خرید خانه در ایران بحرانی

خرید خانه در ایران بحرانی

اعلامیۀ شماره 10

جبهۀ مردم برای نجات ایران ( خط سوم)

فرح نوتاش                                                                                   وین 19 سپتامبر 2019

 

در ماه های اخیر خبر خرید خانه از طرف ایرانیان در ترکیه بسیار شنیده شد. این ایرانیان که در ترکیه خانه می خرند چه کسانی هستند؟

آیا جز از وحشت زده گان وابسته به حاکمیت ایران در شرایط بحرانی می توانند باشند؟ که از وحشت آیندۀ تیره و تار خود به ترکیۀ اسلامی که در شرایط آرام تری است پناه می برند؟

حال خبر خرید خانه از طرف عراقی ها در ایران مطرح است.

این ها چه کسانی هستند؟

و برای چه در شرایط بحرانی ایران، به خرید خانه در ایران روی آورده اند.

آیا فقط بخاطر افت ارزش پول ایران، خانه ای را که هر لحظه در معرض بمباران می تواند باشد خریداری می کنند و یا به دنبال جا پایی برای دخالت در امور داخلی ایران در شرایط بحرانی هستند؟ سئوال این است:

چطور زمانی که زن ایرانی با مرد افغانی ازدواج می کند و فرزندی به دنیا می آید ، رژیم ملا به آن کودک شناسنامه نمی دهد . و علت را پیشگیری از حق خاک برای آن کودک بیان می دارد. و هزاران کودک مظلوم را بدون شناسنامه، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم میکند. ولی حالا در مقابل خرید خانه از طرف عراقی ها ساکت است؟

ساده نگری به تمام مسائل فقط زایندۀ مصیبت است.

آگاهی مهمترین محور قدرت است. و خبر همواره بخش مهمی از بنیۀ آگاهی است.

در شرایطی که خرید و فروش املاک در ایران مدتهاست که راکد است. فرقی نمیکند که کدام خارجی در این شرایط بحرانی خریدار خانه در ایران باشد، این خرید مشکوک است. و باید متوقف شود. و وقتی رژیم خود را به خواب می زند لابد به صلاحش است که این خانه ها توسط عراقی ها خریداری بشود. پس مردم خود باید از فروش امتناع ورزند. چون مسائل سیاسی ایران فقط باید به دست ایرانیان حل شود.

چرا هرگز کسی در افغانستان خانه نمی خرد؟ به علت شرایط بحرانی.

وقتی هزاران کودک به دلیل حق خاک بی شناسنامه از رفتن به مدرسه محروم اند، و رژیم ملا چشمان خود را به روی خرید خانه از طرف عراقی ها می بندد. این خرید برنامه ریزی شده و مشکوک است و وظیفۀ مردم ایران امتناع از فروش.

هوشیار باش ای ایران

بیدار باش ای ایران

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.