جایگاه زنان خط مقدم جبهۀ – اعلامیه شماره 1

جایگاه زنان خط مقدم جبهۀ – اعلامیه شماره 1

فرح نوتاش          جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان      وین 23.4.2019 = با 3 اردیبهشت

سند کریه و وقیحانۀ حق تجاوز به کودکان و همچنین سند سوء استفاده از آبرو و حیثیت اجتماعی کودکان توسط مقامات جمهوری نکبت، در رسانه ها افشاء شده و در ضمیمه همراه این اعلامیه نیز ارائه شده است. تا مردم ایران ببینند که امنیت کشور و مردم ایران، در چه دستان آلوده ای است. و این اسناد، مکمل اسناد 40 سال دزدی و غارت وکشتار و شکنجۀ ملت ایران، توسط رژیم ملا است. دیگر نه جایی برای اغماض و نه جایی برای تأمل باقی مانده است. و همین جا ختم رژیم نکبت ملا اعلام می شود.

از طرفی دیگر، در این برهه که آمریکا میلیون ها ایرانی را با حملۀ هارپ و ایجاد زلزله، سیل، طوفان ریزگرد، خشکسالی، و فرستادن مارو ملخ اش از جنوب وشرق ایران و انواع شدید ترین تحریم ها برای به زانو درآوردن رژیم انگلیسی ملا، به اعماق فقر و بدبختی سوق داده وتحت شدید ترین تحریم ها ، اقتصاد ملت ایران را از هم پاشیده است ، تقاضای مذاکره با دولت ایران را قبل از حملۀ نظامی به ایران داده است. و روحانی با تشبیه آمریکا به یک چاقوکش، به علت لغو برجام ، تقاضای مذاکره با آمریکا را رد کرده و گفته: “امروز هیچ راهی برای ملت بزرگ ایران جز ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوز وجود ندارد”.

ملت ایران که احمق نیست که یک اشتباه را دوبارمرتکب شود. بعد از جانفشانی ملت ایران در جنگ ایران و عراق، رژیم نکبت ملا ماهیت خود را نشان داد. بله، ملت ایران مقاومت می کند ، ولی این بار برای نجات خودش.

ما ، جبهۀ جهانی ضد امپریالیست – قدرت زنان ، با اولین اعلامیۀ ، هردو رژیم ملا و آمریکا و وابستگان داخلی و خارجی آنان را به شدت رد می کنیم . و در همین جا از آمریکا می خواهیم که کنار برود و برای ساقط کردن رژیم منحط ملا به ایران حمله نکند و این کار را به ما مردم ایران بسپارد.

اسناد ارائه شده در ضمیمه، وظیفۀ امروز تمام زنان ایران را در مقابل این رژیم اصلاح ناپذیر ننگ و نکبت، مشخص می کنند. حراست و دفاع از کودکان همواره مهمترین وظیفۀ مادران بوده و چون نفس کشیدن ذاتی آنان است. ودر عدول از این وظیفه، به کرات مادران، نشان داده اند که مرگ را به زندگی ترجیح داده اند . مرگ در دفاع از حقوق کودکان برای مادران، مرگی نه چندان سخت.

خشم و خروش مادران در مقابل تجاوز و تعدی به کودکانشان ، از هیبتی برخوردار است که لرزه بر اندام

متجاوزان می اندازد. و از هم اکنون این رژیم کریه متجاوز به حقوق کودکان بر خود بلرزد. که جرم تجاوز

به کودکان و سوء استفاده از آبروی و حقوق اجتماعی آنان جنایتی نابخشودنی است. و اکنون که قباحت این جنایت عظیم برای این جمهوری نکبت روشن نیست، پس براندازی هر چه سریع این فضاحت و وصلۀ خارجی به زور چسبانده شده بر تن ملت ایران، با سرعت هر چه بیشتر الزامی و وظیفۀ اول زنان است. واکنش مادران در مقابل این جنایات همواره سریع وبی گذشت بوده است.

جایگاه زنان، خط مقدم جبهۀ جنگ علیه رژیم سراسر ننگ ملا است. و هدف آنان ایجاد حاکمیتی مدافع حقوق کودکان و مظلومین، ضد امپریالیست، مستقل و با شخصیت است. ما به مجرد سقوط رژیم نکبت، تقاضای عضویت در پیمان شانگهای را خواهیم داد. ما دوست و دشمن مظلومین را در ایران و سراسر جهان خوب می شناسیم . واز خودخواهی ، سلطه و غارتهای توجیه شده در هر شکل آن بیزاریم.

در هم اینجا از تمام احزاب و سازمان های ایرانی که به اصل ضد ملا – ضد امپریالیست ها و در رأس آنان آمریکا، حمایت از کودکان و مظلومین معتقدند در خواست داریم با نسب این اعلامیه بر سایت خود، اعلان همبستگی کرده و آدرس آن را برای قدرت زنان با آدرس همین خبرنامه بفرستند تا در لیستی، متحدین به ملت ایران معرفی گردند. اکثر قریب به اتفاق احزاب و سازمان های چپ ایران، با گردش به راست خود، تبعیت از آمریکا را پذیرفته و در واقع اعلان کرده اند. ما زنان، این قورباغه صفتی را ننگ می دانیم و به رنگ زمان و زمین در نمی آییم. مرگ را به تغییر شکل و ماهیت ترجیح می دهیم. باز گشت همه را به اصل ضد امپریالیست اولیۀ خود فرا می خوانیم. و اگر از نظر آنان منطق حقوق بگیران آمریکا بر منطق ما می چربد ، به هوش که ما هرگز از تنهایی نهراسیده ایم و نمی هراسیم. و راه زلال خود را ادامه می دهیم و پیروزی قطعا از آن ماست.

با هدف احراز حاکمیت، سریع در اپوزیسیون واحد ضد امپریالیستی متشکل شویم . دشمن ما رژیم انگلیسی ملا و رژیم صهیونیستی آمریکاست. ما همه با هم رهبری را بعهده خواهیم گرفت.

ما زنان بهتر است در ایران ، در گروه های 7 نفره متشکل شویم. تسلیحات کافی برای حمله به مراکز دشمن را در اختیار داریم . ساختن کوکتل ملوتف و استفاده از تمام لوازم موجود در آشپز خانه ها برای آغاز کار ما کافی است.

با بهم کوبیدن ظروف مسین در سراسر ایران، طبل جنگ با ملا را به صدا درآوریم.

واگن های مترو و اتوبوس محل آموزش فنون ما به یکدیگرند. . با زنان فضول رژیم نکبت برخورد و آنان را شناسایی کنیم.

تمام افراد وابسته به رژیم را در هر جا شناسایی کنیم.

بسیجی های فریب خورده و سپاهیان هر چه زودتر موقعیت روز های آخر رژیم نکبت را دریابند و از بر خورد با زنان انقلابی مدافع حقوق کودکان مطلقا خود داری کنند. ما ملاهای انگلیسی را از عرصۀ سیاسی ایران بیرون خواهیم انداخت. و جلوی ترویج فساد آنان را در عالم خواهیم گرفت.

زنده باد خشم خروشان مادران و زنان ایران در محو ننگ از چهرۀ ایران.

آمریکا و نوکران ایرانیش از سر راه زنان ایران کنار بروند.

مادران و زنانیم ….. در دفاع از کودکان….. همچو….. ماده شیرانیم

ایران سنگر ماست   ملا دشمن ماست

Down with USAیانکی برو گمشو    

 

ملا رو بگیر … نزار که در ره…….دزد وحیله گر و ماییه شره

 

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.