به تمامی احزاب و سازمان های ایرانی خارج از کشور

به تمامی احزاب و سازمان های ایرانی خارج از کشور

جبهۀ مردم برای نجات ایران( خط3)

اعلامیه شمارۀ 28

11 فروردین= 30 مارس 2020

 

امروز با شیوع جهانی ویروس کرونا ، زندان کردن به معنای حکم اعدام است.

آیا تمامی این 240000 نفر زندانی در ایران، محکوم به اعدام هستند؟

آیا ملت ایران این حکم را پذیرفته است؟

و آیا حکم اعدام اصولا قابل پذیرش است؟

و آیا مدافعین حقوق ملت ایران در احزاب و سازمان های مختلف ایرانی، در مقابل این حکم سکوت می کنند؟

نظر جبهۀ مردم برای نجات ایران، خط 3، (ضد امپریالیست-ضد رژیم ملا)، آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی بی قید وشرط

وآزادی فوری تمام زندانیان با جرائم ، با قید ضمانت از زندانی و اگر میسر از بستگان است.

پیشنهاد می شود: برای آغاز فعالیت همگانی، مقالۀ در ضمیمه را ، یا هر مقاله ای که صلاح می دانید در این زمینه، در صفحۀ اول تمام سایت ها یمان درج کنیم.

بیایید فریاد زندانیان ایران و جهان باشیم. زندانیان نیز باید مثل هر فرد دیگر از حملۀ ویروس کرونا در امان باشند. تشنج در زندانهای ایران و جهان، دقیقا به همین دلیل است. همه می خواهند از مرگ بگریزند. و حق با تمام آنان است. دفاع از کلیه زندانیان جهان باید اولین موضوع کار تمامی احزاب و سازمان های جهان باشد. اجازه دهید احزاب و سازمان های ایران در این اتحاد عملی، الگوی تمامی احزاب و سازمان های جهانی باشد. برای انعکاس جهانی این اقدام توام ، ارسال یک کپی از مقالۀ درج شده و آدرس سایت به آدرس این خبرنامه ضروری است.

بیایید فریاد زندانیان ایران و جهان باشیم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.