اخطاریه به خریداران زندان اوین

اخطاریه به خریداران زندان اوین

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست      قدرت زنان   خرداد 1394

 

فرقی نمی کند به چه قیمتی و در چه زمانی زندان اوین را خریده باشید،

و فرقی نمی کند برای پول پارو کردن، بر آن چند هزار طبقه ساخته وچه سان پرداخته باشید،

و فرقی نمی کند خریدار چندم باشید و اینکه با چه عجله ای آن را به شما فروخته باشند،

و فرقی نمی کند که آیا تمام دارایتان است که آنجا را با آن خریده اید یا بخشی از آن.

فروشنده و خریداران تماما مجرم هستند و توسط ملت کبیر ایران به سزای اعمالشان خواهند رسید.

فروشنده : رژیم ملای انگلیسی که عنقریب سرنگون و بسزای اعمالش خواهد رسید.

و خریداران : هر کسانی که می خواهند باشند و برای هر منظوری که آن جا را بخواهند و بخرند، از هم اکنون مجرم شناخته می شوند. به جرم شرکت در محو آثار جنایت.

زندان اوین رنج گاه ، شکنجه گاه و قتل گاه فرزندان بی گور و کفن ملت ایران در مبارزه با نوکران استعمار آمریکا و انگلیس است. چه در رژیم شاه آمریکایی و چه در رژیم

ملا ی انگلیسی. در این اخطاریه، جایی برای شرح رنج های رفته بر مبارزان و خانواده های آنان نیست ، ولی صریحا تأکید می شود، از آنجایی که زندان اوین و زندان های همسان آن در تمامی شهرستان های ایران مرکز جنایات نوکران استعمار برای بقای خود بوده اند همواره مرکز ابراز و اشاعۀ مبارزه علیه استعمار گران خواهند بود. تا جهانیان بدانند و همواره بیاد داشته باشند که استعمارگران چه ها با مردم مظلوم ایران کرده اند.

از هم اکنون که این سند در دفاع از حقوق و میراث مبارزاتی یک ملت بر کاغذ نقش می بندد ، از تمامی انسان های دارندۀ قلبی مملو از عشق به انسان و حقوق انسانی او، تقاضای می شود. با احترام به یاد مبارزان ملت ایران، زندانی و رنج کشیده در این زندان ها و همچنین تربت به اشگ و آه آلودۀ گذر گاه اوین و تمامی گذر گاه های زندان ها، که آمیخته به داغ مادران و تمامی خانواده های زندانیان است، دفاع از این سند ملی را از وظایف خود بدانند. زندان اوین و زندان های دیگر متعلق به ملت مظلوم و شجاع ایران است و فروشی نیست. مردم ایران بنای یادبود فرزندان مبارز خود را در آنجا بنا خواهد کرد. و تصاویر بی نهایت آنان را با عشق ابدی در معرض قضاوت مردم دنیا قرار خواهد داد. رژیم دلال و وحشت زدۀ ملا، بفکرمحو مکان جنایات خویش است . وخرید

این زندان شرکت در جرم نزدیک به نیم قرن رژیم های استعماری است.

از 1350سال که سال تأسیس زندان اوین است، تا به امروز هزاران هزار خانواده داغ دار فرزندان خود شده اند. از تمامی خانواده ها، احزاب ، سازمان ها و دوستان و آشنایان تقاضا می شود مدارک مربوط به زندانیان را جمع آوری کرده و تا روز موعود حراست کنند.

وما پیروز مندانیم

 

www.farah-notsh.com                   Women’s Power

Comments are closed.