خبر عادی بود… انفجار مهیبی کابل را لرزانداعلامیۀ شماره 5

خبر عادی بود… انفجار مهیبی کابل را لرزاند
اعلامیۀ شماره 5

خط 3 (جبهۀ مردم برای نجات ایران)

فرح نوتاش   وین 01 . 07 . 2019

امروز انفجاری بزرگی پایتخت افغانستان را لرزاند. بعد از انفجار ستونی از دود از ناحیه شانزدهم شهر کابل بهوا برخاست. طالبان مسئولیت حمله امروز را نیز پذیرفته و گفت که هدف بخش تدارکات و مهندسی وزارت دفاع افغانستان بوده است! سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، اعلام کرده که تاکنون ۶۵ زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند که ۹ کودک در میان آنان است.

روزی نیست که خبر انفجاری از کابل گزارش نشود و طالبان یا داعش مسئولیت آن را به عهده نگیرند ، تا در سایۀ این تشنج دائم، که فضای لازم برای تاراج غنائم و سلطه بر مردم مظلوم و اسیر افغانستان است، آمریکا و سازمان تروریستی آن ” ناتو” به جنایات خود در افغانستان ادامه دهند. 40 سال خونریز از اولین حملۀ آمریکا توسط مجاهدینش به افغانستان در 3 ژوئیه 1979 گذشته است و راه نجات افغانستان در پس غبار ترورهای مدام لشگریان نیابتی آمریکا، همچنان پنهان است.

تاسیس سازمانهای القاعده توسط آمریکا-عربستان و طالبان توسط آمریکا، پاکستان و عربستان، ارتش های نیابتی آمریکا درافغانستان که همواره برای غارت افغانستان توسط آمریکا فعال بوده اند.

رژیم سرمایه داری ملای انگلیسی در ایران در تمام این مدت، بنام صدور انقلاب خود، با این ارتش های نیابتی آمریکا همکاری تنگاتنگ داشته و در سر نگونی دولت مترقی افغانستان ” حزب دمکراتیک خلق افغانستان” بی پرده همکار آمریکا بوده است. رژیم ملا نه تنها مسئول نگون بختی مردم مظلوم ایران، که مسئول نگون بختی تمام مردم خاور میانه با صدور انقلاب خود و با بودجۀ ملت ایران بوده است.

چند روز پیش ” سردار نقدی” از صدور انقلاب تا مدیترانه ابراز افتخار کرده است. یک نمونۀ ماندگار داخلی این افتخار بزرگ، تجاوز جمعی، از طائب تا گنگ پاسدارن و سپس آتش زدن دختر مظلوم جوان ” نسرین موسوی” دانشجوی هنر، دستگیر شده با جرم عبور از خیابان کریمخان زند در روز تظاهرات کودتای خرداد 1388 بوده است. و دیگر نمونۀ خارجی آن افغانستان است.

افغانستان … چهل سال خونریز

افغانستان زیر آوار و… رنج ناگریز

آه… افغانستان … افغانستان  

 

افغانستان در چنگال و اسیر گرگان

تاراج و سلطه و درد بی پایان

آه… افغانستان …افغانستان

 

افغانستان ملک بی دفاع و بی درو پیکر

افغانستان … غم زاینده و غم مکرر

آه … افغانستان… افغانستان

 

بمب و انفجار و کودک افغان

آواره ملتی شد گرد جهان

آه … افغانستان… افغانستان

 

کو دانشگاه و کو مدرسه

کشت خشخاش قاتل فریاد رسه

آه …افغانستان… افغانستان

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.