اپوزیسیون امپریالیستی ، اپوزیسیون ضد امپریالیستی

اپوزیسیون امپریالیستی ، اپوزیسیون ضد امپریالیستی

و راه نجات

فرح نوتاش جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان وین 23 سپتامبر 2018

ما سربازان جهان بی مرزیم و مردمان زمین را یک خانواده می دانیم. لیک، مادامیکه امپریالیست- صهیونیست ها برای آسان کردن سلطۀ خود بر تمام مردم جهان، کشورها را در قطعات کوچک و ضعیف می خواهند، دفاع از مرزهای تمام کشورها را از مهمترین وظایف هر انسان وهر حکومتی می بینیم. و دست زدن به ترکیب و خطوط مرزها، عبور از خط قرمز است. و مخدوش کردن این خط و مسکوت گذاردن خطای جدایی خواهان، راه انحرافی و در جهت خواست امپریالیست ها خواهد بود.

اسناد وابستگی بارزانی های اقلیم کردستان عراق به صهیونیست ها پخش و افشاء شده است. حال حزب دمکرات کردستان ایران که کنش مبارزاتی اش کشتن مرزبانان ایران بوده و بعد از حمله به مرکز آن توسط رژیم ملا ، می خواهد مبارزه اش را شدت بخشد، چه جوابی در مقابل طرح شطرنجی کردن کشور ها توسط صهیونیست امپریالیست ها دارد؟

حزب دموکرات کردستان ایران چه جوابی در مقابل ترویج ناسیونالیسم حقیر و مشمئز کننده دارد ؟ چرا در جواب اعدام ناجوانمردانۀ زندانیان کرد توسط رژیم ملا در روز 17 شهریور از زبان یکی از مادران دردمند پخش می شود که: شادم که پسرم را در راه کردستان هدیه کردم ؟

راه کردستان چه راهی است؟ جز از راه کردستان بزرگ طرح امپریالیسم صهیونیسم آمریکا چیز دیگری است؟ به چه دلیلی از مادر داغ دارجوان اعدام شده ، سوء استفادۀ به نفع اهداف امپریالیستی می شود؟ لیست مدافعان حزب دموکرات کردستان ایران در سایت گزارشکران هنوز موجود است. گویی اینجا امپریالیسم اصلا مسئله و مطرح نیست. یا اگر هست آنقدر معصوم است که نه سزاوار شماتت!

مسئلۀ دوم گرفتن جیره از دشمن حقیری چون عربستان سعودی است. چند سال پیش، برای

ایران تربیونال “شکوائیۀ علیه جمهوری اسلامی به دادگاه های بین المللی ، سازمان مجاهدین خلق از عربستان بودجه ای دریافت کرد و بخشی از آن را نیز بین سازمان ها و افرادی پخش کرد. همۀ احزاب و سازمان های اپوزیسیون وقتی فهمیدند معترض شدند. ولی افراد دریافت کنندۀ پول، نه تنها در مقابل اعتراض دیگران انتقادی از خود نکردند بلکه به تازگی دوباره از عربستان جیرۀ تازه ای دریافت کرده اند. بردن شعارهایی به نفع امپریالیسم صهیونیسم به میان مردم ایران و جهان ، کار این حقوق بگیران در عوض پول دریافتی است.

اتحاد علیه حکومت جبار ملا بسیار نیکوست. ولی درآوردن مردم از چاله و انداختنشان به چاه بسیار نا جوانمردانه است. آیا برای پیشگیری از فریب مردم ایران، افشای این افراد و سازمان ها، جزو وظایف تمام احزاب و سازمان های ضد امپریالیست ایران نمی باشد؟

لطفا اساسنامۀ سازمان ها و احزاب شرکت کننده در کنفرانس استکهلم در 31 شهریور را بدقت بخوانید. در بعضی ، در بخش خلق ها به سادگی راه برای رفتن هر کس که می خواهد باز است. آری خود مختاری بخشی از لنینیسم است . ولی بعد از جنگ جهانی دوم، و سوء استفاده از بمب اتم توسط صهیونیست های آمریکا و بلند پروازی کریه آنان برای سلطه بر جهان و سوء استفادۀ آنان از خود مختاری برای شطرنجی کردن کشورها ، اوضاع جهان تغییر کرده است. صهیونیسم پنهان است وخود را تنها در قالب اسرائیل مطرح می کند. ولی مسئله بس بزرگتر از اشغال واستعمار فلسطین است.

8 می 1945 پایان جنگ جهانی دوم

6 و8 اوت 1945 بمباران های اتمی هیروشیما -ناکازاکی توسط آمریکا

1948 ایجاد بیلدر برگ توسط صهیونیست ها و اولین نشست در هتل بیلدر برگ آمستردام . که طی جلسات مخفی سالانه ، دستورات به حاکمان جهان داده می شود.

1968 ایجاد کلوب رم توسط صهیونیست ها و با افکار نژاد پرستانۀ وحشتناک ،

که اینهمه جنگ و کشتار درکل جهان ، فقط اجرای کوچکی از منویات آنان در از بین بردن

نژاد های پست آسیایی و آفریقایی و … است. آنان از 7 میلیارد مردم جهان، فقط یک میلیارد را می خواهند. بیداری و مبارزه علیه آنان اولین گام مبارزاتی امروز درهر جای زمین است.

تولید ایران هنوز تک محصولی و هنوز همان نفت است. مردم مظلوم کردستان و بیشتر استانهای دیگر در فقری شرم آور دستو پا می زند. ملا 40 سال دزدیده و در کردستان و یا هیچ استان دیگری سرمایه گذاری نکرده است. و بقیه بودجه را خرج ترویح جهالت در جهان کرده است. اعترض کردها همانند دیگر گرسنگان لخت ایران، مبارزه ای بر حق برای برخوردای از عدالت اقتصادی و اجتماعی است . وخواست براندازی رژیم ملا، خواست بر حق مردم ایران است. ولی کشتن جوانان وظیفۀ سربازی در مرزها ، یا هر مرزبانی، چون کشته شدن آنان توسط باند قاچاق مواد و یا تروریست در شرق کشور، نه انسانی است و نه به حق. ولی هیچ کس آن را محکوم نمی کند. حال آنکه دفاع از مرزها یک وظیفۀ جدی ضد امپریالیستی است.

از طرفی دیگر، مردم خاورمیانه به اندازۀ کافی مصیبت از طرف رژیم اسرائیل دیده اند و نیاز به دست نشاندگان دیگرصهیونیست ها در منطقه ندارند.

در کنفرانس 6 حزب و سازمان در استکهلم ، مسائل امپریالیستها و صهیونیستها و نوکران جیره خوارشان در میان اپوزیسیون ایران مسکوت گذارده شده و به شاخ و برگ های دور دست ساختمان سوسیالیسم پرداخته اند. و حال آنکه مسبب اصلی تمام بدبختی های جهان امپریالیست هایند و برنامۀ مبارزاتی با این تضاد حاد شمارۀ یک، می بایست به وضوح روشن می شد.

شعار “راه دیگری ممکن است” شعار سوسیال فوروم تروتسکیست های اروپایی است. که بعد از ده سال به دلیل عدم استقبال جمع شده است . و یا تشکیل ” سوسیالیسم کمونی ” یعنی سوسیالیسمی که بخاطر عدم شناخت رهبران آن و اقدامات لازم تشکیلات انقلابات سوسیالیستی، بعد از سه ماه تمام پیروان آن قتل عام شده و 5000 نفر از مابقی درهمان سال 1871، به مستعمرات فرانسه در افریقا تبعید شدند و هرگز باز نگشتند و زندگی در آنجا چنان وحشتناک بود که مرگ، هزاران بار بهتر از آن سال های در تبعید بود. کتاب جنگ داخلی در فرانسه (کمون پاریس) توسط کارل مارکس در تحلیل فراز و فرود این جنبش است. اگر چه قلب هر انقلابی مالا مال از عشق و احترام به کمونر ها بوده و هست ولی دیگر هیچ انقلابی راه کمونر ها را نرفته است. چون راه بن بسط و خود کشی محض محسوب می شود. حال چگونه راه کمون مورد پسند این 6 حزب قرار گرفته است جای بسی تعجب است!

در این دوره بالا بردن میزان خالص بودن مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی راه نجات ایران و هر کشور دیگر است . نفوذ و دفورمه کردن ایده ها از طرفندهای امپریالیسم برای نجات و ادامۀ سلطه است. پاک سازی احزاب و سازمان های انقلابی از افکار التقاطی نظریه پردازان امپر یالیستی- صهیونیستی یک اقدام حیاتی است. نادیده گرفتن این نکات، بازی با وقت و عمر مبارزان است. حذراز بازی با جان و مال و وقت مردم می تواند عالی ترین هدف مبارزاتی باشد. چون التقاط راهی برای تغییرات اساسی نیست. و تنها نتیجه اش ماندن مردم در شرایط بحرانی و ناهنجار، و کودکان در شکنجه است. اگر چه در آغاز جلسه این نشست، خرج خود را از اپوزیسیون امپریالیستی سلطنت طلبان و مجاهدین و … جدا کرده است ولی با اغماض در دو مورد کردستان و جیره خواران استعمار، راه خود را بر پیوند با احزاب واقعی ضد امپر یالیست – ضد صهیونیست ضد رژیم سرمایه داری ملا بسته است.

امروز جدایی خواهی، اجرای طرح امپریالیسم است.

افشای جیره خواران استعمار برای پیشگیری از فریب مردم

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.