جواب سازش با آمریکا 1

جواب سازش با آمریکا 1

مندرج درسایت گزارشگر

 

فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان       17 اوت 2015

 

با سپاس از آقای بهرام رحمانی در تحقیق و نگارش مقالۀ مذکور در             Gozareshgar.com

با توجه به حضور در عصر نت، وفور مقالات بسیار خواندنی و وقت محدود همگان، تلاش، بر بهره گیری از هنر منسجم نویسی خواهد شد.

اصل ماجرا از قرن ها قبل شروع شده است ولی در مورد جنبش و رهبری خمینی، نفی انقلاب سفید شاه، رد کاپیتولاسیون و ارئه یک شخصیت ضد آمریکایی در 1342 آغاز

ماجرا بوده است. به آتش کشیدن سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 و متعاقب آن اخراج خمینی از عراق بوده است. نظریه پردازان امپریالیسم متفقا به شانس دوم برای بقای امپریالیسم با تزریق اسلامیسم به جنوب معتقد بوده و هستند. از این رو او به پاریس پذیرفته شد. خمینی در پاریس توسط عناصر شناخته شدۀ آمریکایی قطب زاده ، یزدی و بنی صدر احاطه شد. ولی بعد ها در ایران، این رژیم آنان را از خود دفع کرد.  

بازرگان با شعار   بازرگان نخست وزیر ایران .       آمد و با شعار

بازرگان پیر خرفت ایران رفت. امیر انتظام 17 سال زندانی شد.

یزدی که به دروغ، ترور مطهری را که از سلسله ترورها بود، به چپ ها نسبت می داد ضیافتش همراه بازرگان خاتمه یافت.

تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گرفتن آمریکاییان توسط دانشجویان خط امام تبدیل به

بزرگترین رویداد جهان شد. دانشجوی خط امام   بر تو درود بر تو سلام .   که بعد ها

آنان در رکاب خاتمی دیده شدند. قطب زاده اعدام شد.

بنی صدر با شعار ... ابولحسن پینوشه   ایران شیلی نمیشه .     وادار به فرارشد.

وسیاست ضد آمریکایی رژیم همچنان تا به امروز که بخشی ازاصلاح طلبان در حصر خانگی بسر می برند ادامه یافته است. واین به معنای ضد امپریالیست بودن رژیم نیست.

می توان ده ها بار بیشتر، مدارکی دال بر ارتباتات تجاری و خرید اسلح زیر زمینی و قاچاق در جنگ ویا که در تحریم یافت، ولی توافق نامۀ اتمی اخیر، که تحت چماق جنگ و تقسیم ایران و نابودی این جمهوری به امضاء رسیده، دروازه های ایران را به سوی آمریکا می گشاید و ملایان انگلیسی را به چهار میخ عبودیت آمریکا می کشد و سلطۀ آمریکا را بار دگر در ایران میسر می سازد. در ضمن این که همگان از این توافقنامه ناراضی اند، عدم رضایت صهیونیسم در رأس امپریالیسم حرف آخر را می زند. و آن جنگ است. رفسنجانی از دوستی با رژیم های اعراب سر سپردۀ آمریکا به عنوان جهان اسلام نام می برد. درست است . چون همۀ رژیم های اسلامی سر سپردۀ امپریالیسم اند.

آمریکا و ملایان بر سر کشتار روشنفکران و چپ ایران بدون سازش همواره هم رأی بوده اند. علیه منافع طبقۀ کارگر همواره موافق هم بوده اند. بله گفتن اشان نه از سر سازش که از هم رأیی بوده است. سلاخی دکتر سامی در مطب سر آغاز این مهم است.

در مقابل ارتش، سپاه پاسداران صاحب قدرت امروزی و بسیج، راه اندازی شده اند.

مذهب دو بال سرمایه داریست و اسلامیسم مکتب برده سازی انسان و ابزار سلطۀ صهیون امپریالیسم بر شرق و آفریقا ست.

عاجل ترین نیاز انسان اتحاد و مبارزه علیه امپریالیسم است.

www.farah-notash.com         Women’s Power

Comments are closed.