تلاش قبل از زوال یک در صد

تلاش قبل از زوال یک در صد

و آزادی حلب همراه با شادمانی جهان

 

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان         وین 12.15. 2016

 

خدمتگذاران راستین یک درصد، اوباما – کلینتون ، برای نجات تخت امپراطوری اربابان صهیونیست امپریالیست خود، در تلاشی تلخ دستو پا می زنند.

این آتش افروزان جنگ های نیابتی، این قاتلان کشتار جمعی و این دزدان معادن ملل، قادر به تحمل شکست خویش نیستند. از این رو از هر حقه ای که در چنته دارند برای ابراز وفاداری به اربابانشان بهره می گیرند. و برای حفظ ابزار قدرت در دست، بر پایداری مصراند.

شکست در خارج و شکست در داخل آمریکا امانشان را بریده است. آزادی حلب ، تارو مار شدن ارتش اسلامی آمریکا، ابداعی اوباما – کلینتون از یک سو و باخت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دیگر دیوانه اشان کرده است. حال مسبب این باخت را، دخالت پوتین و ویکی لیکس در انتخابات آمریکا اعلام می کنند و رسانه ها ی وابسته به امپریالیست ها در انتشار این اخبار همه در کوشش اند. اوباما – کلینتون کار را به کنترل آراء الکترای کالج ها رسانه اند. و شهادت سازمان اطلاعات سی آی ای را نیز گواه گرفته اند. “از روباه پرسیدند شاهدت کیست ؟ گفت دمب ام! “

هنوز چیزی عوض نشده است و سی آی ای ، هنوز همان دمب اوباما کلینتون امپریالیست هاست!

قطع نظر از این که چه کسی افشا کنندۀ حقایق است ، این حق راستین مردم است که بدانند به چه کسی رأی می دهند.

همه می دانند ، ویکی لیکس ابداع کنندۀ هیچ نوع جرمی علیه هیلاری نبوده و فقط ناشر اسنادی از واقعییت ها بوده است. با نشر اسناد کنش های سیاسی او، که در اختیار عموم قرار داده شده است ، ماسک چهرۀ هیلاری پاره شده است.

آیا مردم آمریکا رفتار هیلاری کلینتون را منفی تشخیص داده اند؟ در این صورت یک وظیفه در مقابل هیلاری قرار دارد ، عذر خواهی فروتنانه و عقب نشینی آرام.

ولی نه… این مار خورده افعی شده ها ، به این آسانی صحنۀ ریا و تزویر سیاسی خود را ترک نخواهند کرد. آنان تقصیر را به گردن افشاء کنندۀ جرایم اشان می اندازند.

منتخب مورد نظر صهیونیست های والاستریت، کلینتون بوده ولی چطور شده که مردم به ترامپ که فقط از طرف کنگره معرفی شده بود رأی دادند ؟ به او که در جریان مبارزات انتخاباتی، اعضای کنگره بارها اعتراض شدید خود را علیه نظریات او اعلان کرده بودند، او در نهایت بهت همگان برنده شد.

افشای وسیع اسرار پنهان امپریالیست ها ، از ویژگی های انقلابیون عصر نت است.

آتش افروزان جنگ های نیابتی باخته اند ولی تلاش می کنند تا باز گردند و بقیۀ دنیا را هم مثل سوریه ویران کنند.

ترامپ در مبارزات انتخابی اش گفته بود خواهان جنگ نیست. و خواهان دوستی با روسیه است. حالا هم اتفاق تازه ای روی نداده است . بعضی از وزرای انتخابی او از دوستان روسیه هستند. با انتخاب رکس تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجۀ او، تمام رسانه های یکباره ملتهب و بی قرار شده اند که او دوست پوتین است.

زهی سعادت… شاید از این دوستی ها بشریت بتواند کمی رنگ آرامش ببیند.

بعد از انقلاب اکتبر 1917، تمام امپریالیست ها علیه روسیه سوسیالیستی ( که بعد ها اتحاد جماهیر

شوروی شد) متحد شدند و از 1949 همگی در سازمان ناتو گرد آمدند. آنان از همان زمان به اولین

حکومت شوراهای کارگری به عنوان خصمی وحشتناک نگریسته اند تا به امروز. حال برای اولین بار

فردی شخصیت این را داشته که بدون ترس از دیگران بگوید، من می خواهم با روسیه دوست شوم.

البته امروز روسیه دیگر سوسیالیستی نیست ولی هنوز روسیه است !

این بدان معناست که باید هنوز به عنوان خصم به آن نگریست!

ای تمام انسان های شریف روی زمین، شما را می خوانم .

تمام شما را شاهد می گیرم ،

نگاه کنید و ببینید که چگونه کشور سابق شوراهای کارگری به محاصرۀ موشک های بالستیک

ناتو،مستقر درتمامی مرزهای ممالک همسایه درآمده است.

از جنگ جهانی دوم به بعد ، این ناتو (سازمان تروریستی اتلانتیک شمالی) بوده که همواره به دیگر

ممالک حمله کرده است. ملت ها را قتل عام کرده و منابعشان را دزدیده است.

ناتو سازمان قاتلان ودزدان است.

حال امید بر این است که با آمدن ترامپ این حملات بربرگونه متوقف و سازمان ناتو ملغی شود.

و آمریکاییان بجای دزدی و غارت با تکیه بر نیروی کار خویش امرار معاش کنند.

مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ترامپ گفته است : تغییر رژیم ایران فقط در بلند مدت میسر

است، ما باید به مخالفین رژیم ایران کمک کنیم. آنچنانکه سی آی ای به اپوزیسیون اتحاد جماهیر شوروی کمک کرد و کاری بود.

اپوزیسیون ایران نیازی به کمک خارجی ندارد. چون نمی خواهد نوکر کسی باشد.

به خیر تو ما را امیدی نیست، لطف کرده شر مرسان !

آقای مایکل فلین ، تنها همان یک اقرار شما، که سی آی ای را مسئول فروپاشای یه اولین کشور شوراها، که بین 20 تا 30 میلیون نفر از مردم خویش را برای شکست فاشیسم قربانی داده است اعلان کردید، برای تمام انقلابیون جهان کافی است .

تلاش اوباما در هفتۀ دوم دسامبر برای نجات ارتش اسلامیست خود در سوریه، در مجمع عمومی سازمان ملل با جمع آوری امضای نمایندگان 122 کشور، توسط روسیه وتو و نقش بر آب شد.

وقتی ارتش سوریه در حال پیروزی است ، جان کری وزیر امور خارجۀ اوباما عجله دارد و می خواهد صلح برقرار کند! ولی وقتی داعش سران بریدۀ ارتشیان سوریه را قطار می کرد، مجمع خواب سازمان ملل، عاجز از امضای قطعنامۀ توقف کامل جنگ های نیابتی آمریکا در سوریه بود.

و در آتش بس های توافق شده ، هدف آمریکا رد کردن و نجات قاتلان اسلامیستی خود همراه و در میان مردم بوده است. و حال آنکه دولت سوریه خواهان تسلیم و تحویل اسلحه از سوی آنان بوده است.

نام اوباما به عنوان مزور ترین رئیس جمهور آمریکا در صفحات تاریخ حک خواهد شد.

نگاه به جانب داران سیاست او کنید.

موزۀ آلرد پیرسون در آمستردام دو سال پیش برای نمایش گستردۀ یک دوره از آثار هنری و جواهرات کریمه از چهار موزه در کریمه و یک موزه در کیف آثاری را قرض گرفته است. بعد از دو سال که این جواهرات و آثار هنری بسیار ارزشمند را در غنیمت خود داشته است حال می خواهد آنان را به دولت ناتو نشاندۀ اوکراین، تحویل دهد ولی برای نگهداری آنان، دادگاه خود خوانده اش در آمستردام صد هزار یورو از دولت ناتو نشانده اوکراین طلب می کند! البته هر که تنها به قاضی رود خوشحال باز می گردد!

صد رحمت به دزدان دریایی! این یک دزدی در روز روشن است. این موزه باید آثار قرض گرفته را بعد از پایان کار نمایش بلافاصله به موزه های تحویل می داد. جانب داری سیاسی و دخالت در امورکشورها مطلقا از وظایف موزه نبوده و نیست . موزه ها مکلف و متعهد به حفظ شرافتمندانۀ میراث هنری ملل که به عنوان امانت در اختیارشان گذارده می شوند هستند. آن ها این آثار نفیس را از موزه ها قرض گرفته اند و باید بدون هیچ شرطی به موزه ها پس دهند. آنان 3 ماه هم به روسیه مهلت داده اند تا اگر اعتراضی دارد اعلان کند. لابد برای اینکه اگر روسیه مبلغ بیشتری را پیشنهاد کرد آثار را به آن دهند.

این رسوایی عظیم در دنیای هنر غیر قابل تحمل است.

به وحشتناکی سر های بریده توسط داعش است.

به هولناکی تخریب آثار نوسنگی پالمیرا (شروع 10000 سال قبل از میلاد مسیح) و شهر باستانی سامیان پالمیرا 2000 سال قبل از میلاد مسیح توسط اسلامیست های آمریکایی است.

خدشه در اعتماد به موزه ها به تخریب شدید روابط فرهنگی و هنری ملل خواهد انجامید . از ترس دزدی، دیگر موزه ها اعتماد به قرض دادن آثار هنری به هم را نخواهند داشت.

نکند مسئولین این موزه فکر می کنند که به لحاظ این که کشورشان عضو ناتوست می توانند به دیگران زور بگویند. این رفتار بسیار ناشایست باید فورا متوقف شود. موزۀ الارد پیرسون آمستردام باید نشان دهد که دزد دریایی نیست.

صهیونیست ها ترامپ را محاصره کرده اند. صهیونیست شناخته شده ای سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی ( اسرائیل خوانده) شده است.

 

محک فلسطین است.

نابود با د صهیونیست های تیم ترامپ

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.