براندازی حاکمیت ملا امروز ، نه فردا

براندازی حاکمیت ملا امروز ،
نه فردا

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیست    قدرت زنان         وین   02.03.2018

 

در جایی که حسن روحانی خبر شروع پروژه شیرین کردن آب خلیج فارس و دریای عمان به علت کم بود آب می دهد، و سپاه آب کارون را به یزد و کرمان می برد، کشتار پنهان فعالین محیط زیست همچنان ادامه دارد و خبری از وضع دستگیر شدگان محیط زیست نیست .

امروز دهم اسفند، برابر با اول مارس 2018 ، دو برادر، “محمد صادق و محمد باقر یوسفی” از فعالین محیط زیست بوشهر در سانحۀ تصادف” نمایشی” کشته شدند. و این کشتار پنهان، از ملت ایران ، این کشتاربی دادگاه فعالین محیط زیست، گواه خیانت ممتد رژیم ملا بر ملت ایران و گواه خطا بودن کنونی راه حل رژیم ملا، در مسئلۀ کمبود آبی است که خود به وجود آورندۀ آن، برای نابودی ایران و مردم آن بوده است.

در سال های هم زمان با قتل های زنجیره ای ، تعدادی از نویسندگان و شاعران عضو کانون نویسندگان در دعوت و هماهنگی وزارت ارشاد ، با مینی بوسی، برای اجرای برنامه، به یکی از شهرستان ها برده می شدند. در میان راه نویسندگان متوجه شدند در حالی که مینی بوس در حال حرکت بود، راننده از مینی بوس پرید پایین . یکی از آنان هراسان به طرف فرمان دویده و آن را در دست گرفت و متوجه شد که ماشین خلاص در حرکت است ، او ترمز دستی را کشیده و راننده را صدا زدند . راننده در حالی که سلانه سلانه بر می گشت مسئله را با شوخی رد کرد و روی صندلی خود قرار گرفت و شروع به راندن کرد. او این عمل را دو بار دیگر انجام داد. بار سوم نویسندگان پیاده شدند و دسته جمعی به راننده حمله ورشده و یقۀ او را گرفتند. راننده خواهش کرد که به او آسیبی نرسانند و رهایش کنند تا اصل ماجرا را بگوید. به او از طرف امنیتی ها دستور داده شده بود که این نویسندگان و شاعران را در یک سانحۀ ساختگی نابود کند.

و سال هاست که این سئوال در ذهنم تکرار می شود، که چرا اکثریت غریب به اتفاق اتوبوس های اردوهای کودکان ممتاز ایرانی، همواره دچار سانحه شده اند؟ بی تفاوت از این که از کجای ایران به چه جای دیگر ایران، برای اردو برده می شدند. وهمواره این کودکان ممتاز ایرانی، که ” اردو “، جایزۀ نخبگی آنان بوده، کشته یا معلول شده اند. آیا همانطوری که رییس پلیس تهران چند روز پیش از افتخارات خود ، در رابطه با تظاهرات آرام دراویش ها گزارش می داد ” که نطفه را در بطن خفه کرده اند”، کار این رژیم از ابتدا تا به کنون ، خفه کردن نطفۀ نخبگان ایران در بطن نبوده است؟

تاریخ حکومت باز دارنده و ارتجاعی ملایان، مملو از انواع کشتار ایرانیان است. و این کشتار جمعی وسیع ، که شروع شده است، این بی خانمانی ، نشستن به خاک سیاه گدایی ، مصیبت محیط زیستی تحمیلی بر مردم ایران وخاور میانه است. که فریاد حاکمیت عراق علیه شور کردن اروند رود بر خاسته است.

و جالب این جاست، وقایع امروز، که بر اساس کنش های تاریخی این رژیم ، چون روز روشن است، هنوز رفقای ما در انتظار سند جعبۀ سیاه برای باور کردن آن نشسته اند. مثل این که ، حتا اگر جعبه

سیاه نیز یافت شود به صحت گفتار یابندگان آن باید اعتماد کرد!

دو اصل ” تقیه ” و ” الانصر بالرعب” در اسلام، از ارکان این حاکمیت است که نادیده گرفته

می شود. برای نجات خود دروغ بگو و با ایجاد وحشت ، پیروزشو.

رژیم ملا باور دارد که می تواند تمام خباثت خود را براحتی به خورد مردم ایران بدهد . امروز وقاحت را تا جایی رسانده که ملا حسن روحانی، در جلسۀ شورای اداری استان هرمزگان، با اشاره به مسئلۀ قاچاق از یک تصمیم جدید و مهم خبر می دهد ! و می گوید : مسئولیت مبارزه با قاچاق با نیروهای انتظامی است، اما اخیرا در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که سپاه نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق را داشته باشد!

همۀ ملت که می دانند ، سپاه پاسداران مافیای رانت خوار ، و اساسا کارش قاچاق است. ز چه رو ملا روحانی همه را در سطح خویش می پندارد؟ ودر پی تحمیق مردم است.

و امروز جمعی از اساتید دانشگاهای کشور، در نامه ای خطاب به همین رئیس جمهور حیله گر، خواهان رسیدگی هر چه جدی تر به موضوع « مرگ مشکوک » کاووس سید امامی ازاو شده اند!

این رژیم قتل و کشتار است و خود را ملزم به جواب گویی به ملت نمی داند چون معتقد است ملت ایران نیاز به قیم دارد. و او قیم ملت است! صبر و حوصله، و تحمل این رژیم فقط و فقط ، میخ بر تابوت کوبیدن است. هنگامی که ملتی را بی آب کرده اند. و دست او را از آب، که یکی از مهمترین نیاز های زندگی است بریده اند، هنگامی که ملتی را به وسعتی بی کران، خاک، بر سر و زندگیش میریزند (ریز گردها)، و هوای تنفسی او را زهر آگین کرده اند و در خفه کردن او بر آمده اند،

براستی صبوری و تحمل، فقط معنای بلاهت دارد. باید به سرعت تمام احزاب و سازمان ها ی اپوزیسیون ایران ، اعلام اتحاد ضد امپریالیستی کرده و دیگر بیش از این منتظر به خاک سیاه نشستن توده های عظیم ایرانیان نشوند.

این حکومت فردا نه ، هم امروز باید بر انداخته شود.

تنها خبر مثبت و بسیار مهم امروز ، اعلان صریح پوتین در مورد راهبرد اتمی کرملین، در برابر شورای فدرال روسیه بوده است:

” ما هر گونه استفاده از سلاح های اتمی علیه روسیه یا متحدانش را ، حملۀ اتمی به خاک روسیه تلقی کرده و بلافاصله به آن پاسخ خواهیم داد.”

این اعلان، خواب خوش اسراییل برای حملۀ اتمی به ایران را بر هم زده است .

و اکنون میدان مبارزه علیه رژیم ملا باز و فراخ برای مبارزۀ مردم ایران، برای سرنگونی ملا ، بدون دلواپسی از حملۀ اسرئیل است.

ایجاد حاکمیت ضد امپریالیستی شورا

همه با هم در سرنگونی ملا

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.