ایلومیناتی ها – هشدار درمورد اسناد مربوط به مارکس

ایلومیناتی ها – هشدار درمورد اسناد مربوط به مارکس

RTEmagicC__________________________.jpg

 

فرح نوتاش                        جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان           14 .08 .2023

 

مقاله ای تحت عنوان

جنگ جهانی چهارم ، ابزار ها و آماج ها – کتاب سوم  

بخش سیم، ایلومیناتی ها ( بخش اول )  

نوشته بیژن نیابتی

با وجود دو اشکال مهم بر آن، در مورد مارکس و پولپوت ها، به لحاظ داده های تازه در مورد ایلومیناتی ها، و تفکیک آن از فراماسون ها ، توسط خبر نامه قدرت زنان پخش شد.

در صفحه دوم مقاله بخش 5 آمده است که:

جرج واشنگتن اولين رئيس جمهور آمريکا ویا سیمون بولیوار رهبر مبارزات آمریکای لاتین علیه استعمار اسپانیا، و یا ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه و یا حتا کارل مارکس، اساسا بعنوان اعضای فراماسون جهانی شناخته شده اند. به دلیل آن در ستون های بعدی اشاره خواهم کرد.

ج- در مورد جرج واشینگتن، اسناد فراوانی موجود است. از اسکناس یک دلاری تا هر خشت بنای کنگره که با علائم غیر قابل انکار فراماسون – ایلومیناتی ها مزین شده اند وبا قانون اساسی فراماسون-ایلومیناتی ها توانسته اند، بالغ بر 300 سال خلق های آمریکا را با توطئه به بند کشیده  و بر آنان سلطه رانند.

ولی در مورد مارکس که متولد 5.5.1818 است

آدام واپسهایوت انجمن ایلومیناتی را در باواریای آلمان، بایرن امروز در  1776، علیه دسیه های برادران روحانی که  اکثر کرسی های دانشگاهی را در اختیار داشتند تاسیس کرد. هدف آن

مبارزه با خرافه

ظلمت پرستی

نفوذ مذهب بر زندگی عمومی و

سوء استفاده از قدرت بود.

و توانست بسیاری از روشنفکران، منجمله گوته ، یوهان گوتفرید ون هربر، دوک گوتا و وایمار را به خود جلب کند ولی در 1784-1785 چون محافظه کاران و روحانیون آن را علیه کلیسای کاتولیک و تاثیر گذار بر انقلاب فرانسه می دانستند، ممنوعه اعلان شد. واز آن پس روندی مخفی داشت.

ولی این همه قبل از تولد مارکس در 1818 است.

کارنامه هر شخص، مجموعه عمل او در گسترۀ زندگی او است.

نابغه ای چون مارکس، که چنین زلال و مصمم به نجات انسان، از چنگ غاصبانی که با توسل

به فریب ها و توطئه ها، در طی هزاره ها، ثروت اجتماعات را به نام خود ذخیره کرده اند و جوامع

به دو طبقه متخاصم روبروی هم تقسیم کرده اند برخاسته،

نابغه ایکه به لحاظ شخصیت ناب ، صراحت بیان بی مانند و استدلال خدشه ناپذیرش، مورد غضب کل غارتگران اروپا واقع شده است،

او تنها اخراجی مادام العمر از کار در کل اروپا بوده است.

و او یگانه شهروندی است که حق شهروندیش، از زادگاهش آلمان، سلب شده است،

و او و خانواده اش در فقر جانکاه دائم بسر برده اند،

ایستادگی او تا مرگ فرزندش از گرسنگی وبی دارویی است،

هشدار که مدارک و اسناد باید بسیار مستدل باشند. و گر نه پوزش اجتناب ناپذیر خواهد بود!

لازم به ذکر است که پدر مارکس یکسال قبل از ولادت مارکس از دین جهودیت(عربی یهودیت) استعفا داده و مارکس هیچ گونه وابستگی به هیچ دینی نداشته است. و حاصل یک عمر کار او اندیشه ای ایست که مارکسیسم نام دارد.  

جهودیت یا اسلام و یا هر اندیشه و باوری، هرگز نه از طریق خون و نه ژن، منتقل نمی شوند.

و تمام ادیان افکاری هستند که در قالب کلیشه هایی از نسلی به نسلی منتقل می شوند،

و چون همه آنها، معتقد به جوامع طبقاتی هستند، ابزار کار غاصبان ثروت های اجتمایی اند و همه

اهرم فریب توده ها هستند.

دلیل دیگری برای بقای آنان هرگز نه موجود بوده و نه هست.

ولی پولپوت های کامبوج، انحرافی روشن در اصل مارکسیسم. که نه ربطی به مارکسیسم داشتند و نه انحراف آنان از مارکسیسم، می توانست چهرۀ مارکسیسم را تیره کند.

فراماسون های بریتانیای کبیر کارشان شاخه زدن به اسلام از یک سو، و رواج تروتسکیسم بجای مارکسیسم است.

و ایلومیناتی های آمریکا کارشان شاخه زدن به مسیحیت و تاسیس انواع مائویسم است. و هردو با نفوذ به درون تمام شاخه ها ، کارشان فلج کردن نیروهای تازه از راه رسیده چپ، درآغازراه.

همانطور که گلوبالیست ها، کشورها را خرد و بی ارتش و بی زور می خواهند،

نیروهای چپ جهان را نیز، خرد و پراکنده و بی رمق و در حال نزاع می خواهند.

ولی خرسندی من از پرداختن مقاله به مبحث ایلومیناتی، جلب توجه جامعه فارسی زبانان به اختاپوس هزار سر موجودی به نام ایلومیناتی نفس کش در سیستم هیولایی آمریکا است.

و فراموش نشود حقایق تاریخ را نمی توان تغییر داد.

یک عمر زندگی سوخته در فقر مارکس و خانواده اش را

با آب تمام اقیانوس ها نیز نمی توان شست.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.