حجاب… پرچم افراشته انگلیس برسر زنان ایران

حجاب… پرچم افراشته انگلیس برسر زنان ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 78

بیست و ششم شهریور= 17 سپتامبر 2022

ملایان مامور ایجاد بازار برای شرکت های بزرگ چند ملیتی نساجی هستند، و از طرف اربابشان انگلیس وظیفه دارند هرگز نگذارند، خدشه ای به گوشه ای از این بازارعظیم فروش، وارد آید.

جنگ فردی زنان ایران با ملایان بر سرحجاب، در واقع جنگ فردی آنان با صاحبان کارخانه های نساجی جهانی کنندگان می باشد. این که بزور 43 سال است زنان را مجبور به خرید این نوع پارچه می کنند، و در بدترین شرایط کنونی جهان نیز حاضر نیستند قدمی به عقب بردارند ، درست در خط پایداری سلطه امپریالیسم بر جهان عمل می کنند. و چسبیدنشان به روسیه و چین از اوامر اربابشان است و حقیقی نیست، والا بازتاب درونی داشت.

عقب نشینی در مورد حجاب از نظر ملایان، مساوی است با زیر پا گذاشتن منافع امپریالیست ها. و سپس باز کردن دروازه ها برای احقاق تمام حقوق انسانی لگد مال شده ملت ایران در طی 43 سال.

حجاب پرچم افراشته انگلیس بر فرق سر زنان ایران است. و پائین کشیدن این پرچم انگلیس نیاز به همکاری تمام ملت ایران در یک مبارزه عظیم ضد استعماری دارد. کار از تظاهرات و اعتراض گذشته است. فقط اقدام عملی حساب شده برای بر چیدن بساط ملایان لازم است. مشکل ما فقط حجاب نیست، ما هزاران مشکل با کل ساختار نظام سرمایه داری دلال استعماری با تمام ابعاد فاسد آن، از بدو تولدش داریم. پس…

بار دیگر با احترام و صمیمانه از تمام احزاب و سازمان ها برای شرکت در براندازی رژیم ملایان، این نوکران استعمار در ایران، دعوت به اتحاد در جبهه ای واحد ضد استعماری می شود.

اعلامیه اتحاد فدائیان کمونیست در پیوست، خدمت تمام احزاب و سازمان ها ارسال می شود. اگر با محتوای آن موافقید، یا موافق نیستید ، نظر خود را با آری – نه  اعلان کنید. و با نوشتن نام سازمان و حزب خود، به همین آدرس تا یکشنبه 18 سپتامبر ساعت 12 باز گردانید . تا سریع از طرف همه سازمان ها و احزاب به ملت ایران خبر مبارزه هماهنگ با مردم کردستان برای روز دوشنبه داده شود. جمع اسامی به عنوان اولین گام اتحاد اعلام خواهد شد. و این اولین گام مبارزۀ ما ،علیه نوکران استعمار حاکم بر ایران خواهد شد.

با احترام به تمام مبارزین ضد استعمار و ضد امپریالیست

تا بکی تماشاچی؟

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.