بهوش اتومیشن…کمر بند ها را سفت باید کرد

بهوش اتومیشن…


کمر بند ها را سفت باید کرد

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست     قدرت زنان    وین 5 دسامبر 2020

 

با رشد تکنولوژی در انقلاب صنعتی چهارم و عرضۀ گستردۀ روبات ها با توانمندیهای وسیع در زمینه های مختلف، امپر یالیسم جهانی با رغبت بسیار به استقبال بکارگیری روبات ها می رود. و نیاز خود را به حد اقل نیروی انسانی می رساند. در کار گاه های بزرگی که هزار کارگر کار می کردند، جایگزین آنان 100 روبات شده است. و 10 تکنیسین که راه اندازی و تعمیر روبات ها را به عهده دارند.

روبات ها اعتصاب نمی کنند. حق بیمه، اضافه کار و حق بیکاری نیز نمی خواهند، و کل فروش نصیب سرمایه داران می شود. وقتی راکفلر در سال 2010 در کلوب رم اعلان کرد که برای کرۀ زمین  یک میلیارد جمعیت کافی است؛ او برآورد نیاز طبقۀ خود را با در نظر گرفتن  کار روبات ها اعلان کرد. و سخنی ازنیازمندی های طبقه کارگر در میان نبود. حتا به صراحت محو وجود اکثر آنان را به طور ضمنی اعلان کرد.

اگر چه خیل عظیم بیکاران در ممالک شمالی، با دریافت حقوق نازل بیکاری، هنوز حق حیات در پایین ترین سطح را تجربه می کنند ، در تطبیق زندگی خود شان با شرایط موجود، خانواده های بزرگ محو شده اند و زندگی انفرادی در رشد است.  ولی در ممالک جنوب، با نظام های به سوی ظلمات تاریخ، مثل نظام ایران ،چه آینده ای در انتظار طبقۀ کارگر است؟

ورود بی درو پیکر تولیدات خارجی، دهقانان رانده شده از روستاها برای کار به شهر ها، و شهرهای بازار تولیدات خارجی، کارگران بیکار، یا حقوق نگرفته ، افق پیش رو کدام است؟ و حامی این طبقۀ از هر سو زیر فشار چه قدرتی است؟

در گذشته اگر کشاورزی 8 پسر داشت مزرعه اش آباد تر می شد. حال اگر کارگری بیکار

 حتا یک پسر داشته باشد چه اتفاقی روی می دهد؟ تکلیف هفت میلیون کودک

کار در خیابان های ایران چیست؟   

اتومیشن، تولید انبوه و کارگران بیکار که قدرت خرید خود را از دست می دهند. و سرمایه داران بزرگ که با گسترش بازار فروش به کل جهان، حذف آرام بورژوازی ملی، و دولت ها، با فروش آن لاین، نه تنها سود خود را از دست نمی دهند بلکه فاصله های نجومی طبقاتی را در جهان دامن می زنند.

و در این میان فا صلۀ کشور های جنوب با کشور های شمال به لحاظ سلطۀ حاکمیت هایی چون رژیم برده داری ملا ، که هم مال ملت را می خورد و هم سعی در خوردن مغزملت را، صد چندان می شود. خرید نان قسطی، یا گرو گذاشتن کارت ملی برای دریافت نان. آیا بجز قتل عام صامت چیز دیگری در جریان است؟

انتقال نظارت مهد کودک ها از بهزیستی به آموزش و پرورش، با چه نیت شومی تصویب شده است؟ هدف از ایجاد فاصله های فکری هزاره ای میان ملل چیست؟

چرا جهان در مقابل ترور دو سه نفر در کشور های شمال بخود می لرزد و در مقابل ترور 60 -70 نفر روزانه در افغانستان اعتراضی نمی کند؟  چرا حمله طالبان به مدارس، و سد رشد فرهنگی در جامعه بزور اسلحه ، فقط  ثانیه هایی را بخود مجذوب می کند و عکس العمل باز دارندۀ جدی از طرف دولت های مقتدر روی نمی دهد. چراکشته شدن این ملت، دردی برای هیچ دولتی ایجاد نمی کند؟ و کشتار توسط طالبان در افغانستان، امر بدهی تلقی می شود؟

برنامۀ امپریالیست ها برای مردم خاور میانه و خاور دور و آفریقا چیست که تمام روشنفکران این جوامع را به دست جریان های واپسگرایی چون رژیم برده داری ملا نابود می کنند؟

آیا ایجاد ین فاصله های عظیم و تحقیر آمیز، خبر از طرح نابودی عظیم برخی از ملل و نژادها را در آینده نمی دهد؟

اتومیشن در ممالک شمالی ، و حکومت های واپس گرای مذهبی در ممالک جنوب!

 راندن جوامع به دو قطب متضاد برای تخلیه مورد قبول این سرزمین ها، از مردمانش در آینده نیست؟

 کارگر کشورهای شمال بیکار می شود و استقرار حکومت های رانت خواری مثل رژیم ملا ، تولید داخلی کشورهای جنوب را نابود می کند  و خرید تولیدات کشورهای شمال تحمیل می شود. آیا ماموریت حاکمیت های دست نشانده در کشور های جنوبی، ایجاد فاصلۀ نجومی بین مردم شمال و مردم جنوب نیست؟ چرا ملایان فرزندانشان را برای آشنایی با فرهنگ روز به کشور های شمال می فرستند. و ملت را با زور به دنیای جهنمی تاریخی سوق می دهند؟

اینجا ملت ایران فقط مواجه با یک حکومت ظالم و دزد و تبهکار نیست. تحقیر ذات انسانی این ملت از یک سو، و صدور تفکر مسموم به ممالک دیگر با بودجۀ ملی مردم ، بزرگترین مسئولیت را برای ملت ایران ایجاد می کند.

*اتومیشن، اتوماسیون، دیجیتالی کردن، شماره ای کردن، نومینی زاسیون، روباتیزه کردن، اتوماتیک کردن ، همه القاب کامپیوتریزه کردن ماشین آلات و دادن  فرمان ازراه دور ، با گام های بلند در تکامل است.

نقش “کوید 19 ” و جهش های پی در پی آن در سلطۀ هیولا بر جهان چیست؟

نظام برده داری جهانی با سرعت در راه است.

راه نجات انسان با این لشگر پراکنده کدام است؟

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.