جنگ رژیم ملا با کودکان

جنگ رژیم ملا با کودکان

woman_and_rainbow

 

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست          قدرت زنان          8 مارس 2023

آیا ننگی بالاتر از این در تاریخ ایران  سراغ دارید که ملت ایران  چنین اسیر دست نفرت انگیز ترین حاکمیت ها شده باشد ؟ حاکمیتی وقیح و دزد و جنایتکار که با تمدن این ملت، با کودکان، زنان و مردان این کشور چنین خصمانه بجنگد و سپس در صدد پنهان کردن آن شود؟

حاکمیت نفرت انگیزی، که روزنامه نگاران را به جرم افشای واقعیت ها، دستگیر و سر به نیست کند؟ آیا تا کنون در تاریخ ایران و یا در تاریخ جهان سراغ دارید حاکمیتی را که با کودکان بی دفاع، جنک نا برابری را آغاز کرده باشد؟ خصومت اراذل و اوباش سید علی در مدرسه و در جلوی مدارس با اولیاء کودکان چیز تازه ای نیست. ملت ایران هرگز فراموش نخواهد کرد، دانشجویان معترضی را که همین اراذل و اوباش از طبقه 4 خوابگاه دانشجویان به پائین پرتاب کردند.

و ملت ایران هرگز فراموش نخواهد کرد که چگونه در شو تلویزیونی همین سید علی موذی فرمانده را ، فیلم سازان نوکر رژیم، چگونه با فیلم و موزیک ، حامی دانشجویان قلمداد کرده و به خورد ملت دادند. حال تاسف ها و وعده های دروغین سید علی دوباره برای به جزا رساندن آتش به اختیارانش هرگز افاقه نخواهد کرد. ملت ایران جریان اسید پاشی به دختران را فراموش نکرده

است، که زخمی ابدی در دل مردم ایران است.

و هرگز تحلیل ها و محکوم کردن های احزاب و سازمان ها و افراد ، نمی توانند جلوی این آواری را که دارد بر سر مردم ایران خراب می شود بگیرند. مردم ایران در چنگال این رژیم هیولا اسیر است. و یاری رساندن در این شرایط دردناک وظیفه تمام ایرانیان خارج از کشور است.

تمام سازمان ها و احزاب خارج از کشور، باید در اتحادی سریع ، وسیع و استقلال طلبانه و بدون هیچ گونه وابستگی به دولت های خارجی، برای نجات هموطنان خود به پا خیزند. نمی توان به بهانۀ نبود حزب کمونیستی که توان رهبری داشته باشد، از زیر بار مسئولیت انسانی شانه خالی کرد و منتظر نوسانات و شرایط و حوادث شد. این عمل بسیار ضد انسانی و منفعلانه است. مثل این است که در زلزله مردم را زیر آوار رها کرده و به بهانۀ این که دکتر نیست، به خانه خود بروی و زندگی کنی.

 با تکیه بر 3 شعار استقلال و آزادی و عدالت ، که کم و بیش شعار اکثر سازمان ها و احزاب است می توان تشکیل جبهه ای ضد استعماری داد و مانند بسیاری از انقلابات ضد استعماری قرن بیستم، این رژیم منفور استعماری دشمن ملت ایران را پایین کشید.

به پیش ای دلاوران نخفته در گور

به پیش ای وجدان های بیدار و

به پیش ای داغ ذلت خوردگان

اتحاد… تنها راه نجات ماست

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.