جان روزنامه نگاران ایران در خطر است

جان روزنامه نگاران ایران در خطر است

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه ملا نه آمریکا

 اعلامیه شماره 44

 29 دیماه =18 ژانویه 2021

در پی گرفتاری مردم با ویروس کوید 19 و هزاران مصیبت گره خورده به آن، رژیم دزد و جنایتکار ملا، کشتار خبرنگاران مردم ایران را شروع کرده است.

قتل شیده لالمی خبرنگار روزنامه همشهری با مسمومیت گاز اعلام شده است. ترور مبارزان خارج از کشور به نام خود کشی، با گذاشتن سر آنان در فر اجاق غذا پزی منزل خود آنان و روشن کردن گاز و مسموم کردن آنان توسط جنایتکاران رژیم در اروپا، سال ها قبل ثبت شده است.  

رژیم ملا بداند ، کسی که نگران گور خواب ها و خریداران نان نسیه است به تنها چیزی که نمی تواند بیاندیشد همانا  “خود کشی” است.

 مسمومیت شیده لالمی خبرنگار دلاور و قهرمان ایران که پرده از جنایات رژیم ملا بر گرفته است  با گاز یا هر آنچه که بوده توسط رژیم جنایت کارملا انجام شده است. او هرگز دست به خود کشی نزده است. رژیم ملا از موقعیت بحرانی در آمریکا و جهان سوء استفاده کرده و خبرنگاران دلیر ایران را  بی محاکمه ، به سیاق قتل های زنجیره ای مستقیم به قتل می رساند.

رژیم ملا همانطور که در فراری دادن قاضی منصوری پر خوردۀ چاق دزد و جانی و جایگزینی او با نعشی لاغر از جسدهای سرد خانه رومانی نتوانست مردم ایران را بفریبید و هنوز در جا انداختن سناریو پر فریب خود گرفتار است، قتل خبرنگاران قهرمان مردم را هم هرگز نخواهد توانست از چشم بینای مردم ایران پنهان کند. و به سزای اعمالش خواهد رسید. مردم ایران به انواع رذالت های ملایان دزد و جانی  ورهبر بی بصیرتشان آشنا است و جان رژیم ملا با آمدن بایدن یا هر کس دیگری به کاخ سفید   نجات نخواهد یافت.

این است شعار مردم

مجتبی مجتبی… بمیری …رهبری رو نبینی

مجتبی مردنی ست

رهبر بی بصیرت بزودی  

بی عقبه رفتنی ست

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.