بیروت در آتش

بیروت در آتش

اسرائیل…” گنده زور گوی بمب افکن و تروریست” خاور میانه

 

فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست – قدرت زنان             وین   6 اوت 2020

 

در سال های جنگ سوریه، بخصوص در 2019-2020 دولت صهیونیستی اسرائیل بارها با رضایت خاطر اعلان کرده است که انبار تسلیحاتی رژیم ملا در سوریه را صدها بار مورد حمله قرار داده است و نیروهای بسیاری را کشته است. اسرائیل هرگز به خاطر جنایاتش از طرف هیچ یک از مقامات جهانی، نه مورد مواخذه قرار گرفته است و نه متوقف شد است.

در سال های گذشته اسرائیل بارها پایگاه های هسته ای ایران را مورد حمله قرار داده است و بسیاری از دانشمندان هسته ای ایران را کشته است، بدون هیچ گونه محکومیتی از طرف مسئولین بین المللی !

حمله ها در سال های 2019-2020 بیشتر شده و ملایان سکوت کرده اند ودر توضیح علت، بهانه های متفاوت آورده اند و یا توضیح در مورد آن را به بعد موکول کرده اند.

ولی جهان تمام آن ها با دقت زیر نظر داشته و هرگز وقاحت و جنایات به دور از تمدن را نادیده نگرفته است.

در اینجا حیاتی است که بطور روشن اظهار شود ؛ آزادی اسرائیل برای حمله و کشتن مردم به عنوان بخشی از موجودیت اسرائیل از طرف مسئولین جهانی پذیرفته شده است. آن کاملا وحشتناک و غیر قابل قبول است. نه محکومیتی، و نه جزایی برای این همه جنایت اسرائیل، توسط 1+5 . این یک نژاد پرستی محض است .

ما در چه دنیا و چه دورۀ شرم آوری زندگی می کنیم؟ این باید تغییر کند.

پس آنچه که در 4 اوت 2020 در بیروت روی داده شده است ، انفجاروسیع در انبار تسلیحاتی حزب اله لبنان بوده است که به ویرانی نیمی از بندر بیروت انجامیده است.

چه کسی باعث این انفجار بوده است؟

زورگوی وحشی صهیونیست در خاور میانه.

تنها بمب افکن و تروریست ، شرم انسانیت، اسرائیل. با هدف نابود کردن انبار تسلیحاتی حزب اله

و اقتصاد لبنان. حال وحشت زده از نفرت جهانیان، مسئولیت اش را در این حملۀ عظیم کتمان می کند، و پیشنهاد خدمات پزشکی می دهد و از امکان چنین فاجعه ای در بندر حیفا در فلسطین اشغالی می گوید و این که باید کاری برای پیش گیری از آن انجام داده شود!

ولی این رفتار معمول و متعفن اشغال کنندگان وحشی و غیر قانونی فلسطین است، که بر حمایت تام آمریکا با رئیس جمهوران کند ذهن و عقب مانده تکیه دارد.

فرقی نمی کند که مقامات جهان، چگونه با این جنایت بزرگ اسرائیل بر خورد خواهند کرد، جنایتی با 100 کشته، 100 مفقود، 5000 زخمی و 25000 نفر بی خانمان؛ اما هیچ چیز نمی تواند جلوی مردم جهان را از اضافه کردن این حملۀ کشندۀ اسرائیل را ، به دیگر جنایت های اشغال کنندگان وحشی از دهۀ 1940 تا به امروز بگیرد. و هیچ جایزۀ صلح نوبل بی ارزشی نیز نخواهد توانست نفرت جهان را به این وحشیگری تقلیل دهد.

و هیچ چیز نمی تواند فلسطین را از وجدان جهانی محو کند، مادامیکه انسان ها زندگی می کند. فلسطین هرگز زمینی آزاد برای مرد آزاد نبوده است. ( شعار فریب صهیونیست ها برای انتقال جهودان جهان به فلسطین) فلسطین کشوری باستانی برای مردم خودش بوده است . مردمی که تحت سلطۀ استعمارگران یکی بعد از دیگری قرن ها رنج برده اند.

تمام کارهای کثیفی که ترامپ برای چاپلوسی دولت صهیونیستی در سایۀ آمریکا برای برخورداری از شانس دورۀ دوم ریاست جمهوری آمریکا انجام داده است، اسرائیل را وقیح تر، جنایتکارتر، حریص تر،غیر متمدن تر و وحشی تر کرده است. آری گفتن، به تمام امیال کثیف اشغال کنندگان غیر قانونی فلسطین، حرص الحاق تمام سرزمین ها را به آنچه که از ابتدا متعلق به اشغال کنندگان نبوده، بر انگیخته است.

تمام جهودانی که به این قاتل زشت و وحشتناک، نتانیاهو و حزب نازی- صهیونیست لیکود، رای می دهند، مسئول قتل عام های فلسطینیان و مردم خاور میانه توسط آنان هستند. پس دیگر نباید خود را پشت هولوکاست پنهان کنند وقتی که در عوض، جهان عشقی به آنان نشان نمی دهد. و دیگر گریه و زاری راه نیاندازند که ای وای جهود ستیزی! آنان مسئول سیه روزی و بدبختی مردم فلسطین و خاور میانه با رای و قدرت دادن به نتان یاهوی نازی صهیونیست وحشتناک هستند.

اگر مسئولین جهان به بی اعتنایی خود نسبت به انسانیت و عدالت ادامه دهند، ودر مورد جنایت های

بدبخت آفرینان، اشغال کنندگان غیر قانونی فلسطین به سکوت خود ادامه دهند، فقط کمک به رشد

وقاحت و حرص در این هیولا خواهند کرد.

اسرائیل یک اشغال کنندۀ غیر قانونی است. باید فلسطین را بطور کامل تخلیه کند. و باید به تمام جهودان فریب داده شده و منتقل شده به فلسطین کمک شود تا به میهن خود و یا هر جای دیگری که می خواهند بروند. ولی باید از اقامت در فلسطین مطلقا خود داری کنند. جهودان در فلسطین اشغالی باید بدانند، جهان هرگز اسرائیل را به عنوان یک کشور قانونی نخواهد پذیرفت. و اشغال کنندگان به عنوان اسرائیلی در هیچ جای جهان پذیرفته نخواهند شد. و آنان همیشه شرمگین و زار از اسرائیلی بودن خواهند بود. پس آنان باید هم اکنون فلسطین را ترک کنند.

نتان یاهو و حزب لیکودش، مثل ملایان ایران، شرم بر چهرۀ انسانیت هستند و در تمام جهان ناخواسته اند.

شکوائیه فوری علیه نتان یاهو توسط سازمان ملل برای جنایت عظیم

در بیروت

پرداخت غرامت فوری به مردم بیروت

نادیده گرفت جنایات تاریخی، دلیل جنایات بی پایان حاضر و آینده است

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.