ایران بدهکار نوسازی عراق نیست

ایران بدهکار نوسازی عراق نیست

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شماره 55

چهاردم خرداد= 04.06.2021

در پی بذل و بخشش حمید حسینی، دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از 5 میلیارد دلار ارز بلوکه شده ایران در عراق برای نوسازی در عراق، اعتراض شدید مردم گرسنه و گرفتار ایران این است:

شما به چه اجازه ای و به چه حقی ارزمردم ایران را که خود محتاج هر سنتریال آن است برای نوسازی عراق که توسط آمریکا و لشگریان نیابتی اش، داعش و القاعده ویران شده است هدیه می کنید؟

اگر ترکیه و عربستان سعودی در آنجا می خواهند سرمایه گذاری و کمک به نو سازی کنند، وظیفه اشان است. به لحاظ این که ترکیه با بمباران های مدام مناطق کرد نشین را ویران می کند، و عربستان نیز به دلیل وابستگی شدید به آمریکا، پر داخت غرامت را از وظایف خود باید بپذیرد.

و لرد قاسم سلیمانی نیز به اندازه کافی برای تحمیق مردم عراق بقعه طلا به آنجا برده و به اندازۀ کافی برای لشگریان تروریست حشد الشعبی بودجه مردم مظلوم ایران را خرج کرده است . حال نیازی به بذل و بخشش برای نفوذ بیشتر در عراق نیست. مردم ایران نه نیاز به نفوذ درهیچ کشوری دارد و نه موظف به نوسازی خرابکاری های آمریکا است. و نهایتا قاطعانه مردم ایران هیچ بدهی به عراق ندارند. و فقط آرزویش نجات مردم عراق از شر ملایان شارلاتان ایران است.

بدهی های فوری ایران در حال حاضرپرداخت غرامت به بستگان مظلومان هواپیمای اوکراینی وسهم عقب افتاده ایران به سازمان ملل است. هر چند که دو نسل بی غذا و دارو در ایران، در معرض جدی ترین آسیب ها ی جبران ناپذیر جسمی و روانی اند. .

و حق است که غرامت به مظلومین هواپیمای اوکراینی از اموال شخصی کسانی که فرمان آتـش را داده اند بر داشته شود.

و این شامل باند حجتیه – انگلیسی بیت رهبری و دبیر عالی شورای امنیت ملی، علی شمحانی و شرکاء، از پول های دزدیده شده از خزانۀ ملی که در حساب شخصی اشان است پرداخته شود. این رژیم بی عرضه که سالیان متمادی در سوریه و در ایران توسط اسرائیل مورد انواع حمله و هجوم بوده و هرگز قادر به دفاع از خود نبوده با شلیک به هواپیمای اوکراینی خواسته انتقام ترور لرد قاسم سلیمانی را از نخبگان ایران موجود در هواپیما ، بجای دولت اسرائیل و آمریکا بگیرد! و با این شوک درمانی حال خودش را خوب کند. حال باید همه مسئولین رژیم ملا بدانند که همه اعضای یک رژیم کودتایی هستند و هیچکدام منتخب مردم ایران نبوده اند و ملت ایران اجازه هیچ گونه بذل و بخششی از ارز خود در عراق را برای نوسازی عراق هدیه نمی کند.

بقعه های طلایی را که ملایان برای فریب مردم به عراق هدیه کرده اند دولت عراق اجازه دارد آن ها را آب کرده و خرج نوسازی عراق بکند.

این است فرمان ملت به رژیم ملا که به زودی با تیپای ملت از حاکمیت به درک واصل خواهد شد:

غرامت شلیک به هواپیمای اوکراینی که به دستور بیت رهبری و شورای عالی امنیت ملی انگلیسی بوده هر چه زود تر پرداخته شود. و بیش از این باعث رنج اقوام داغدار مظلومان نگردند .

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.