تغییر جهان وسناریوی جاسوس کشی

تغییر جهان و
سناریوی جاسوس کشی

فرح نوتاش             جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان         وین   18. 03. 2018

 

مسمومیت سرگئی اسکیپرال و دخترش یولیا، دو روس (احتمالا جاسوس) در سالزبری، شهری در جنوب انگلستان ، بوسیلۀ گاز ضد اعصاب نوویچوک ، رخدادی به یقین است .

ولی چگونگی آن هنوز روشن نیست . و با اینکه ترزا می نخست وزیر انگلستان، در پارلمان، روسیه را به احتمالی مسئول آن معرفی کرده است ، لکن بقیۀ اقدامات بر مبنای یقین و محکوم کردن مسکو روی داده است. در نتیجه انگلستان 23 نفر از کارکنان سفارت روسیه را اخراج نموده و به بقیه مهاجرین روسیه هشدار امنیتی و حتا مصادرۀ اموال داده شده است.

و در تلافی آن نیز روسیه، از 23 نفر از کارکنان سفارت انگلیس خواسته است در عرض یک هفته روسیه را ترک کنند. و بقیۀ فعالیت های سفارت انگلیس در روسیه را مسدود کرده است.

ولادیمیر چیزوف ، سفیر روسیه در اتحادیۀ اروپا، آزمایشگاه نظامی ” پورتون داون” در 12 کیلومتری سالزبری، که بزرگترین تاسیسات نظامی بریتانیا در تحقیق سلاح های شیمیایی است را، زیر علامت سئوال برده است . و اظهار شده که اگر چه این سم در روسیه ساخته می شده است ولی از جنگ دوم جهانی تا کنون که آن را در انبارها نگهداری نکرده اند. وانگهی از فرمول آن هر کسی می توانسته برای باز تولید آن استفاده کرده باشد.

و به دنبال آن ، تمام رسانه های امپریالیستی پوتین را مسئول این ماجرا معرفی کرده اند.

ولی واقعیت های عظیم وعریان در جهان و رویدادهای مهمی که در پس این جاسوس کشی جاری است ، جویندگان را به سوی علل بنیادی این بهانه رهنمون خواهد شد.

دو نیروی عظیم در جهان از دیر باز رویاروی هم قرار دارند.

نیروهای متحد امپریالیست در ناتو به سر کردگی آمریکا

نیروهای روسیه ، چین و…

نیروهای متحد امپریالیستی، جهان را دربست زیر سلطۀ خویش می خواهند و واین سلطه جویی مطلقا برای غارت ممالک و کشتار ملل است. و با دولت ها و نیروهایی که علیه شان، در ایجاد عدالت اجتماعی در مبارزه اند، می جنگند. و این جنگ و حملات، همواره پیش درآمد هایی بهمراه دارد . و سناریو هایی از قبل برای آماده سازی اذهان عمومی ایجاد می کنند.

این سناریوی جاسوس کشی ، در مقایسه با سناریوی برجهای دوقلو، که بهانۀ ورود آمریکا و ناتو به افغانستان در 2001 بود و تا کنون ادامه دارد، داستان بسیار ضعیفی است. و نشان دهندۀ نفوذ هالیود در دخالت و ایجاد سناریوی برجهای منهتن بوده است. و حال این که این سناریو که با احتمال همراه است، هیچ نشانی جز ورشکستگی امپریالیسم انگلیس ندارد. افلاسی که حتا خروج از اتحادیۀ اروپا قادر به نجاتش نبود. نه قادر به دادن بدهی خود به اتحادیۀ اروپاست و نه قادر به بازگشت. و این سناریوی احتمالی، نتیجۀ افلاس و تعلیق کنونی اش است.

ولی اقدامات بعدی همگی بر اصل یقین اجرا شده اند. کارکنان سفارت روسیه بر حسب یقین اخراج شده اند. ، جانبداری ماکرون، نوکر بانکهای روتشیلد فرانسه وهمچنین آلمان و آمریکا هم بر اساس یقین جانب داری کرده اند. و تحریم های بسیاری که بر اساس یقین در مجرای اجرا افتاده است. و رسانه ها که شیپور ضد پوتین را کوک کره اند.

رخداد 4 مارس با چند هدف پیاده شده است

     –   18 مارس روز رای گیری از مردم روسیه برای تعیین رئیس جمهور آینده است. امپریالیست ها با این سناریوی ضعیف به جنگ انتخاباتی در روسیه علیه پوتین رفته اند. آنان از حضور پوتین در سیاست جهانی ناخرسنداند. چون پوتین حریفی قدرتمند است. وعلیه رای و نظر و استیلای جهانخواران ایستاده است.

   –   امپریالیست ها مردمان جنوب را لایق داشتن خانه و ملک خود نمی دانند. و با هزار حیله و ترفند در برافکندن حاکمیت هاشان و سلطه بر اموال و معادنشان هستند. و فقط از گماشتن نوکران خود برای اربابی مردم جنوب راضی می شوند. و پوتین با حضور مستقیم در صحنه مانع آنان است.

امروز وزیر دفاع انگلیس، گاوین ویلیامسون در دیدار از افغانستان، تاکید بر ادامۀ کمک به نیروهای امنیتی افغانستان ، حمایت از آکادمی افسران ارتش ملی این کشور و افزایش نیروهای بریتانیایی تا 650 نفردر افغانستان دارد. افزون بر تدریس افسران بریتانیایی در آکادمی افسران ارتش افغانستان، نیروهای بریتانیایی، نیروهای امنیتی کابل را نیز رهبری می کنند.

افغانستان نه هرگز از دولت انگلیس دعوت به ورود به افغانستان را داشته ونه تقاضای چنین رسوخی در مهمترین ارکان مملکتی اش را داشته است. این وحشی های خود خوانده، ارتش وامنیت

افغانستان را در دست گرفته اند.

امپریالیست ها تمام کشورهای جنوب را چنین می خواهند . آنان را فاقد هر گونه لیاقت برای داشتن

معادن می دانند. و سوریه را مثل افغانستان در چنگ خود می خواهند. برای همین دست نمی کشند. و پوتین خار چشمشان شده است. این واقعیتی عریانی است که پشت آن بهانۀ سناریوی جاسوس کشی قرار دارد. اینان در پی سلطه بر جهان هستند.

     – و در پی اجرای سناریوی جاسوس کشی ، انگلیس و فرانسه و آمریکا مستقیما وارد عرصۀ نبرد سوریه شده اند. و آمریکا که به بهانۀ بیرون راندن داعش بی اجازه وارد سوریه شده است ، دیگر خیال خارج شدن ندارد.

امروز پرچم ترکیه در عفرین بالا رفته است و ترکیه عضوی از اعضای ناتوست . ولی منطقۀ مرزی آمریکا ایجاد نشده است . و این باعث درد آمریکا و ناتو است. ولی آمریکا ترکیه را به کوردها ترجیح داده و از کوردها دفاع نکرده است. کورد ها نباید هرگز این را فراموش کنند.

سوریه مرکز رویارویی دو نیروی عظیم جهان است . و مسئله این است.

رهبری آمریکا بر جهان، یا رهبری جمعی بر جهان .

حضور نیروها و تجهیزات روسیه در سوریه فقط در دفاع از مردم سوریه نبوده و نیست. ممانعت از گسترش سلطۀ رژیم وحشی آمریکا و شرکا بر جهان ، و دفاع از حقانیت و شرف و کرامت انسان معاصر بر کرۀ خاکی ست. و پوتین نمایندۀ مردم شجاع روسیه درصحنۀ این نبرد عظیم بوده است.

دفاع از جبهۀ بر حق مردم سوریه نه تنها دفاع از حق مردمی مظلوم است ، بلکه اساسا مبین شرافت و حق طلبی دفاع کننده نیز محسوب می شود. امروز خط ضد امپریالیسم ، برگۀ هویت یک انقلابی است. امروز اولین گام راستین در نجات انسان از تمام فتنه ها و نقاب ها، خط ضد امپریالیسم است.

نابود باد امپریالیست آمریکا و شرکا

پاینده باد جبهۀ ضد امپریالیست جهان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.