حجاب پرچم افراشته استعمار در ایران

حجاب پرچم افراشته استعمار در ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 74

بیست وچهارم تیر=15 ژوئیه 2022

 

ابراهیم رئیسی خیال نکند که قادر بوده گرد مرگ و فراموشی به اذهان مردم ایران بپاشد و ریاست جمهوری قلابی خود را به عنوان مسندی حقیقی و حقوقی در اذهان جا بیاندازد. او قاتل فرزندان اسیر ملت ایران در زندان هاست. او منتصب رهبر دزدان، سیدعلی خامنه ای نوکر و سر سپردۀ انگلیس – صاحب زمانی های انجمن حجتیه است و نه متنخب مردم ایران.  و امروز با توسل بر طرح پوسیده « عفاف و حجاب » 13 دی 1384 احمدی نژاد در شورای انقلاب بی فرهنگی او می خواهد خود را از شر برخی از مصائب حاد معیشتی، تحت بلوای حجابی که راه می اندازد برهاند. او باید بداند که:

این زنان نیستند که نیاز به حجاب دارند ، این ملایان بی آبرو و مروج فسادند که برای پوشاندن چهرۀ خائن و استعماری خود نیاز به سنگر کبیر گرفتن پشت حجاب دارند!

این ملایان خائن به ملک وملت ایران، و تمام مللی که با پول ملت ایران، قادر به مداخله در امور سیاسی آنان بوده اند، نیاز به حجاب برای فریب کاری دارند!

این نوکران استعمار انگلیس اند، که نیاز به حجاب دارند که نه تنها معتقد به حفظ حرمت زنان نیستند، بلکه سال هاست طبل رسوایی آنان در جهان، از قم و مشهد بصدا در آمده است!

این ملایان فروشنده زنان به دلار، این واسطه های جنسی ساعتی بین المللی، این مروجین فحشاء در ایران و جهان، در صیغه های ساعتی هستند که نیاز به حجاب دارند. تا صورت کریه شان را از انظار بپوشانند.

یاد جوان دلاور افغانی، عبدالطیف مرادی 21 ساله،گرامی باد. او از معترضین به اشاعه فحشای ساعتی بود ودر دفاع از خواهرش سه حجت الاسلام واسطه را در مشهد با ضربات چاقو مضروب کرد. چند روز بعد مافیای ملایان او را اعدام کردند.

علی اکبری، امام جمعه موقت تهران، در نماز عید قربان گفت: «مسئله حجاب مساله عادی

نیست و گره خورده به هویت و خانوادۀ ماست»

 کاملا درست است، برای تحمیق و تظاهر به دینداری ابزار نیرنگ ملایان و گره خورده به هویت استعماری ملایان است!

این ملایان دستور قتل زنجیره ای روسپی های مستقل شهر مشهد را که خارج از انحصار صیغه سراها ، اقدام به خود فروشی کرده بودند و حق دلالی را نپر داخته بودند صادر کردند! و در نهایت هم حکم قتل جوان قاتل را صادر کردند. جوان قبل از مرگ فریاد زد: این قرارمان نبود!

همانطوری که ملایان برای نجات از جنبش ملت ایران در 2020، در آغاز شیوع کرونا با باز گذاشتن در حرمین معصومه ورضا، و مساجد، باعث گرفتاری و مرگ میلیون ها ایرانی شدند، و نهایتا کرونا را رحمت الهی خواندند. حال نیز برای رهایی از اعتراضات در شرف ملت ایران متوسل به پرونده پوسیده احمدی نژاد شده اند!

احمدی نژاد را با تقلب بار اول رئیس جمهور کردند. و بار دوم مجتبی خامنه ای با کشتار بیش از 1500 نفر در خیابان ها و سوله های قرچک او را به ریاست جمهوری رساند تا دزدی های کلان را به نفع استعمار انگلیس به انجام رساند. ولی او هنوزخیال می کند که رئیس جمهور واقعی بوده!

استعمار انگلیس، بدست همین حجتیه ای های جمکرانی،(مهدی بیا – مهدی بیا ) مردم ایران را در حجاب و غرق فقر و هزار بدبختی می خواهد.

مبارزه با حجاب مبارزه خاص زنان نیست. مبارزه ای ملی علیه پرچم افراشته استعمار است.

ملت بیدار و مبارز ایران!

مبارزۀ ما علیه استعمار مخصوص یک قشر و صنف خاص نیست.

مبارزه ای عمومی و ملی است. انتخاب لباس و پوشش امری بسیار شخصی است. وقتی به مضحکۀ روز حجاب و عفاف و قرار گاه تیر و سنگر کبیر می رسد و ستاد فضولی به نام  امر به معروف با ایجاد ایستگاه عاشقی و گماردن خواهران زینب، از جنس « میترا استاد»

بار سوءاستفاده های سیاسی به نفع دزدان استعمار در بیت رهبری را دارد، باید نیرنگ تازه را جدی گرفت. وقتی از ورود زنان به وسائل نقلیه و بانک ها ممانعت می شود، فلج نمی از جامعه برنامه ریزی شده است. در عرض این 43 سال ملایان همواره غارت و دزدی هایشان را در  پس ایجاد تشنج و درگیری با زنان پنهان کرده اند. پشت زنانه – مردانه کردن اخیر پارک ها،

غیب شدن هزاران میلیارد ارز در اتاق بازرگانی بود.

البته از هزاره ها قبل از اسلام، حجاب بخشی سنتی از پوشش زنان ایران بوده، و سپس توسط ملل و ادیان دیگر نیز بکار گرفته شده است. ولی امروز توسل به حجاب و اجبار آن،  پوشش استعمار انگلیس برای تحمیق وغارت و دزدی ها توسط ملایان نوکراش است

از این رو نوکران استعمار در محل کشف حجاب اخیر در شیراز نماز وحشت خوانند.

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.