بیدادگستری رژیم سراسر دزد ملا اعلامیه شمارۀ 11

بیدادگستری رژیم سراسر دزد ملا
اعلامیه شمارۀ 11

برای فریب، دست آفتابه دزدها را قطع می کند.

اعلامیه شمارۀ 11

جبهۀ مردم برای نجات ایران(خط 3)

فرح نوتاش                                                                          وین 24 اکتبر 2019

 

 از بدو تاسیس جمهوری نکبت ملا، عمل ریاکارنۀ و شنیع قطع دست مردم فقیر و بیکار، ضبط تاریخی شده و اقداماتی از این دست، مهر ننگ را بر چهرۀ کریه این جمهوری ابدی ساخته است. از این رو تکرار این جمهوری در آینده به عنوان الگوی حکومتی هرگز در هیچ جای جهان روی نخواهد داد و با سقوط ، دفن ابدی می گردد.

قاضی بیدادگستری استان مازندران که امروز غیر مسئولانه با قطع دست یکمرد بیکار اهل ساری به جرم دزدی، او را معلول ابدی کرده است، چرا دست تمام سران دزد رژیم ملا، از تمامی جناح ها ، از آغاز این جمهوری نکبت تا به امروز، شاغل در تمام شعبات، را قطع نمی کند؟

چرا منشاء تمامی فساد را نمی ببیند و با جهالت تام، خود را سمبل رذالت عصر حاضر در جهان معرفی می کند؟ آیا به دنبال مقام بالاتری است و دارد قابلیت های جنایی خود را نشان می دهد؟! که روابط عمومی بیدادگستری مازندران را در اعلان این خبر عمیقا تاسف بار در جهان مامورکرده است؟

این حکوت دست نشاندۀ امپریالیسم انگلیس، دشمنی خود را با ملت ایران و مردم مظلوم خاورمیانه و آفریقا و هر جایی که دسترسی داشته مدام ایفا کرده و می کند. و با بودجۀ ملی ایران مناطق تحت سلطۀ انگلیس را تا جایی که می شده با شیعه کردن مردم آن دیار گسترش داده است.

ابراهیم رئیسی که با نمایش چند ماهۀ مبارزه با فساد، در صدد رسیدن به آرزوهای جاه طلبانۀ خود است، غافل از خروش نفرت اشباع شدۀ ملت ایران و خاور میانه نسبت به خود و ایل و تبار و رژیم خود است. اگر یک جو نیت فساد زدایی داشت، چرا صادق لاریجانی، رئیس دزدان، قاضی القضات قبلی و تمام ایل و تبار انگلیسی اش را دستگیر و مجازات نکرد؟ چرا مرکز فتنه، علم الهدی پدر زن خود را که از چاکران قدیمی فراماسیون انگلیس است دستگیر نمی کند؟ مردم هرگز به رئیسی رای نخواهند داد.

شما ملایان، که با بودجۀ ملت ایران تمام فرزندان خود را برای تحصیل با بورس دولتی به فرنگ می

فرستید، و ملت مظلوم ایران را مجبور به شنیدن نوحه و روضه های تهوع آور خود می کنید، چرا حد اقل با کمی از پول ملت ایران در شهرستان ها ایجاد کار نمی کنید که تا مردم مجبور به دزدی نشوند؟ و آنگاه با قطع دست آنان می خواهید خود را منزه طلب بنمایانید؟!

شما، همگی با دزدی های کلان از بودجۀ مملکتی، دست مردم را از کار قطع کرده اید ، حال با بی شرمی دست آنان را از بدن قطع می کنید. ننگ عالم بر شما و ایل و تبارتان. مرگ بر مرامتان. مرگ بر دارو ندارتان. روز جزا نزدیک است. روزی که تمام رذالت های پشت روضه و نوحه بر ملا خواهد گشت.

ملت رنج دیدۀ ایران و اهالی بلا دیدۀ ساری!

وظیفۀ کنونی ما در این برهه، شناسایی تمام قاضی های بیداد گستری رژیم ملا است. چون آنان با حق کشی و ایجاد رنج و وحشت، از ارکان اصلی بقای این رژیم بوده و هستند.

شناسایی آنانی که دستور قطع دست و پا و اعدام صادر کرده و می کنند.

شناسایی آنانی که با گرفتن رشوه حق را در سطح کشوری نا حق کرده و می کنند.

شناسایی آنانی که با صدور احکام حبس، شکنجه و اعدام بر تمامی معترضین حقوق صنفی و یا حقوق سیاسی -اجتماعی باعث رشد و بقای این رژیم از بن فاسد شده اند و میشوند.  

مرگ این رژیم از بنیان انگلیسی، بدست مردم ایران حتمی و نزدیک است.

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.