خالا

خالا

 یاران توختاماز

ایل لر گلر ایل لر گچر 

یاران توختاماز 

خالا یاران توختاماز

ساری سشلی فرح ... ساری سشلی گیز

گدیپ چایدان سوگتیرن 

کولگه تکین ساکیت گدن ...ساکیت گلن

دمزهشنه سوز

 

سحر دن آخشاما توخور فرشینی

هردم چکیر باشینا...گول لی شالینی

سرین سو الینده...ایسی گون لرده

بقازدا غم غصه ... اوزی بیر برده

فرش اوسته گوللری بارماخ گانیدی

اوزونین یوان سو... گوزلر یاشیدی

 

در بندی سوسپیپلر گدیری گلین

فرحین فرشینی کولگه ده سرین

قیرمیزی داراقی ساشلارا تاخیر

گوزلدی گوزلدی آینیه باخیر

باغچانی دولدوروپ گل صاباحینان

آپاریر بیر سینه آرزی لارینان

گدیردی ار اوینه... گوره آق گون نر

بیلمیردی سایاجاخ طی گره گون نر

ایاقی زنجیرد... فرشین دارینا

نه قاباقا یریر ...نه دالیسینا

آهینان بویوردوور اوچ خیردا اوقلان

گورمسین آق گونلر قیز اوتا سالان

 

اوزون دور ...اوزون دور قره گجه لر

قاریاقیپ دیم ملر جوجه سرچه لر 

سویوخ دور تورپاقین ...  سویوخ دور تورپاخ

سنین غمین اولوپ ...اورک لر اوخ

یارپاخ یوخ آقلیه گول یوخ آقلیه

نقدر سینه د او غم ساخلیه

 

 جوان دیر گوجا دیر ایران آروادی

قدرینی کیم بیلر...قلبی دار دادی

 

یاران توختاماز 

ایل لر گلر...ایل لر گچر

یاران توختاماز 

خالا یاران توختاماز

 

فرح نوتاش

روستای زرنه آذربایجان زمستان  1371 

Book 2       www.farah-notash.com

فرح زن جوان قالی باف،از روستای زرنه آذربایجان بود . از شش سالگی قالی می بافت. در سی سالگی در حالی که در انتظار چهارمین فرزندش بود در پای دار قالی جان سپرد. مادرش را خاله می خواندم.

Comments are closed.