به فعالین صلح در جهان

به فعالین صلح در جهان

جنبش صلح وین ، گروه هیروشیمای وین

و سازمان ملل

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان             28.07.2017   وین

 

در هفتاد ودومین یادبود قربانیان هیروشیما و ناکازاکی، افتخاری است برای من، که به شما و تمام آنانی که قلبشان برای صلح در جهان می تپد، و مبارزۀ پیوسته، با قلم و قدمشان، که بیانگر عشق بی مرز آنان به انسان کرۀ خاکی است، تبریک بگویم.

تبریک برای شکوفایی و نتیجه بخشی سال ها فعالیت تان . تبریک برای بخشیدن شعفی عمیق به جهان با مصوبۀ 7 جولای 2017 سازمان ملل، پیمان نامۀ “منع سلاح هسته ای در جهان”، که جواب منصفانه ای به فعالیت صمیمی و صادقانۀ همگی شمایان بوده است.

در میان تمام اشگ هایی که به دلیل سال ها جنگ بی وقفه بر چهرۀ جهان جاری است ، سپاس

بی پایان برای دادن روزی با لبخندی آفتابی.

و تحسین عمیق قلبی برای ارائۀ کار بزرگ سازمان ملل ، این اقدام انسانی، تهیه و ترتیب پیمان “منع سلاح هسته ای در جهان” که به امضای نمایندگان بیش از 130 کشور درآمده است.

اگر چه دولت آمریکا عکس العملی نشان نداده ولی شرکای او، انگلیس و فرانسه بی درنگ همان روز اعلان کردند که هرگز این پیمان نامه را اجرا نخواهند کرد. این علامت قرمزی است که در مبارزات آینده نیازمند توجه جدی است.

اولین بکار گیری بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا در روزهای 6 و 9 اوت 1945

درست 3 ماه بعد از افراشتن پرچم سرخ اتحاد جماهیر شوروی بر فراز پارلمان برلین در

  1. 5. 1945 ، اعلان پایان جنگ جهانی دوم بود.

این بمباران نه تنها باعث کشتار صدها هزار انسان در آنجا و آن زمان بوده، نه تنها عواقب مرگبارآن تا به امروز ادامه دارد ، بلکه آغاز نحس سیاست خارجی شدیدا تهاجم آمیز دولت آمریکا تا به امروز بوده است.

شروع سلطۀ صهیونیسم بر دولت های آمریکا، و ایجاد شیوه ای جدیدی در ساختار حکومتی،

با تکیه بر تولید بمب اتم، بر پایه یافته های آلبرت انیشتن از جهودان آلمانی تبار بوده است.

بر حسب تخمین آماری توسط محققین، از جنگ جهانی دوم تا کنون ، نزدیک به 30 میلیون نفر به

دلیل تجاوز نظامی و جنگهای نیابتی آمریکا، در جهان کشته شده اند.

و البته این بدون بکار گیری بمب اتم بوده است!

قربانیان، از 37 ملت، از ممالک آمریکای لاتین، آفریقا ، آسیا و خاور میانه بوده اند. این تهاجمات به دلیل تکیه آمریکا بر بمب اتمش بوده است.

ایجاد سازمان ناتو ماشین جنگی آمریکا، سوء استفاده از سربازان ارو پایی برای مقاصد غیر انسانی اش و استعمار فلسطین، که زخمی باز و همواره در حال خونریزی است، از اولین اقدامات آمریکا بعد از انفجارات قارچ های اتمی اش هستند.

با اینکه ترامپ با شعار های ضد جنگ خود ، جمع آوری آراء کرد، ولی اولین اقدامش تعیین بودجۀ 50 میلیارد دلاری برای نوسازی زرادخانۀ اتمی آمریکا بود. ولی از جهت دیگر، فشار به ایران و کرۀ شمالی را افزایش داد.

چند تا از این پیمان نامه های سازمان ملل، تا کنون توسط آمریکا نادیده گرفته اند؟ به تعداد بینهایت!

به ایران کلک زده اند. تحریم هایی که بنا به مفاد پیمان برجام قرار بود لغو شوند، افزایش داده

شده اند. اپوزیسیون ایران مخالف سیاست آمریکا در قبال ایران است. آمریکا ، حریص برای شروع جنگ تازه ای در خاور میانه است، جنگ با ایران . حال می خواهد ایران را کلنگی کند . نگاه به تحریم های جدید کنگره صهیونیستی آمریکا، مصوبۀ 26 جولای 2017 بکنید. تمام توافقهای برجام خفت بار و تحمیلی، نادیده گرفته شده است. با پاپوش انتخابات آمریکا توانسته اند ترامپ را نوکر خود کرده ، به هر طریقی که می خواهند رهبری کنند.

سئوال از انسانیت این است : راه حل نجات ملل چیست؟

زمانی که صهیونیست امپریالیستهای آمریکا تهاجم خود را متوقف نمی کنند؟ از ناتو برای خرد کردن آنان سوء استفاده می کنند و با توسل به انواع حیله ها به ممالک آنان حمله می کنند تا آنان را بکشند و منابعشان را مجانی ببرند؟

آیا ملل باید بطور منفعل این وحشی گری غیر انسانی آمریکا را تحمل کنند؟

آیا باید دست از مبارزه بکشند؟ و بردگی را بپذیرند؟

ایران و کرۀ شمالی هرگز آنچه را که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم با آنان کرده است فراموش  

نخواهند کرد. در سال 1950 میلیون ها انسان توسط آمریکا در کره قتل عام شده اند.

آیا پایانی برای رنج و تیرۀ بختی ملل در جنوب هست؟

آیا نور امیدی برای بهبود حال آمریکای بربر و انسان شدنش وجود دارد؟

جواب ، با تکیه بر تحلیل شخصیت و رفتار تاریخی آن، می گوید ” هرگز ” .

اتحاد جماهیر شوروی، برای سالهای بسیاری، پیشنهاددهندۀ خلع سلاح اتمی در جهان بود. بعد از سقوط آن ( به دلیل مداخلات بی وقفۀ آمریکا، به استناد مدارک سی آی ای) دولت روسیه نیز همواره همان پیشنهاد را کرده است. به احتمال قوی چین نیز دارای همان نظر است.

ولی تز دکترای اوباما در دانشگاه هاروارد چه بوده است؟ خلع سلاح اتمی روسیه!

در 8 آپریل 2010 در پراگ ، توافقنامه ای بنام ” استارت- شروع ” بین آمریکا و روسیه به امضاء رسید. که سلاح های هسته ای از هر دو طرف بیک اندازه تقلیل یابد. در آن زمان مقاله ای به زبان های انگلیسی و آلمانی از همین قلم به نام  ” نمایشنامه ای در پراگ “

The Play in Prag

www.farah-notash.com      Left Unity   English   German /articles  

 

زیر مجموعۀ وحدت چپ نوشته و منتشر شد. که در آدرس بالا موجود است.

خلع سلاح هسته ای ممالک بطور منفرد، به تقوییت آمریکای وحشی می انجامد.

هزاران حزب و سازمان و فعالین سیاسی، از خلع سلاح اتمی عمومی درسراسر جهان برای سالیان متمادی حمایت کرده اند.

و در این جا، در وین، ما سال هاست که شاهد فعالیت جنبش صلح و گروه هیروشیما همراه با دیگر گروه ها در حمایت از خلع سلاح عمومی در جهان بوده ایم.

آنان خواهان نابودی تسلیحات هسته ای در جهان اند.

آنان خواهان اروپای بدون تسلیحات اتمی، به عنوان اولین ومهمترین گام منع تسلیحات عمومی در جهانند.

آنان تاکید بر بی طرفی ( نیوترالیتت ) و استراتژی ضد سلاح هسته ای در اطریش دارند.

بر اساس مبارزات فعالین صلح و محیط زیست اطریش، در دۀ 1970 است، که ممنوعیت سلاح های هسته ای وایجاد نیرو گاه های هسته ای، بخشی از قانون اساسی اطریش شده است.

هر سال آنان برنامه های بسیار متأثر کننده در یاد بود قربانیان هیروشیما ارائه می کنند. امسال نیز در روز 6 اوت ، در مرکز شهر وین در گرابن، برنامۀ خود را ساعت 6 بعد از ظهر شروع خواهند کرد . مطمئنن کل برنامه در سایت هیروشیما منعکس می شود.    

www.hiroshima.at

حمایت از آنان حمایت از پیمان نامۀ ” منع سلاح اتمی در جهان ” سازمان ملل خواهد بود.

 

نابود باد جنگ افروزان

نابود باد صهیونیسم امپریالیسم

نابود باد تمام جنبشهای اسلامیستی آنان

 

 

www.farah-notasah.com

Women’s Power

Comments are closed.