به مناسبت 8 مارس 2014

به مناسبت 8 مارس 2014

قدرت زنان

 

فرح نوتا ش

برای قدرت زنان هر روز 8 مارس است. زیرا که قدرت زنان جهان بر علیه تمامی بی عدالتی ها در جهان می جنگد.

فرقه های کوچک اقلیت محض ،که تشکیل دهنده قله هرم سیستم امپریالیستی هستند، تا کنون توانسته اند نیروهای مسلح ( پسران ، شوهران ، برادران ،و دوستان ما ) را انحصاری کرده و از آنان به نفع منافع خود سوء استفاده کنند. و این کنش به آنان امکان شکنجه و آزار ملل دیگر را داده است.

از هم اکنون نیروهای مسلح در تمام کشور ها ، در خدمت قدرت زنان محبوب و دلسوز ( جبهه ضد امپریالیست جهان) هستند، که در تمام کشورهای جهان به پا خواسته اند. مردان و زنان مسلحی که تا کنون برای غارت ملل در خدمت شما بوده اند ، خدمت به شما را متوقف کرده ، ودر خدمت اهداف جبهه خود که همانا قدرت زنان است خواهند بود .

پس فرقه های تشکیل دهنده قله هرم امپریالیسم ،اگر می خواهند کره زمین را برای کرات دیگر ترک کنند آزاد ند.

زیرا که باید بدانند ، پادشاهی آنان در روی زمین به پایان رسیده است.

امپریالیست های آمریکا و انگلیس با حیوانات عهد دقیانوس شان (ما قبل تاریخ) که بر ایران، و کشور های جنوب خلیج فارس مثل عربستان سعودی ، قطر، عمان، امارات ، کویت حکم میرانند ، باید بدانند که قدرت زنان در هر کشور جهان ، خیلی بزرگترو فراتر از مورد نیاز است. قدرت زنان باندازه کافی قدرت و خشم برای پایین کشیدن آنان را دارد .

کودکان سوریه و دیگر نقاط جهان تحت دید و کنترل تام قدرت زنان در همه جا هستند.

قدرت زنان کمترین رحم و شفقتی به هیچ فرد یا رژیمی که اقدام به آزار و سوء استفاده از آنان را

کند نخواهد داشت.

از بشار اسد انتظار می رود که دولت را در صلح به قدرت زنان سوریه تحویل دهد. و همچنین از او انتظار می رود به تشکل سریع و ارتقاء قدرت زنان در سوریه کمک کند.

قدرت زنان به عربستان سعودی ، حیوان عهد دقیانوس بربرو وحشی ، دستور می دهد ...

مردان شستشوی مغزی شدۀ خودت را تماما جمع کن و از سوریه ببر.

شستشوی مغزی مردان جوان مسلمان در جهان را متوقف کن. و از تبدیل آنان به حیوانات وحشی آدم خوار دست بکش.

دست از نوکرمطیع آمریکا و انگلیس بودن بردار.

امپریالیسم های آمریکا و انگلیس بدانید، شما بزودی خرد و پودر خواهید شد

قدرت زنان

Comments are closed.