بی پرده با مردان- 8 مارس 2020

بی پرده با مردان- 8 مارس 2020

اعلامیه شمارۀ 27

جبهۀ مردم برای نجات ایران خط ( 3)

 

1400 سال است که در ایران زنان می باید پشت مردان نماز بخوانند. و این داستان ملال آور و خسته کننده زنان باید پشت مردان ، زنان جنس دوم و… بس قدیمی تر و همه جایی تر از این ها بوده و به پایان عصر مادر سالاری متصل است.

زنان با مردان برابر نیستند. مردان نیز یا مردان برابر نیستند. و همه متفاوتند. و اصل انواع، طبیعت وجود است. ولی همه انسانند. و همۀ انسان ها نیاز به احترام و محبت دارند.

این که حق استفاده از امکانات برای زندگی هر کس به اندازۀ نیازش باید باشد ، ابتدایی ترین احترام به انسان است. با رشد انسان اجتماعی، بر وسعت و پیچیدگی این نیاز، افزوده می شود. و معنویتی بس زلال و گسترده در کنار آن رشد می کند.

عشق زن و مرد در عصر نت، با ابعادی گسترده و گاهی با مسافت قاره ای شکل می گیرد. و حقوق انسانی آنان نیز مرزها را در می نوردد و از حقوق ملی تبدیل به حقوق جهانی می شود.

از این رو، در ضمن این که ما ایرانی هستیم ، بدون این که تصمیم گرفته و انتخاب کرده باشیم ، رشد تکنولوژی، به هر کدام از ما، پاسپورت جهانی داده است. و ما اهل جهانی نوین شده ایم.

اینترنت پایۀ ارتباط خانوادۀ یگانۀ انسان شده است. و اعجاز این تکنولوژی، فضای اجتماعی -سیاسی جهان را بیش از پیش بر هم تأثیر گذار کرده است.

وقتی در اخبار می آید که دایرۀ سلب تابعیت ترامپ، فعال می شود تا از متولدین غیر آمریکایی سلب تابعیت کند، نگرانی شدیدی را در کمونیست ها دامن می زند. چون آنان خوب می دانند که در پس سلب تابعیت از بزهکاران، نوک تیز شمشیر به سوی فعالین ضد امپر یالیست متولد نشده در آمریکا است. و با سلب تابعیت از آنان ، کشورهای مبدأ نیز آنان را قبول نخواهند کرد و آنان در واقع به فضای لایتناهی پرتاب خواهند شد. پس سر نوشت 20 میلیون آمریکایی به همۀ جهان مربوط می شود. و همه چیز بهم وصل است و بهم مربوط .

جولیان آسانژ از این رو قهرمان عصر نت است که برای وطن و حق هموطنان خود در زندان

بلمارش انگلیس نیست؛ او در دفاع از حق مردم عراق در زندان است و شکنجه می شود. و        

مردم جهان هم به همان روش برای افشای جنایات آمریکا در عراق، از او دفاع می کنند. گردش جهانی مدافعات صنف های مختلف جهان، با امضا ها در اینترنت ، سند بارز یگانگی خانوادۀ انسان عصر نت است.

این که امروز اکثر احزاب و سازمان های چپ ایران، مهر سکوت بر لب زده اند و از جنایات آمریکا و باندش در جهان، در نشریات خود نکته ای نمی گویند، بیگانه با زمان و بیگانه با نیاز سیاسی امروز جهان هستند.

امروز همه چیز جهان بهم مربوط است. موضع سکوت، موضع رضا و آشتی با امپر یالسیم شناخته می شود. زنان ایران نمی توانند پیرو چنین سازمان ها و احزاب عقب افتاده ای باشند که عاجز از درک زمان خود هستند. و هیچ تضادی با امپر یالیست ها ندارند و با آنانی که با امپر یالیست هایی که کشور های جنوب را خانۀ ارواح کرده اند پیوند مبارزاتی ایجاد کنند. این سازمان ها و احزاب، چون ملایان مرتجع و عقب افتاده اند. و مبارزه با رژیم ملا را بدون مبارزه علیه امپر یالیسم کامل قلمداد می کنند. در واقع کسی که از جنگ با ریشه حذر می کند ، چگونه می تواند جنگ با شاخه را مبارزه به نامد؟

اکنون سه ونیم میلیون پناهندۀ سوریه ای در حال اخراج از ترکیه اند. کودکان در سرما ، بین دو مرز ترکیه و یونان یخ زده اند ، چگونه می توان نسبت به این تراژدی بزرگ ساخته امپر یالیست ها بی تفاوت ماند؟ انتظار 15 میلیون مرگ توسط ویروس کرونا ، ساخته امریکا در اخبار امروز است. چطور می توان چشم بر جنایات آمریکا بست؟ رژیم ملا بخشی جدا نشدنی از امپریالیسم است. ولی وسعت جنایت های امپریالیسم به گستردگی خود جهان است.

این احزاب و سازمان ها ی چپ ایرانی که ساعت خود را بجای میزان با طلوع آفتاب حقیقت ، با امواج صادره از بانک های امپریالیستی و هم آهنگ با انواع چپ های تروتسکیستی و آبکی غرب میزان می کنند، مسلط بر زمان نیستند. و مثل شورای نگهبان، عاجز از درک زمان و نیاز انسان امروز جهان اند.

مرکزیت اکثریت این احزاب و سازمان های تطبیقی با امپریالیسم را، مردانی که یک روز انقلابی بودند و امروز محافظه کار و عقب افتاده شده اند تشکیل می دهند. آنان نیاز زمان را درک نمی کنند. و از دایرۀ مبارزاتی به بیرون پرتاب شده اند.

راه زنان ایران که پرچمدار انقلاب آتی در ایران هستند و علیه امپر یالیسم و رژیم فاسد ملا، تواما مبارزه می کنند، از راه این احزاب و سازمان ها جداست.این مردان دیگر جذاب و انقلابی نیستند

آنان در گردش به راست، اساسنامۀ احزاب و سازمان های خود را با امپریالیسم تطبیق داده اند و گردش براست مدتهاست که پایان یافته ولی آنان همچنان در همان نقطه در جا می زنند. و برخی سازمان های دیگر نیز تسلیم امپریالیست ها شده اند.

عدم مبارزه علیه امپریالیست ها، مماشات با آنان است

گر چه رژیم ملا خود بخشی از آنان است

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.