با برکناری طائب ها سید علی و مجتبی تطهیر نمی شوند

با برکناری طائب ها سید علی و مجتبی تطهیر نمی شوند

جبهۀ مردم برای نجات ایران-خط سوم -نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 73

چهارم تیر=25 ژوئن 2022

نقض قانون اساسی در تمام زمینه ها، ایجاد دولت در سایه، اعمال قدرت بی درو پیکر لجام گسیخته، یکه تازی در عرصه سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنییتی، دراز کردن پاهای اختاپوسی حجتیه از بیت رهبری به تمام ایران و کشورهای جنوب، قبضه تمام ارکان کشوری، نه به دستور طائب ، که به دستور اطاق فکری در پیوند با رهبری بوده است. حسن و حسین و مهدی طائب جز فرمانبردارانی مطیع و فاسد کاره ای نبوده اند. حال هر قدر هم که آنان را در میدان شهر دراز کرده و شلاق بزنند ، نه ذره ای از بار جرائم سید علی و مجتبی پاک می شود و نه از مکافات آنان کاسته می شود.

مردم بیدار و در صحنۀ ایران، خسته از سناریوهای این بیت سراسر فاسد، که برای حراست از خود نیاز به 12000 محافظ دارد است. این بساط عریض و طویل حراست از رهبر دزدان، گواه عظیم از وقوف این بیت فاسد، به خشم پنهان ملت ایران، و آمادگی اش برای انتقام است.

اگر هزاران طائب را همین فردا، در میدان های ایران به دار آویزند، ذره ای از خشم خروشان این ملت رنجدیده نخواهد کاست.

بیاد آوریم آخرین دیدار قاسم سلیمانی با سید علی خامنه ای را. روزی  که سید علی دست نوازش بر سر او می کشید، تحبیبش می کرد و به او می گفت: برایت آرزوی شهادت دارم!

بعد از برخورد پهپاد آمریکا و انفجار آن …. کسی نگفت که طائب فقط فرمان رهبر دزدان را اجرا کرده و آرزوی رهبر دزدان برآورده شده است.

و سپس نوبت انتقام کمدی فرمانده، از نوع دروغ های ناب رهبری رسید! اول اطلاع رسانی به آمریکا برای تخلیه پایگاه عین الاسد در بغداد و بعد حمله به پایگاه خالی برای فریب ملت ایران.

و انتقام شماره 2 فرمانده از بیت رهبری به طائب برای زدن هواپیمای اوکراینی در ژانویه 2020  که دارای مسافرانی از نخبگان ایران بود. در تمام موارد، دشمنی فرمانده با مردم ایران برجسته است.

آری تجاوز گله ای به ترانۀ موسوی و کارهایی از این قماش، همه در سطح تصمیمات طائبی بوده و هستند ولی چسباندن دزد و جنایتکار قهاری چون قالیباف، به صندلی مجلس مردم ایران فقط کار

جنایتکاران حجتیه ای بیت رهبری انگلیسی می تواند باشد.

اجرای سرود فرمانده، توسط دانش آموزان نیجریه، با پول مردم گرسنۀ ایران و بخشی از ماموریت گسترش شیعه حجتیه توسط بیت رهبری انگلیسی است که دیکته می شود.

مردم ایران فریب سناریوی جابجایی مهره های کوچک را به هر نامی و نشانی نمی خورد.

آنچه که مسلم است ،هر روز با روشی تازه برای بقای این رژیم پوسیده و نخ نما کوشش می شود.

و اخبار فساد و فاجعه ها در پس اخباری چون : از امروز هیچ دبیر مردی حق تدریس در مدارس دخترانۀ ایران را ندارد! یا، دیگر پزشکان مرد حق معالجه زنان را ندارند. یا، اگر زنان حامله نشوند ما می دانیم با آن ها چه کنیم! هزاران میلیارد دلار در اتاق بازرگانی بی سرو صدا دزدیده می شود، و روکش آن بردن گیوتین به زندان برای قطع انگشتان آفتابه دزد های زندانی است! هیچ کلمه ای نمی تواند گویای نفرتی باشد که از جان این ملت علیه این ملایان در فوران است. طائب یکی نیست . تمام ملایان انگل و فاسد و طائب هستند. تمام ملایان که برای معاش خود، مجبور به حفظ این نظام از بن فاسد هستند.

چرا تمام دولت ها می خواهند این رژیم فاسد را حفظ کنند؟

چرا مردم ایران در صحنۀ مبارزات همواره این چنین مظلومانه تنها بوده و هست. آیا حاکمان جهان نمی دانند که این رژیم چقدر فاسد است؟ اتفاقا همه خوب می دانند. و هر یک فقط منافع خودش را بر منافع مردم ایران ترجیح می دهد. و اگر آمریکا در هزینه کردن برای تعویض رژیم ملا است، نه برای ملت ایران، شکست خود در اوکراین را می خواهد جبراین کند. 

چرا در کشورهای جنوب، تعویض رژیم ها اکثرا توسط دولت های امپریالیستی است؟

آیا علت اصلی، عدم بلوغ سیاسی مخالفین، و ایجاد جبهه ای واحد نیست؟

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.