جواب به مقاله ا.م . شیری

جواب به مقاله ا.م . شیری

و دردی به نام قرص های روان گردان

 

فرح نوتاش          جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان          07.01.2023

 

خیزش، جنبش، انقلاب یا جنگ هیبریدی

RTEmagicC_Picture_1.jpg

 

ا. م. شیری

از هنگام شروع رخدادهای ناگوار در کشور، به بهانۀ *** دفاع از حق بهانه نیست *** فوت یک زن ۲۲ ساله در بیمارستان درست در روز پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای (۲۵ شهریور) ***عضویت در سازمان همکاری های شانگهای برای نجات رژیم غارتگر ملایان مهم است، نه برای توده های گرسنه. اعضای ارشد سازمان همکاری های شانگهای کوچکترین توجهی به شرایط زندگی ملت ایران ندارد، و چون در کمسیون امنیت جهانی سازمان ملل، علنا علیه ملت ایران رای داده اند ، این سازمان فاقد ارزش انسانی شده است. تا روزی که از ملت ایران درست از همان تریبون رسما عذر خواهی بشود. از این رو این سازمان برای توده های گرسنه فاقد اهمیت است. سازمان همکاری های شانگهای زمانی ارزشمند می شود که با دیدگاه سوسیالیستی سعادت بی مرز انسان ها را خواستار باشد. سازمان شانگهایی که دارای اعضایی با دیدگاه سرمایه داری است، همانا راه گشای سرمایه داران عضوش خواهد بود و نه مدافع توده های گرسنه و بی آینده .*** و فرارویی آن‌ها‌ به اغتشاشات، لمپنیزم، کشتارها و ترورهای هولناک، هر کسی از ظن خود این حوادث را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتایج مشخصی نیز گرفته است. *** برخی از بسیجی ها و سپاهی ها حاضر به کشتن هموطنان خود نبوده اند. به آن ها قرص های روان گردان خورانده شده و برای سرکوب مردم معترض ایران به خیابان ها و پشت بام ها فرستاده شده اند. همچون سربازان داعش که بعد از خوردن قرص روانگردان سر مردان سوریه را می بریدند و به زنان تجاوز می کردند. شما این همه کشتار و فجایع را نادیده گرفته و به کلمات و شعار های رکیک بند کرده اید. چطور وقتی در زندان ها به مردم تجاوز می کنند، و رکیک ترین کلمات را بکار می برند لمپن نیستند ؟ اموال ملی را به حساب بانکی خود در کانادا و دیگر ممالک واریز می کنند و کودکان گرسنه را محروم از تحصیل در خیابان ها رها می کنند و در معرض سوء استفاده های جنسی و تحمل هر گونه خفت و خواری قرار می دهند لمپن نیستند، ولی وقتی مردم با کلمات به آنان حمله می کنند، لمپن می شوند؟

چطور وقتی که نوکران استعمار از پشت بام ها سر و بدن مردم را با گلوله های جنگی و ساچمه ها به رگبار می بندند ، شما صحبت از ترور نمی کنید. ولی وقتی در دفاع مردم از خود، 12 بسیجی کشته شده اند ، شما صحبت از ترور می کنید ؟ تروریست آنانی هستند که راحت در گرمای محوطه نشسته و دستور مصرف قرص های روان گردان را به جوانان بسیجی و سپاهی صادر می کنند.*** 

اما اکنون که با گذشت تقریباً سه و نیم ماه از آن زمان، فضای بشدت ملتهب آن روزها نسبتاً آرام شده، ***هیچ هم آرام نشده، مگر تغییری به نفع کودکان و مردم گرسنه انجام شده که آرام شود؟ مگر پول های دزدیده شده به خزانۀ ملی برگشته که آرام شود؟ مگر فرزندان اسیر مردم آزاد شده اند، مگر آزادی احزاب و اجتماعات و هزار کمبود دیگر جبران شده است که آرامش بوجود آید، آتشی است زیر خاکستر و هرگز تا انتقام هزاران نفر از فرزندان اسیر ایران به دست ملایان گرفته نشود آرام نخواهد شد. و تا انتقام خون این 520 نفر قتل عام خیر و اعدامی ها ، به دست نوکران استعمار انگلیس گرفته نشود نه هرگز آرام نخواهد شد. *** این  آتش هیجانات *** کدام هیجان ؟ مثل آخوند ها که می گویند هیجانان جنسی باعث این اعتراضات است می نویسید! مردم گرسنۀ ایران جان بر لب هستند.***

فروکش کرده و هر کسی در موضع و جایگاه مشخص قرار گرفته *** هرگز هیچ کس در جایگه مشخص قرار نگرفته. خامنه ای با خواست مردم در جایگاهش نیست و الا آخر .و تا همه این ها به پائین کشیده نشوند آرامشی نخواهد بود*** ، با نگاه مجدد به چگونگی شروع حوادث، علل و عوامل آن‌ها بنظر می‌رسد به نتایج باز هم منطقی‌تر می‌توان رسید. ***شما هر دو روز یک بار همین محتوای به نفع رژیم ملایان را با انشایی تازه در میان ترجمه هایی در همین ردیف نشرمی دهید. این دیدگاه تکراری بر ضد منافع ملت ایران است. بله امپریالیست های غرب از آب گل الود همیشه به نفع خود ماهی می گیرند ولی مقصر اصلی کسی است که آب را گل آلوده کرده است . و شما هرگز از ان سخن نمی گویید. ***

صحیح‌تر بنظر می‌رسد که رخدادهای اخیر ایران، هم در بُعد ملی و هم بعنوان جزیی از کل مجموعۀ روند اوضاع جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

در رابطه با حوادث داخلی ایران، نیازی به توضیحات خیلی مبسوط نیست. ***نه نیاز نیست چون خامنه ای نوکر انگلیس و پیاده کننده مستقیم استعمار خشن در ایران است. و آیا شما هم این چنین می بینید. و یا حقیقت را می خواهید کتمان کرده و او را رهبر معظم غالب کنید. از طرفی وقایع درون را، زیر چتر وقایع خارج برده، و  کم اهمیت و تابع آن جلوه دهید؟ وقایع داخل به موازات وقایع خارج مهم هستند و هرگز زیر مجموعه وقایع خارج نمی توانند باشند و ارزیابی بشوند. و انگهی رژیم ملا با آویزان شدن به جناح شرق، هدفش فقط نجات خود و خدمت به ارباب انگلیسی اش است. و این چیزی است که  همواره نادیده گرفته می شود. رژیم ملا یک رژیم مستقل و ضد امپریالیست نیست. یک رژیم نوکر امپریالیست باج ده است که به هر وسیله خواهان استیلا است. شما تصور کنید وقتی رژیم ملا سقوط کند ، این همه ملای انگل چطوری شکم خود را سیر خواهند کرد ؟ پس با شدت از سلطه خود دفاع می کنند. و برای ادامه سلطه، همه جا پول خرج می کنند و قرص های روان گردان به بسیجی ها می خورانند. و آنگاه وزیر امور خارجه ملایان ، با وقاحت می گوید ما در سرکوب انقلاب های رنگی مهارت داریم. ای بدبخت همین حکومت ملایان اولین انقلاب رنگی ، به رنگ سیاه است! ***  بلکه فقط فهرست کردن یکسری حوادث برای روشن کردن جوهرۀ واقعیت‌ها کافیست.

مواضع غرب به سردمداری ایالات متحدۀ آمریکا در قبال ایران از هنگام ورود آیت‌الله خمینی، که مورد استقبال غرب جمعی در سطح سفرا و کارداران، از جمله، معاون سفیر آمریکا و کاردار اسرائیل در فرودگاه قرار گرفت که گمان می‌رود بر اساس توافق در پاریس صورت گرفت و سپس با برسمیت شناختن حاکمیت برآمده از انقلاب ***اولین انقلاب رنگی- با رنگ سیاه***  توسط آن‌ها ادامه یافت، بر خلاف آغاز، از ابتدا با کش و قوس‌های تندی همراه شد ***چون شعار “ارجحیت کوخ نشین به کاخ نشینان” روح اله خمینی، دروغ محضی بیش نبود. یک هفته بعد از انقلاب رنگی 1357 ، اتاق بازرگانی به برادران اسگراولادی تازه مسلمان شده سپرده شده و “خانۀ کارگر” ضد کارگر تاسیس شد و دخالت در امور داخلی عراق از طریق حزب الدعوه برای صدور انقلاب به عراق شروع شد. و پایه های جنگ ایران و عراق ریخته شد. و  پیاده کردن شعار “حزب فقط حزب اله” و تارو مار کردن تمام احزاب و سازمان های سیاسی آغاز شد. آغازگر تمام فتنه ها از روز اول، رژیم ملا بوده است. تا رسید به ابراز محو اسرائیل!! و ورود به اغتشاش در امور داخلی افغانستان و همکاری کامل با آمریکا تا رساندن افغانستان به سیه روزی امروز. هدف نشست گوادلپ ایجاد منطقه ملتهب بود که رژیم ملا کاملا آن را عملی کرد. شما به چه مجوزی توسعه مستعمرات انگلیس توسط ملایان را تحت نام امت نادیده می گیرید ؟ *** 

تا رسید به جنگ ترکیبی *** از دهان شما ملایان جانی و دزد و صیغه ای  “جنگ ترکیبی” را ربوده و هر روز با شلاق به خورد ملت ایران می دهند.رئیسی می گوید ما در جنگ ترکیبی هستیم !*** در قالب تحریم‌ها (تروریسم اقتصادی)، تهدیدهای دائمی به حملۀ نظامی، جنگ تبلیغاتی- روانی- شناختی، ترور شخصیت‌های معتدل حاکمیت مانند آیت‌الله محمد بهشتی، مطهری و…، ترور دانشمندان هسته‌ای، کشتار جمعی، اعدام‌های گسترده *** مردم ایران برای زندگی بهتر انقلاب کردند و به تنها مسئله ای که رژیم ملا اهمیت نداد همان وضع زندگی مردم بود . و در توسعه مستعمرات انگلیس و امتی کردن منطقه گام بر داشت. نوش جام زهر به دلیل شکست در انتقال سریع انقلاب رنگی انگلیسی و اقدام  به اعدام زندانیان خواهان پایان جنک ایران و عراق بود. در مقابل هر ترور لازم است دیده شود که چه کسی سود کرده است؟ آیا ترور بهشتی برای باز کردن راه، توسط هاشمی رفسنجانی -سید علی خامنه ای نبوده است؟ *** و سرکوبی بشدت خشن نیروهای انقلابی و میهن‌دوستان، قتل‌های زنجیره‌ای و اجرای سیاست‌های اقتصاد نئولیبرالی، صنعت‌زادیی در قالب خصوصی‌سازی گستردۀ اموال و دارایی‌های ملی منجر به تشدید دزدی، رانت‌خواری، فساد مالی  مقامات طراز اول و گسترش شکاف طبقاتی به بهای فقر و بی‌کاری در کشور، باضافۀ این‌ها، ترویچ خرافات و موهومات بطرز افراطی، محدودیت‌های *** تمام این فضولات از تراوشات حجتیه ای انگلیسی رهبر جلیل القدر شما است و چرا درهم می کنید ؟از این اغتشاش و بی نظمی چه نتیجه ای می خواهید بگیرید!! تمام سیاست داخلی و خارجی تحت سلطه کامل بیت رهبری اجرا می شود. دستورات بانک جهانی و خصوصی سازی ها، بی چون و چرا توسط بیت رهبری پذیرفته و دستور عمل صادر می شود . به چه دلیل می خواهید دیگرانم را مقصر معرفی کنید؟*** فوق‌العادۀ سیاسی- اجتماعی، تخریب فرهنگ و ارزش‌های ملی *** ربودن تمام آثار هنری و تخریب تمام آثار باستانی ایران برای تحمیل فرهنگ اسلامی به عنوان زیر بنای فرهنگ ایران، توسط رژیم ملا انجام شده و می شود. هدف زدودن فرهنگ و هنر باستانی ایران است *** و غیره همراه شد که باعث عدم فرارویی انقلاب*** انقلاب رنگی !***  سیاسی به انقلاب اجتماعی و گسست رابطه بین نسل‌ها و عدم انتقال تجربه گردید و اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، شناختی- آگاهی به چنان درجۀ بحرانی حادی رسید که اکثریت توده‌ها از بیم نیش عقرب جراره حاضر شد به مار غاشیه پناه ببرد. ***هم عقرب و هم مار غاشیه همه خودی و جزو امپریالیست ها بوده و فقط طبقه کارگر و زحمتکشان ایران ناخودی بودند. ***

در عرصۀ جهانی، به اصطلاح نظمی که تقریبا از سیصد سال پیش بر جهان مسلط است، بعد از ختم جنگ جهانی دوم و تبدیل شدن امپریالیسم ایالات متحدۀ آمریکا به قدرت مسلط ارتجاع بجای انگلیس، باز هم تقویت شد و با نابودسازی اتحاد شوروی بعنوان عامل بازدارندۀ جهان غرب و تکیته‌گاه صلح و امنیت جهانی در دهۀ پایانی قرن بیستم و اعلام پاکس آمریکا و جهان تک قطبی به نقطۀ اوج قدرت خود رسید.*** نارسایی های داخلی علل اصلی سقوط هستند. بعد از شروع جنگ اوکراین تازه مشکلاتی که خروشف برای امروز جهان تدارک دیده بود دارد آشکار می شود. بریدن از زمینهای رومانی، لهستان ، مجارستان و روسیه و وصل کردن آن به اوکراین، وطن خروشف! چه عواملی باعث شده تا چنین شخص نا لایقی تا راس قدرت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ارتقاء یابد؟. تمام این ممالک امروز خواهان باز پس گرفتن سرزمین های خود از اوکراین هستند. و کشتار عظیم روس ها در دونتسک و لوهانسک ، از 2008 تا امروز، حقانت پس دادن آن سرزمین ها را به کشور های مبدا ثابت می کند. و جهانی که به علت آن سیاست غلط ، امروز در پای جنگ اتمی قرار بگیرد! هرگز فراموش نکنید ضعف حاکمیت ایجاد نقب و سوراخ از داخل به خارج را سبب می شود. هرگز مسائل داخلی را نباید تحت مسائل خارجی قرار داد. چنانکه فشار حداکثری غرب به روسیه در زمان استالین باعث فرو پاشاندن سوسیالیسم نشد. چون تکیه استالین به ملل اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی بود و نه به سازمان همکاری های شانگهای! حفاظت از حقوق مردم ، حمایت مردم را در پی دارد و بس. ***

در ظرف مدت سی و چند سال اخیر، امنیت و آرامش بطور کلی از جهان رخت بربست؛ سیاست یک‌جانبه گرایانه و اعمال سلطۀ کامل امپریالیسم ***آمریکا***در تمامی عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اخلاقی پیش رفت؛ اعمال نفوذ و مداخله در امور داخلی کشورها ابعاد بی‌سابقه به خود گرفت؛ کشورهای زیادی یکی بعد از دیگری اشغال و ویران گردید، به هرج و مرج کم‌سابقه کشیده شد؛ فقر و فاقه، بی‌حقوقی توده‌ها به مرحلۀ غیرقابل تحملی رسید. بطوریکه ثروت تنها هشت نفر بر دار و ندار بیش از سه و نیم میلیارد نفر از جمعیت جهان فزونی گرفت؛ زیستگاه بشر- کرۀ زمین- بطرز دم‌افزونی تخریب گردید و می‌رود تا به «جهنم» ساکنانش تبدیل شود؛ حقوق بشر و دموکراسی غربی- آمریکایی به ابزار اشغال و ویرانی کشورها و کشتار میلیونی جمعیت آن‌ها تبدیل گردید؛ مفاهیم آزادی، استقلال، عدالت مسخ و تهی از محتوا شد و به‌عنوان واژه‌های «خر رنگ کن» رایج گردید؛ طراحان، مبلغان، سیاست‌بازان ارتجاع و امپریالیسم علاوه بر مطبوعات، رسانه‌های صوتی و تصویری استعماری- امپریالیستی موجود، شبکه‌های متعدد باصطلاح اجتماعی و گشایش وسیع دنیای مجازی در اثر «انقلاب انفورماتیک» را به دست‌ابزار بشدت کارآمد برای مغزشویی عمومی تبدیل کردند؛ روح و روان و شعور تود‌ها را خدشه‌دار نمودند و با راه‌اندازی خط تولید انبوه ابله و احمق، مغز‌ها را به میدان نبرد تبدیل کردند. در نتیجه، قدرت و توانایی شناخت آن‌ها زایل نمودند و بحران شناختی آفریدند.***تنها امپریالیسم آمریکا اینکار را نکرد. ملایان انگلیسی نیز دست کمی از آمریکایی ها در تخریب نیروی فکری در جهان نداشتند. با پول مردم ایران چه ها که در خاور میانه و دور ، آفریقا و آمریکای لاتین  و اروپا و آمریکا نکردند***

واضح است که چنین نظمی نمی‌توانست جهان را از خطرات خودکامگی و دیکتاتوری امپریالیستی ***و ملایی*** برهاند. بسیار طبیعی بود، که بخشی از کشورها، ملت‌ها و نیروها نمیتوانستند ناظر بی‌طرف این روند ناهنجار جهانی باشند.

در مقابل وضعیت موجود، کشورهای بزرگی مانند جمهوری خلق چین و بخصوص، جمهوری فدراتیو روسیه که تجربیات فاجعه‌بار محو اتحاد شوروی را هنوز در مقابل چشم خود دارد، باضافۀ برخی کشورهای دیگر مانند ایران*** ایران را به بچه دلیل اضافه می کنید؟ نقش مخرب ملایان با ارز ایران، برای صدور انقلاب رنگی انگلیسی را چرا از قلم می اندازید؟ ایران برای توسعه عقاید جهنمی “انجمن حجتیه” زیر ماسک شیعه در جهان که همان توسعه مرزهای مستعمرات انگلیس است خود را برای نجات به آنان وصل کرده و هیچ سنخیتی با آنان نوداشته و ندارد***، کوبا، ونزوئلا و تعدادی دیگر به فکر تحول جهان و برقراری نظم نوین افتادند تا نوع بشر بتواند نفس راحتی بکشد. ***این نفس راحت نیست که مردم ایران تحت سلطۀ ملایان می کشند.***

غرب جمعی با درک واقعیت خیز یکسری کشورها برای ایجاد نظم نوین جهانی، عجولانه به تکاپو افتاد و بی‌وقفه به تلاش‌های دامنه‌داری دست زد تا بتواند قطار حرکت تاریخ را روی همان ریل فرسوده حفظ کند. *** درست است***در اجرای این هدف، غرب سعی بسیار کرد تا با دامن زدن به نارضایتی‌های داخلی و مدیریت اذهان مشوش جوامع مختلف، کشورهای نامطلوب را بخود مشغول دارد و از درون متلاشی سازد. در این راستا به تناسب موقعیت و اوضاع داخلی کشورهای «سرکش»، به هر یک، نسخۀ خاصی به پیچد. ***خود مردم کشور ها مگر انسان نبودند که ضعف ها را ببینند و غرب برایشان نسخه بپیچد؟ غرب فقط موج سواری می کند. مشکل ملل، حاکمیت های غاصب کشورها هستند ***

شروع جنگ تجاری ادامه‌دار با چین نقطۀ آغاز بود و  هشت سال تدارک حملۀ نظامی گسترده به روسیه تداوم آن! در کشورهای دیگر نیز به تناسب  توان اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی آن‌ها، به اقدامات تخریب‌گرانه، از تهاجم نظامی تا درگیر کردن جنگ ترکیبی دست زد. ***این همه دارایی های بلوکه شده روسیه در غرب، چطور سر از غرب درآورد؟

 چطور این همه دارایی های مردم روسیه در حساب بانکی الیگارش ها در غرب جمع شد؟ این جا را باید درست کرد. قبل از محکوم کردن خارج اول باید یقه داخل را گرفت. غرب که نگفت آقایان پول هایتان را به بانک ما واریز کنید. این دزدان بی ناموس پول ملت روسیه را دزدیده و سریع به نام خود در بانک های غربی واریز کرده اند. حال، در هر حال نمی شود از این خائنین به ملت روسیه دفاع کرد***

بسیاری از کشور با درک چنین رویکرد غرب، بدفاع از استقلال و تمامیت خود برخاستند. روسیه، اگر چه برای مقابله با دسایس غرب، در سال ۲۰۱۵ به کمک سوریه رفت، اما با شروع عملیات ویژۀ نظامی برای نازی‌زدایی و غیرنظامی کردن اوکراین بمثابه پایگاه غرب برای حمله به روسیه، نقطۀ عطف تحولات جهانی را رقم زد.

بعد از چین و روسیه، مهمترین و در عین حال، ضعیف‌ترین ستونی که قرار است نظم نوین جهانی بر روی شانۀ آن‌ها استوار شود و تحکیم یابد، ایران است که غربگرایی و نفوذ صهیونیزم در آن سابقۀ بس طولانی دارد. اتفاقاً دلیل اصلی کندی روند پیوستن ایران به شرق جهانی، وجود همین نفوذی‌های‌ فکری، سیاسی و حتی فیزیکی غرب در نهادهای تصمیم‌گیری کشور، در بدنۀ حاکمیت و جامعه می‌باشد. *** بدنه نه ، درست در سر مار*** با احتساب همۀ این‌ها، غرب جمعی درست روز پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به کشور ما حمله کرد.*** مردم جان بلب خود بر خاستند، و این چیزی است که مدام از قلم شما می افتاد. این زمینه در جامعه ایران در حال لبریز شدن مدام است. شما با اغماض از ضعف ممتد درون هی یقه خارج را می گیرید. عدم آزادی های فردی ، سیاسی، اجتماعیی در هر جامع کافی است تا آن جامعه مدام در حال انقلاب بماند.آزادی، اولین حق انسان ، به عنوان هویت انسانی است. احمد جنتی از شورای نگهبان، بار ها اعلان کرد: مردم که نمی فهمند، باید قیم داشته باشند. بخاطر همین توهین باید در ایران سرنگونی رژیم ملا، اولین فکر و عمل هر انسان باشد. غرب موج سواری می کند. همین. ولی پایه ویران به علت رژیم دزد و جانی ملایان ایجاد شده است که در مقالات شما هرگز به آن اشاره نمی شود. ***

نحوه و بهانۀ آغاز حوادث اخیر ایران و ادامۀ آن به شیوۀ تروریستی *** از طرف رژیم تروریست ملایان *** بشدت خشونت‌بار و پر خسارت و تلفات، این واقعیت را با وضوح تمام نشان داد که برخلاف تبلیغات و رهنمودهای رسانه‌های ضد صلح و امنیت، آرامش و آسایش بشر مانند بی‌بی‌سی دولت فخیمۀ انگلیس***انگلیس هرگز تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی گذارد در دو و یا سه خط موازی فعال است***، صدای امپریالیسم آمریکا، ایران انترنشال سعودی و دیگر متعلقات آن‌ها، نه خیزش بود، نه جنبش، نه انقلاب! *** این مراحل انقلاب ضد استعماری توده های گرسنه ایران است، که گاهی آمریکا و شرکا بر آن موج سواری می کنند ولی با قیام مسلحانۀ توده های تحت ستم به پیروزی خواهد رسید ***و هیچ شباهت و ارتباطی هم با خواست‌ها و مطالبات بحق بیش چهل سالۀ توده‌های محروم ایران نداشت و ندارد. بلکه ادامه و تشدید جنگ ترکیبی (هیبریدی) امپریالیسم علیه کشور ما بود*** زمینه این جنگ ترکیبی فقط دزدی ها و جنایت و…  باند بیت رهبری و وابستگان است و بس. که شما حتا از کوچکترین اشاره به آن طفره می روید.*** که از ماه‌های اول انقلاب ۵۷ شروع شده است.

ــ نحوه و بهانۀ حمله به ایران ظاهراً فوت*** قتل***  یک زن در بیمارستان، دو روز پس از بازداشت توسط گشت ارشاد بود. در این رابطه که آیا مرگ *** قتل او . برای نجات سید علی  و وحوش او از بکار گیری کلمه قتل دوری می کنید! *** او صرفا بهانه و پوشش بود یا خیر، اشاره به این نکته کافیست چنین مرگ‌ها یا حتی قتل‌هایی نه در ایران یک اتفاق نادر و استثایی است و نه در هر جای دیگر *** آیا وجود گشت ارشاد و توهین به زنان روا است یا خیر؟ آیا عصبی کردن زنان در هر کوچه و برزن روا است یا خیر؟ آیا هر بی شعوری را با پول تطمیع کردن و به جان زنان انداختن صحیح است یا نه؟ شما از کنش بسیار غلط هرگز نمی گ.یید و واکنش را زیر علامت سوال می برید. مثل این است که شما با اصل این قوانین ارتجاعی مشکیل ندارید و آن ها را طبیعی و به حق می شناسید. برایتان روشن کنم حضور این حکومت در هر جای زمین، توهین به ذات انسان بوده و هست. و هرگز توان راهگشایی در هیچ  زمینه پیشرو نمی تواند داشته باشد. چون هر  واو  آن از سرشت ناپاک امپریالیسم انگلیس تراویده شده است. شما بیخود زحمت دفاع از آن را زیر لوای محور مقاومت چین وروسیه به خود ندهید. چهل و چهار سال گذشته، هنوز نمی خواهید بیدار شوید؟

چین وروسیه و یا هر کشور دیگر چشم خود را به روی مصائب انسانی ببندد و بخواهد بر روی استخوان های مردم مظلوم پل بزند پیروزی اش امکان ندارد.***  . مثلا در آمریکا و اوپا، طبق گزارشات، طی یک سال گذشته صدها زن در اثر شلیک مستقیم پلیس به قتل رسیده است. اما هرگز چنین هیاهو و جنجال و تروریسم براه نیافتاده است.*** این که در هر چولغوز آبادی دارند زنان را نقره داغ می کنند ، ایجاد حق برای ملایان در کشتن و سربه نیست کردن زنان نمی کند. دفاع از ملایان، کریه تر از خود آنان است. ***

در مورد فوت خانم مهسا امینی، ابتدا سه فرضیه بنظر می‌رسید:***هیچ فرضیه ای هم نیست. او مثل همه دخترانی که در این صد روز گذشت با کوبیدن با باطوم بر سرشان جمجمه هایشان راشکسته و باعث مرگ آنان شده اند، جمجمه مهسا امینی را نیز شکسته اند !

همین و بس. ***

۱ــ در اثر ضرب و شتم و فشارهای روحی، روانی و جسمی فوت کرد یا به تعبیر «بعضی‌ها»، به قتل رسید؛

۲ــ او تروریست انتحاری بود و با مصرف دارو، داوطلبانه به استقبال مرگ در راه «آزادی خلق» رفت؛ ***چنین جملاتی، فقط گویای زوایای روحی وروانی نویسنده است. ***

۳ــ بدون اطلاع از سرنوشت بعدی خود، بواسطۀ افراد و گروه‌های خاص گول خورده و در همآهنگی با نفوذی‌های‌ غرب در داخل نهادهای حاکمیت، عمداً به جلو گشت ارشاد هدایت و سپس ترور بیولوژیک شد.

***غرب در جنگ با شرق است. چرا فکر می کنید نباید از هر امکانی برای موج سواری استفاه کند؟ این چه ربطی به دختر معصوم دارد؟ تمام دخترانی که توسط ماموران رذل رژیم کشته شده اند ، تشنۀ آزادی بوده اند. عدم آزادی های فردی در این جامعه هست یا نه؟ فضولی در امور شخصی ، اجتماعی و سیاسی هست یا نه؟ چرا اصل به این روشنی را نادیده می گیرید و به دنبال داستان سرایی های من درآوردی بی پایه و صد من یک غاز می روید؟ ***

درست مثل ندا خانم در سال ۸۸ که گول خورد، در یک فیلم شبیه‌سازی بازی کرد و پس از پایان فیلم‌برداری ترور شد و تاوان آن را مردم ایران پرداخت.*** ندا را نیز از پشت بام زدند.***

انتشار فیلم دوربین مدار بستۀ مرکز به اصطلاح آموزش گشت ارشاد، طرز ورود آرام او به محلی که ساکنان آن نیز مثل خود مهسا خانم با طیب خاطر در آنجا حضور نداشتند، راه رفتن با قدم‌های متین و با اعتماد به نفس، نسشتن و برخاستن مجدد برای صحبت با یکی از مسئولان و افتادنش، فرضیه نخست را بکلی و یک بار برای همیشه رد می‌کند. نشانی فیلم دوربین مدار بسته.

*** شما اگر علائم و عوارض ضربه مغزی را مطالعه کنید و یا از دکتر متخصص بیطرقی سئوال کنید ، بطور کامل به غلط بودن نظرات خود پی می برید.

بعد از هر ضربه مغزی بیمار باید 24 ساعت تحت مراغبت های ویژه در استراحت مطلق  باشد. چون گاهی علایم در زمان ضربه خود را نشان نمی دهند و بعد از ساعت ها نشان می دهد. و این نشست و برخواست متینی که شما از آن صحبت کردید نشان از دیر بروز کردن علائم ضربه مغزی است. همین. مهسا امینی مثل بسیاری دیگر از قربانبان به دلیل ضربه مغزی مرده است. چون جای ضربه ها زیر موها کمتر قابل رویت هستند جانیان از سر برای کشتن قربانی استفاده می کنند. جهان پهلوان تختی را هم ساواکی ها با دریل کردن استخوان سرش در هتل کشتند . چون ملایان جنایتکار از نظریات شما برای تبرئه خود در حال بهره گیری هستند و مستقیما کلمات شما ودیگر لابی ها را بکار می گیرند ،

همینجا شما، برای دادن افکار سفسطه وار فرار از محکومیت، و تبرئه خود به ملایان محکوم هستید. و توقف فوری چنین نوشتارهای ضد خلقی شما لازم است .

از روزی که سید علی رهبر دزدان اعلان کرده که جنگ مجازی ضعیف بوده ، فعالیت برخی بسیار زیاد شده و حتا به روزی 4 مقاله هم رسیده. ولی بدانید این یک سویه نگری و دفن رنج توده های مردم بواسطه برخی قلم ها هرگز بی جواب نخواهد ماند.

بله غرب از تمام امکاناتش برای ایجاد فضای مناسب با خواست خودش بهره می گیرد. ولی در کنار آن مردم جان بر لبی که برای نجات از وضعیت ناهنجار موجود در ایران تلاش برای سرنگونی می کنند نیزهستند. و اصل مسئله نارسایی ها و نامردمی های اعمال شده توسط ملایان پست و بیشرم بر مردم سراسر ایران است. نه مداخله خارجی***

ا.م . شیری

 

این ندا خانم است. به حالت چشمان و چهره‌اش خوب دقت کنید. نه هیجان و دلهره‌ای، نه احساس درد و نگرانی. به ادعای آرش حجازی، گویا تیر درست به قلبش اصابت کرده

***  به او نیز از پشت بام تیر اندازی شد. ***

————–

اما در بارۀ دو فرضیۀ باقی‌ماندۀ ۲ و ۳ لازم است روانشناسان، حقوقدانان و حتی کارآگاهان نیز با تحلیل فیلم دور مداربسته، نظر خود را بدون فدا کردن حقیقت در پای ملاحظه‌کاری‌های سیاسی و بدون ترس از شنا در خلاف جریان بیان نمایند و با صراحت اعلام کنند که آیا چنین رفتار متین و سنجیده از کسی که دقایقی پیش مورد ضرب و شتم واقع شده، ممکن است یا خیر! ***بله بسیار عادی است . در بالا توضیح دادم. واقعا اظهار نظر با نا آگاهی چقدر تلخ و رسوا کننده است! ***

با همۀ این اوضاع و احوال، توسعۀ بعدی حوادث، بخصوص حملات تروریستی گسترده و قربانی کردن افراد بی‌هیچ گناه (از جمله، حادثۀ تروریستی در شاه چراغ شیراز و غیره)، نشان داد که مرگ مهسا خانم چاشنی انفجاری یک طرح کاملا برنامه‌ریزی شده برای به حرکت در آوردن نیروهای مسلح و غیر مسلحی بود که غرب جمعی آن‌ها را از سال‌ها قبل بطرق مختلف، حضوری و غیرحضوری از طریق شبکه‌ها و رسانه‌ها در داخل و خارج کشور برای حمله آموزش داده، سازماندهی نموده و بخشاً مسلح کرده بود. ***فراموش نکنید آمریکا دوست ملایان است و نه دشمن. تمام فرزندان ملایان با معشوقه های بلوند آمریکایی در لاکچری با ارز ملت ایران در پناه آمریکا در حال خوش گذرانی هستند. و آخرین پیام بایدن به ملایان این بود برجام را هر جوری که ما می خواهیم بنویسید ، ما دست از سرتان بر می داریم. بله آمریکا هرگز رضا پهلوی را به ملایان ترجیح نمی دهد . چون ملایان وابسته ترین مهر ها به امپریالیسم هستند. تمام مذاهب بال پرواز سرمایه داری و علیه منافع زحمتکشان هستند. این یک اصل غیر قابل تغییر است. ***

در پایان گفتار، لازم به تأکید است که رخدادهای اخیر کشور در همه حال و بی‌تردید، بدون هماهنگی با نفوذی‌های غرب در مراکز تصمیم‌گیری کشور نمی‌توانست با چنین سرعت، شدت و خسارات انسانی و مالی اتفاق بیافتد. *** هیچ کسی نفوذی تر از سید علی نیست.

در کل مقاله کلمه ای از وحوش سید علی خامنه ای که مسلح به جان ملت بی سلاح افتاده بودند حرفی نزدید . هرگز نه از اعدام ها گفتید و نه از مظلومانی که در خیابان ها تیرباران شدند و یا ربوده شدند و هرگز اثری از آنان نبود و نیست***

جالب‌تر اینکه مجموعۀ حاکمیت ایران از ابتدا با کاربست قوانین و موازین ارتجاعی، از جمله، پوشش  اجباری زنان، ضد آزادی‌های سیاسی- اجتماعی و ندانم‌کاری‌های خود نیز گزک بسیار برنده‌ایی به دست دشمنان ایران داده است. و گرنه، جمهوری اسلامی می‌توانست با تشکیل یک کمیسیون تحقیق مرکب از متخصصان پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و همچنین با مشارکت کاراگاهان و حقوقدانان مستقل و غیر مستقل علت فوت خانم امینی را بسرعت روشن سازد *** وقتی خودش می داند که مهسا امینی را مثل همه دخترای که بعد از مهسا امینی با زدن تو سرشان کشته دیگه کمیته تحقیق برای چه براه بیاندازد! مسئله44 سال رنج بی پایان ملت ایران در این رژیم استعماری است. و شما می خواهید همه را حول محور یک فقره قتل که آن را هم رفع و رجوع می کنید جمع و جور کنید. کل ایران از این رژیم  به تنگ آمده و شما با تاکید به یک نقطه (قتل دختر معصومی که برای چند روز هوا خوری به تهران آمده گیر داده اید) خط را محو کنید. 29 دختر را با همان روش کوبیدن با باتوم و یا هر چیز سختی بر سرشان کشته اند*** و حداقل این بهانه را از دست دشمنان استقلال و تمامیت کشور برباید.

***هرگز یک حکومت استعماری از خود اختیاری ندارد که اعمال کند. یا باید دستورات را اجرا کند و یا برود.

براندازی این حاکمیت استعماری یک وظیفه است.

مرگ بر استعمار گران و نوکرانشان و لابی ها***

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.