمریکا بر زندگی آنان سخنی نرفته است. آمریکا هرگز نه معذرتی خواست و نه برای این همه مصیبتی که به ملت ایران تحمیل کرد غرامتی پرداخت.

             مصیبت اخیری که آمریکا به ملت ایران تحمیل کرده، توافق نامۀ ننگین و خفت بار با بخش

 های  تحقیر آمیز هسته ای است. دولت ملایان ایران برای جلوگیری از جنگ مجبور به قبول تمام خواسته های آمریکا شده است. که بر حسب ابراز مدام اوباما ،  گزینۀ جنگ همواره روی میز بوده است! قبول چنین توافق نامه ای برای مردم ایران شرم آور است. ولی کنگرۀ صهیونیستی آمریکا هنوز تنوره می کشد و باعربده جنگ...جنگ...جنگ می کند. بله هیچ چیز به اندازۀ جنگ این بر بر ها را شادمان نمی کند.

رژیم نژاد پرست وصهیونیستی آمریکا که تقاضای غرامت برای 241 سرباز و... می کند و برای سالیان دراز مصیبتی که  به قربانی بزرگی  همچون ملت ایران تحمیل کرده غرامتی نمی پردازد، آگاه از افزایش روزانۀ نفرت علیه خود نیست؟

هرچه بیشتر دولت ایران کوتاه می آید امپریالیسم آمریکا بیشتر می خواهد. رذالت و فرومایگی او مرزی نمی شناسد. هر روز جایی نوشته شده که آمریکا می گوید ایران اجازه دارد این کار را بکند و ایران اجازه ندارد آن کار را بکند.

این قدر امپریالیسم نفرت انگیز را بجلو هل ندهید. مردم ایران چون مردم ویتنام به خوبی قادر به مالیدن دماغ تان بر خاک است.  

نوکران آمریکا، همچون اردوغان و سعودی ها که برای ویران کردن سوریه چون حملۀ 11 سپتامبر به برج های دو قلو، در خدمت او هستند، دست در دست او زندگی انسان را  در کرۀ خاکی منهدم

می کنند.

اعم از جمهوری خواهان صهیونیست و یا دمکرات های امپریالیست، سیاست خارجی شان شیطانی و کاملا یکسان است. اوباما دارایهای ملت ایران را مسدود می کند و جمهوری خواهان اقدام به دزدیدن آن می کنند.   و بدین صورت است امرار معاش امپریالیست ها.

طبق برآورد تا ماه مارس 2016 ، بیش از 200 میلیارد دلار فقط ضایعات ظاهری در سوریه بوده  است. بدون کلامی از ضایعات انسانی. چون آمریکا می خواهد جهان را به نفع مقاصد طمعکارانۀ خود تغییر دهد.

آمریکا سئوال می کند: با اینکه درآمد داعش کم شده پس چرا همچنا ن به جنگ ادامه می دهد؟

برای اینکه آمریکا مدام  او را مسلح نگه می دارد!

ناتو بتازگی اعلان کرده است : داعش در صدد است به اروپا حملۀ اتمی کند.

مبارک است ! این همان چیزی است که آمریکا آرزومند است.

ضایعات به اروپا توسط نوکران آمریکا، اردوغان و سعودی ها با شستشوی مغزی جوانان و مسلمانان ، چند سال پیش از طریق مساجد شروع شده. حال ناتواز حملۀ اتمی آنان اطلاع می دهد.

سالیان درازی است که روشنفکران سیاسی جهان استدلال می کنند، آمریکا برای ورود به افغانستان، حملۀ 11 سپتامبر را برنامه ریزی کرده است .

سال گذشته بعد از توافقنامۀ اتمی( برجام )  آمریکا قانون جدید ویزا را علیه ایران وضع کرد. و این  بخاطر محکوم کردن ایران در کمک به تروریست های 11 سپامبر بود. حال صهیونیست های کنگرۀ آمریکا در 25 صفحه شرح همکاری سعودی ها با تروریست ها را در این حمله نوشته اند . تا از آنان غرامت برای قربانیان 11 سپتامبر را بگیرند. انگار که ریاض شخصیت آب خوردن بدون دستور کاخ سفید را دارد !   البته روشن است که تروریست اصلی  پشت ریاض آمریکا است.

حال همۀ جهان می داند که داعش ارتش اسلامی آمریکا، می خواهد اروپا را با سلاح اتمی ویران کند.

محو امپریالیست های آمریکا و انگلیس از چهرۀ زمین،

نیاز مبرم انسان است.

www.  farah-notash.com             Women’s power

Comments are closed.