ارنستو چه گوارا

ارنستو چه گوارا

اهل کجا هستی …

                      دوست داشتنی من

کوبا …آرژانتین…پرو یا بولیوی

 

عشق تو در من

هم چون طلوع آفتاب بر دریا می درخشد

عشق تو در من

چون دانه ای که شوردرخت شدن دارد می روید

عشق تو در من

هم چون باد … بدون مرز و آزاد می وزد

 

ارنستو چه گوارا

اهل کجا هستی…

                      دوست داشتنی من

کوبا…آرژانتین…پرو یا بولیوی

 

گر چه قلب ها هنوز بر ترور غم انگیزت گریانند

ولی عشق من …

                      عشق من به تو

                                        میان دو آینه موازی شکوفا می شود

هنر جاودانه تو

تسخیر قلب ها ست

ستارۀ این درخشش ابدی

عشق به انسان است

                        جاری و بدون مرز

ستارۀ این تلالوی ابدی

قیام است علیه رشد امپریالیسم

ستارۀ این درخشندگی ابدی

عشق و ایثار است

                      با فروتنی…بی هیچ نمایشی

 

ارنستو چه گوارا

اهل کجا هستی …

                     دوست داشتنی من

کوبا آرژانتین…پرو یا بولیوی

 

در رویاهایم …متهورانه راه می روی

در تو ترس هیچ جایی ندارد

گرمای تو را چه نزدیک به خودم حس می کنم

در قیامم تصویر درخشانی از تو در پیش رو دارم

 

صورت تو را بر پرچمی از ساتن سرخ تصویر می کنم

در باد می وزد ... و همه نژاد ها بر آن دل می بندند

عشق من برای همیشه … سمبل زیبایی حقیقی انسان خواهد بود

او همه را از پرچم سرخ به مقاومت در وحدت چپ می خواند

 

امپراتورها به نیرنگ های مزورانه ادامه می دهند

تا کاخ های سفید ... با آجر های طلایی بسازند

ما با دنیایی از غم محاصره شده ایم

ارنستو ها می آیند

                        و فرداهای بهتری می سازند.

 

ارنستو چه گوارا

اهل کجا هستی کجا…

                            دوست داشتنی من

کوبا …آرژانتین …پرو یا بولیوی

 

 

فرح نوتاش

ترجمه از اصل انگلیسی

وین ... آوریل  2004

کتاب شعر  5

 www.farah-notash.com

 

Comments are closed.