به نبرد ضد -آمریکا بپیوندید

به نبرد ضد -آمریکا بپیوندید

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست    قدرت زنان      وین  2.2.2019      

 

فرقی نمی کند که شما در کجای کرۀ زمین هستید، در آمریکا یا هر جای دیگر، 

بیائید علیه امپریالیست آمریکا متشکل شویم.

فتنۀ جدید آمریکا برای ایجاد کودتا در ونزوئلا، باید هر کسی را به قیام برعلیه امپریالیست آمریکا بر انگیزاند. 

بیائید علیه حرص بی پایان استعمار آمریکا، تجاوز و میلیتاریزم، (نظامی گری) تحریم و هر فتنه اش که موجب گرسنگی کشنده در کشور های دیگر می گردد بپاخیزیم. 

زنده باد همبستگی کارگران جهان 

با مقاومت ضد استعماری 

کارگران شرکت نفت ونزوئلا

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.