به مناسبت سالگرد افتتاح پورتال افغانستان آزاد

به مناسبت سالگرد افتتاح پورتال افغانستان آزاد

فرح نوتاش                                                                                   22.08.2022

درود بی پایان بر مردم شدیدا  ستمدیده افغانستان!

و ابراز همدردی عمیق در گذر از این معبر ظلمانی طالبانی.

نه رفیق گرامی موسوی، فراموش نکرده ام که ماه اوت، ماه تاسیس پورتال افغانستان آزاد، وروشن شدن چراغ آن در این دوران آشفته است. ضمن سپاس از زحمات مداوم و با ارزش شما باید بگویم،

مدت هاست که در حیرتم، چطور مردم مظلوم افغانستان این همه مصیبت را یکی بعد از دیگری تحمل می کنند؟ دورانی به سختی یکسال گذشته در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است.

 امروز ذبیح اله مجاهد، سخنگوی رژیم دست نشانده آمریکا، طالبان، در پیام خود از جامعه جهانی تقاضای کمک فوری برای سیل زدگان افغانستان کرد!

این استمداد خواهی از جامعه جهانی، برای کمک به مردم افغانستان هر روز به عنوانی در تکرار است. و در عجبم که این وقاحت تا به کی می تواند ادامه یابد!

چون، دولتی از جهان در خواست کمک می کند که خود نیز به خواست جهان احترام بگذارد. هنوز بعد از یکسال که از اشغال ناجوانمردانه اریکه حکومتی افغانستان توسط این دست نشاندگان عقب افتاده و بی سواد آمریکایی می گذرد، هنوز دولتی و ملتی آنان را برسمیت نشناخته است!

چطور طالبانی که خود کوچکترین احترام به خواست مردم جهان نگذاشته و کوچکترین تغییری در نظر و اعمال قهقرایی خود نداده، و فکر می کنند افکار پوسیده خود را می توانند به مردم جهان تحمیل کند، از مردم جهان تقاضای کمک می کند؟

. طالبان مورد احترام و قبول هیچ کشوری در جهان نبوده و نخواهد بود

طالبان در جایی که هر روز به بهانه ای گردن کج کرده و از جهان تقاضای کمک برای مردم مظلوم افغانستان می کنند، خود بیشرمانه کشور افغانستان را لانه داعش و القاعده و تمامی اراذل آمریکا پرورده کرده و حاضر نشده اند به خواست جهانی احترام بگذارند و از اریکه حاکمیت پایین آیند.

و با تحمیل وقیحانه خود به مردم افغانستان، به عنوان منفورترین رژیم در تاریخ جهان، که یک سال بعد از استیلا ، هنوز از طرف هیچ دولتی آنان را برسمیت شناخته، بجای این که خود را از شرم نفرت جهانی، از نظر ها پنهان کنند، باز وقیحانه پیام می فرستند و در انتظار کمک جهانی می مانند!

مردم جهان به چه زبانی به طالبان بگویند که از طالبان و تمام شرکایش بیزاراند؟ چرا نمی خواهند این اعتراض جهان را بفهمند و به دنبال کار خود بروند؟ و افغانستان را به مردم افغانستان بسپارند؟ طالبان باید بدانند که سواد ندارند و هرگز قادر به خدمت به مردم افغانستان نخواهند بود. آنان قاتلان ملت افغانستان هستند.

و باید بدانند مردم افغانستان و مردم جهان از آنان بیزارند.

بد نیست طالبان نگاهی به شکل و شمایل خود در آیینه بیاندازند. آیا اصلا شباهتی به انسان قرن بیست ویکم دارند! ؟

 

جهان از طالبان کمک فوری می خواهد

از حکومت دوری کرده و بکار دامداری و کشاورزی بپردازد

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.