بمب اتم ملغا شد !؟ بمب جهالت بر جاست!

بمب اتم ملغا شد !؟ بمب جهالت بر جاست!

فرح نوتاش    قدرت زنان( جبهه جهانی ضد امپریالیست برای مردان و زنان)         آپریل 2015

عقربه قطب نمای سلطه امپریالیسم در ایران، از طرف انگلیس به طرف آمریکا چرخش را آغاز کرده است. نشان عینی آن، با تمام پنهان بود مفاد توافق نامه ظریفانه برای ملت نا محرم ایران ، ورود پیک مصیبت آمریکا در خاورمیانه « اردوغان» به ایران است.

بعد از ایالت اول امریکا در خاور میانه اسراییل ، ایالت دوم، انبار باروت آمریکا در منطقه با 24 پایگاه نظامی آمریکا، ترکیه است با پایگاه های ازمیر و اینجرلیک مجهز به موشک های پرتاب کلاهک های اتمی . تراژدی ویرانی عراق و افغانستان از همین دو پایگاه بوده است. رذالت منحصر به فرد شخص خود فروخته ای چون اردوغان وظیفه نوکری ارشد و منصب پیک مصیبت رابرای او فراهم آورده است. او برای اتمام حجت برای پایان فعالیت های ایران درعراق، سوریه، فلسطین و یمن به ایران آمده بود. بالاخره دم خروس بهانه های اتمی نمایان شد.

البته رژیم رسوای انگلیسی ملایان ایران که در گسترش شیعه در جهان از کامبوج تا بولیوی، فلسطین تا سوریه و یمن و عراق بشدت با سوء استفاده از جان و مال مردم ایران مایه می گذارد،

مأموریتش سلطۀ انگلیس بر جهان پشت لوای شیعه است. و شرمی ازدست بدست گشتن کودکان فقیرشیعه ایرانی در خیابان های تهران توسط اراذل و اوباش ندارد که هیچ، تازه با وقاحت آ نان را به عقد پدر خوانده گا نشان نیز در می آورد. در جایی که همین مردم شیعه ایران از بیکاری و گرسنگی به فروش مواد مخدر روی می آورد، بجای ایجاد بازار کار برایشان ، آنان را اعدام می کند . ملتی که هرگز خیری از این شیعه بودنش ند یده حال رژیم انگلیسی در صدور شیعه به جهان کدام رسالتی را دنبال می کند برقدرت زنان اصلا پوشیده نیست.

همواره تمام زندان ها و قوۀ قضائیه در دست نوکران مورد اطمینان انگلیس برای بی سر کردن پیکره اجتماع ایران است.ترور و نخبه کشی در ایران جزو پایه ای ترین اصول این سلطه است .

سرکوب تمامی جنبش های عصر قاجارهای انگلیسی،ترور امیر کبیر و قائم مقام فراها نی ، انتقال حکومت از قاجار به رضا خان و سپس به پسرش، سرکوب فرقه دمکرات آذربایجان و کردستان، ترور نخست وزیران ایران ، منصور و رزمارا . نگه داشتن دائم دست آهنین اش از درون آستین ملا بر سر ملت ایران و ممانعت از رشد ملت ایران. و هر سیاست ضد مردمی دیگر مثل ممانعت از صنعتی شدن ایران ( کارخانه ذوب آهن اصفهان 4 بار توسط اراذل انگلیس در راه منهدم و دوباره از نو از اتحاد جماهیرشوروی سابق آورده شده است) ، باز گذاشتن مرزهای آبی جنوب ایران برای تهاجم مدام ، ایجاد خشکسالی دائم در استان های سیستان و بلوچستان با تطمیع خان های هردو سوی مرز با عنوان ایجاد زمین سوخته با وادار کردن پرداخت از سوی رژیم ایران برای بیش از 200 سال و مصیبت های بی شمار دیگر که از حوصلۀ این مقاله خارج است همه از رذالت های امپریالیسم انگلیس( بریتانیای کبیر) بر ایرانیان مظلوم و محروم از غنائم سر زمین خودشان است.

لبخند شیطنت انگلیس به هنگام هلهله مردم برای ملی شدن نفت، معنایش بعد ها معلوم شد، او هرگز ایران را رها نکرده بود . در هنگام ملی کردن نفت ، ملی کردن مساجد از قلم افتاده است

اولین حضور آمریکا در ایران کنفرانس تهران 1320 و سپس در کودتای سال 1332 و آوردن دوبارۀ شاه فراری از رم ، ترجیح شاه بر مصدق و آمریکایی شدن شاه انگلیسی و سلطۀ آمریکا

1342 شورش انگلیسی فیضیه علیه شاه وآمریکا

سال 1357 انقلاب شکوهمند انگلیسی با بسیج توده های میلیونی از طریق مساجد سراسر کشور.و بزرگترین گام در ایجاد طرح کمربند سبز هنری کوربن با تأیید و حمایت 5+1 در گوادلوپ

از 1357 به بعد سرکوب شدید عناصر آمریکایی مثل قطب زاده، بنی صدر و یزدی ... و تصرف سفارت آمریکا در ایران.

1388 کودتای انگلیسی علیه رأی مردم و سرکوب شدید انقلاب رنگی (سبز) آمریکا

37 سال از حضور جهنمی حکومت تحمیل جهل و جنایت و جمکران انگلیس در ایران می گذرد و مردم ایران در معرض بمباران دائم با بمب های جهالت ملایان انگلیسی بوده است. به غیر از سوء استفاده از تمام رسانه ها ، بمباران از دانشگاه ها و مدارس به شیر خوار گاه ها کشیده شده است.

حال شروع دوباره نوبت آمریکا با قبول استقرار اصل استبداد جهالت است. علی السویه از این که بر که امپریالیست ها، نوبت هرگز فرا نرسیدۀ فرزندان قهرمان ایران بود و هست . روشنفکران، مردان و زنان قهرمان ایران یا در زندان ها پوسیدند و یا قتل عام شدند. ثروت ایران بود که به تاراج رفت. طبقه کارگر ایران که در پشت دیوار حسرت سوخت و کودکانش در خیابان ها مورد تجاوز قرار گرفتند.

این رژیم سراسر فاسد (از زن و مرد) برای بقای خود از هیچ رذالتی روی نگرداند. برای مثال:

سال 1995، سال کنفرانس جهانی زن در پکن، زالوی رسوایی بنام معصومه ابتکار مسئول ارتباط ایرانیان با برگزار کنندگان چینی بود .او در ممانعت از حضور زنان معترض ایران در چین، مبتکر ایجاد تعداد کثیری سازمان های زنان، از زنان خودی و ارسالشان به عنوان سازمان های غیر دولتی ایران به چین بود. و او مانع خروج تابلوی عظیم رنج زنان از ایران شد . این تابلو یگانه تابلوی تحقیقی از رنج تاریخی زنان در جهان است و با کار شبانه روزی بمدت 6 ماه تصویر شده بود . قابل رویت در گالری همین سایت سال 1994 .

ملایان برای ماندن خود از قبول هیچ باجی ابا ندارند. 9 آوریل 2015 صدای آمریکا،

رئیس سیا ،سازمان اطلاعات آمریکا برخی انتقادهای مطرح شده  علیه توافق لوزان را «غیرصادقانه» خواند و گفت از امتیازهایی که ایران در این تفاهم داده است، «شگقت‌زده» شده است.

و اوباما : توافق اولیه با ایران فرصتی ست که فقط یکبار پیش می آید.

اهرم سوء استفادۀ امپریالیست های انگلیس و آمریکا برای اسارت ملل آفریقا و آسیا مذهب است. و اوج تزریق جهالت از طریق داعش ساخته صهیونیست های کنگرۀ آمریکا و اسراییل واتحادیه

صهیونیسم جهانی است. ملل برای نجات خود از چنگال این بربریت تحمیلی، با طرد تمام نوکران امپریالیست ها و صهیونیست ها از تمام شعبات مبارزاتی خود، باید خود به داد خود برسند.

در این میان مبارزین و سازمان ها و احزاب در خدمت طبقۀ کارگر، با طرد تمام عناصر خود فروخته وابسته به امپریالیست ها و صهیونیست ها از صفوف خود ، می توانند با اتحاد خود بزرگتریت خدمت را در بسیج راستین مردم ایران و جهان برای مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم و ایجاد حکومت های مردمی در ایران و جهان ایفا کنند.

تا امپریالیست ها بر جایند هرگز خطر بمب اتم و نابودی جهان ملغا نیست.

محوعاجل وکامل مذهب از عرصۀ سیاسی جهان مبرم ترین نیاز انسان است.

شادی حق مسلم مردم است

www.farah-notash.com       women’s power

Comments are closed.