اجازه دهید همه از محمود عباس حمایت کنیم

اجازه دهید همه از محمود عباس حمایت کنیم

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان               وین 03.02.2020

 

تا دیروز، ترامپ نه قادر بود به نقشۀ جغرافیای جهان نگاه کرده و ببیند که فلسطین کجای نقشه قرار دارد و نه برخوردار از توان فکری، که با رجوع به چند کتاب مصیبتی به نام استعمار را بشناسد. و از حقیقت رنج فلسطینیان، به واسطۀ سلطۀ استعمارگران یکی بعد از دیگری آگاهی یابد.

ولی امروز به خود اجازۀ دخالت در مسئله ای را می دهد که اساسا به او مربوط نیست. و هر آنچه که از طرف او و یا حیطۀ قدرتش مطرح می شود، بخصوص آخرین آن ها ” وقاحت قرن ” است!

او با رفتاری مشمئز کننده و قلدر منشانه محمود عباس ، مسئول تشکیلات کرانۀ باختری را مورد سئوال قرار می دهد : ارشلیم پایتخت اسرائیل است و بقیه خاک فلسطین کم کم متعلق به اسرائیل! حالا می خواهید یک کشور داشته باشید؟! این آخرین شانس شما است!

در جایی که فلسطین وطن و سرزمین فلسطینیان است. و صهیونیست ها، با فریب، جهودان را برای اشغال به فلسطین منتقل کرده اند. و دیگروقت آن رسیده که به وطنشان باز گردند و یا به هر جای دیگری که دوست دارند نقل مکان کنند. مهاجرت آنان غیر قانونی بوده و از طرف مردم فلسطین چنین اجازه ای به آنان داده نشده است. و هرگز مهاجرت غیر قانونی آنان از طرف 99% مردم جهان پذیرفته نشده است. این بدان معنا است که اگر فردی خود را اسرائیلی معرفی کند، ممکن است شنونده بروی خود نیاورد ولی در دل می گوید ؛ آها یکی از اون ها! یک اشغال کنندۀ غیر قانونی!

بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان و ساخت انواع کشتی ها جنگی، زیر دریایی ها و ابزارآلات پیشرفتۀ جنگی بریتانیا شروع به حمله وتجاوز و غارت منابع ممالک دیگر کرد. و این آغاز بریتانیای کبیری بود که خورشید در آن غروب نمی کرد.

اما در مورد فلسطین، استعمار یکی بعد از دیگری و پی در پی بود. با سقوط امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول ، سرزمین های تحت استعمار عثمانی در خاور میانه را ، انگلیس و فرانسه بین خود تقسیم کردند. فرانسه سوریه ولبنان را و بریتانیا عراق و فلسطین را تصاحب کردند.

بریتانیا به در خواست صهیونیست ها طی بیانۀ بالفور 2 نوامبر 1917، فلسطین را با دو شرط به

عنوان خانۀ ملی جهودان به صهیونیست ها واگذار کرد.

شرط اول: حقوق شهروندی و مذهبی ساکنان بومی فلسطین پایمال نگردد.

شرط دوم : موقعیت سیاسی و حقوقی جهودان در دیگر ممالک پایمال نگردد.

جهان شاهد بوده و هست که شرط اول چگونه از همان آغاز اشغال پایمال گشته است. هر ذره ای از خاک فلسطین آغشته به خون تازۀ کودکان معصوم، زنان و مردان فلسطینی شده است.

استعمار گران بریتانیایی بجای این که در فلسطین حکومتی فلسطینی ایجاد کنند، آن را به صهیونیست ها واگذار کردند. چرچیل به آنان گفت 100 سال طول خواهد کشید تا شما بتوانید سلطۀ کامل بر فلسطین داشته باشید. از آن زمان هر ذره ای از خاک فلسطین به خون کودکان ، زنان و مردان فلسطین هر روز آغشته می شود. و هر روز فلسطین کوچکتر و اسرائیل بزرگتر می شود.

به نام شرف انسانی 99% های جهان، لغو بیانیه غیر قانونی و ضد انسانی بالفور، در سال 2020 اعلان باید شود. و از هم اکنون تمامی موافقت نامه های استعماری در تمام جهان نیز باید ملغا اعلان شوند. این آرزوی بزرگ 99% جهان است و پیروز خواهد شد.

در عصر نت، جامعۀ انسانی نیاز به قدرتمند شدن سازمان ملل دارد. احترام و آزادی به تمام ملل می تواند از طریق قدرت مند شدن سازمان ملل میسر گردد. سال 2020 سالی است که جامعۀ انسانی بیشتر از هر زمان دیگر، نیاز به تکیه بر اهرم های تمدن انسانی کسب شده در طی تاریخ را دارد.

درست مثل قرن بیستم ، که قرن آزادی ویتنام از سلطۀ استعمار گران یکی بعد از دیگری بود. و تمام 99% جهان با حمایت از ملت قهرمان ویتنام، تحت رهبری هوشی مینه کبیر به آزادی و پیروزی ویتنام کمک کرد؛ امروز نیز شرف انسانی نیاز به حمایت کل 99% جهان از حقوق فلسطینیان دارد.

اجازه دهید همه از محمود عباس حمایت کنیم

استقبال ازتمام جهودان برای بازگشت به میهنشان یا هر جای دیگری که دوست دارند.

صهیونیست ها جهودان را برای دستیابی به ذخائر نفتی خاور میانه با فریب به فلسطین کشانده اند.

آنان اولین قربانیان صهیونیست ها در امر فلسطین هستند که خانه، شغل و وطن خود را از دست داده اند. انسان ها همه بطور یکسان نیازمند محبت و احترام هستند.

اجازه دهید در سال 2020 نژاد پرستی را دفن کنیم.

حمایت از فلسطینیان برای داشتن کل فلسطین و حکومتی سکولار، وظیفۀ مشترک 99% جهان در 2020 است.

زنده باد فلسطین برای فلسطینیان

استقبال با آغوش باز از جهودان برای بازگشت به وطنشان

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.