اعدام های خیابانی در آمریکا

اعدام های خیابانی در آمریکا

فرح نوتاش            جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست           قدرت زنان         وین 31.05.2020

 

نه فقط 5.5 میلیون نفر در آمریکا زندانی هستند، که توسط کمپانی های مختلف تحت نظر مدیریت زندان های آمریکا ، با جزیی ترین دستمزدها چون برده، از آنان بهره برداری می شود، و با توسل به خشن ترین روش ها، در ضد انسانی ترین شرایط ، بیشترین و طولانی ترین زمان را در طی روز از آنان کار می کشند ، بلکه هر سال نیز در حدود 1000 نفر بی دادگاه، اعدام خیابانی می شوند.

این اعدام ها همیشه با شلیک گلوله نیستند. روش های دیگری نیز، که توسط امپریالیست ها در مدرسۀ پلیس ( ارتش داخلی علیه مردم آمریکا) ، آموزش داده می شوند، بکار برده می شوند.

یک عابر آمریکایی در هنگام وقوع یکی از این اعدام های خیابانی، از صحنه فیلم برداری کرده و آن را وارد دنیای مجازی کرده است. از زمان درج آن در روز واقعه، 25 ماه مه ، جهان با حیرت وخشم در نظارۀ آن است. اگر شما دچار مشکلات قلبی نیستید، می توانید با دقت آن را در آدرس زیر مشاهده کنید تا واقعیت حقوق بشر پوشالی و دموکراسی تقلبی در آمریکا را خود نیز مشاهده نمایید.

https://drive.google.com/file/d/1JEqDU6yacE8hgUCp3Zg1nOQeGR1NxHz9/view

نکتۀ بسیار مهمی که نیاز به توجه خاص دارد این است که ، نه تنها پلیس سفید پوست جلاد مجری اعدام، با زانو بر گردن مرد سیاه پوست نشسته است، بلکه بسیار آرام است و بی توجه به اسیر که با زحمت می گوید ” من… نمی توانم نفس بکشم”، با دستانش در جیب ، فشار را با تمام وزن، به گردن جورج فلوید همچنان ادامه می دهد و منتظر مرگ اوست. جلاد نیز بی اعتنا به اعتراض رهگذران ، به کشتن ادامه می دهد.

زمانی که پلیس جلاد در حال اعدام، و انجام وظیفه اش است، پلیس همکار او، با صورتی بدون هیچ گونه عواطف انسانی، چون سیب زمینی له شده، حرکتی برای متوقف کردن جلاد از خود نشان نمی دهد، و مواظب اطراف است که مزاحمتی در روند اجرای این وظیفۀ روزمره وعادی رخ ندهد. آرامش آنان، خبر از عادی و امری بودن عملشان دارد.

– اجرای این اعدام ، سندی جدی و محکم در اثبات تعلیم پلیس در آمریکا برای اجرای اعدام خیابانی است. و

رژیم آمریکا، اجازه چنین اعدام هایی را مستقیم به پلیس آمریکا داده و مشوق آنان به اجرای آن است. و اگر امروز در مقابل مردم بپا خاستۀ آمریکا ، اقدام به دستگیری این چند نفر پلیس کرده است، برای نجات خود در مقابل اعتراض است. حتا اگر این پلیس ها را اعدام کند ، تغییری در ذات و ماهیت سیاست رژیم آمریکا نمی دهد. درست مانند حکومت ایران.

– این سند ثابت می کند که امپر یالیست ها، اعتنایی به دادگاه های آمریکا ندارند ، و آن دادگاه ها نمایشی فقط برای حفظ ظاهر هستند.

– این سند بطور محکم ثابت می کند که، در آمریکا دموکراسی موجود نمی باشد و قانون زور و دیکتاتوری چون ایران، حاکم است.

– این سند ثابت می کند که در آمریکا خبری از مراعات حقوق بشر نیست و دهان گشاد روسای جمهوری آمریکا که در انتقاد از عدم مراعات قوانین حقوق بشر، در دیگر ممالک همواره باز است، دقیقا شباهت به یک کپه پهن گاو دارد و نه بیش.

– این سند ثابت می کند که حکومت آمریکا دشمن مردم آمریکا است.

– این فیلم ثابت می کند که پلیسهای آمریکا، شکارچیانی هستند که برای شکار مردم و بردنشان برای کار ارزان و بردگی در زندان ها، به خیابان می روند و اگر تشخیص بدهند که برخی افراد در زندان ها بردۀ خوبی نخواهند بود، می توانند آنان را در خیابان ها اعدام کنند.

– این سند نشان می دهد که رژیم نازی-صهیونیست آمریکا، خشن و نژاد پرست است وهیچ بویی از انسانیت نبرده است.

– این سند ثابت می کند که هر گونه حقه و ریا فقط باید در انحصار امپر یالیست ها باشد و مردم عادی حق بکاربردن آن ها را ندارند.

– این سند نشان می دهد که شعار کیسنجر: ” مردم مهم نیستند، امپر یالیسم را نجات دهید “، در آمریکا اجرا می شود.

– این سندی است که از جهات مختلف ثابت می کند که پلیس آمریکا، تحت تعلم و دستور مستقیم رژیم آمریکا عمل می کند.

تمام خیزش های مردم آمریکا از 25 ماه مه 2020 درایالت های مختلف آمریکا، ثابت می کند که مردم آمریکا از رژیم نازی-صهیونیست آمریکا متنفرند و سعیشان سرنگونی این رژیم است.

جهان نیز از امپریالیست های آمریکا شدیدا متنفر است.

زنده باد جنبش مردم به پا خاستۀ آمریکا

زنده باد همبستگی مردم جهان با مردم آمریکا+

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.