آیا براستی ثروت ایران خرج مسلمانان جهان می شود؟

آیا براستی ثروت ایران خرج مسلمانان جهان
می شود؟

نگاهی به کتاب « پایداری ملی و سیستم حاکمرانی » 

منتشر شده توسط مرکز استراتژیک ریاست جمهوری

 

فرح نوتاش جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان وین 12 سپتامبر 2018 

 

کتاب « پایداری ملی و سیستم حکمرانی » در مرداد1397 توسط مرکز استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده است. با هدف ارتقای مفهوم دولت، به ریشه یابی مشکلات حکومت ایران پرداخته است. 

قصد داشته به ریشۀ مشکلات در ایران برسد. و تناقض در سیستم را یکی از علل شناخته است. خلاصۀ کتاب اینگونه است ؛ چون حامیان امت از اول انقلاب سلطه بر نیروهای مسلح و خزانۀ ملی داشته اند و ثروت ایران را خرج مسلمانان جهان کرده اند( ذکر رهبر با احتیاط) و همفکران خود را در جهان به ملت ترجیح داده اند. حامیان ملت در سایه قرار گرفته اند . و شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، ناشی از همین تناقض است. و نتیجه می گیرد که به دلیل این تناقض، این سیستم ناپایداراست. وحال آنکه بکرات دیده شده است که هر بظاهر تناقضی به وحدت در زیر امر رهبری تبدیل شده است. و آخرین بار این همین ماه اوت گذشته تسلیم محض حس روحانی روضه خوان در مجلس و پرداختن به فرمان برداری محض از رهبر بود! 

این ارزیابی و تحلیل از توبرۀ حسن روضه خوان ، که خود از شلاق زنان بر پیکر کارگران گرسنۀ ایران در ملاء عام است بیرون آمده . کارگرانی که به حق به عدم دریافت حقوق خود برای ماه ها و گاهی سالها معترض بوده و هستند. در جایی که حسن روضه خوان، و کابینه اش از حقوق های کلان و دریافت منظم ماهانه بر خوردار هستند. مسئلۀ تاراج خزانۀ ملی ایران توسط رژیم ملا، دردناک تر از این ارزیابی های سطحی است. ارزیابی هایی که بخش حاشیه ای سیستم از بن وابسته به 

انگلیس، که جانب دار نئولیبرالیسم هستند می کند.

رهبری این انقلاب روح اله خمینی از معتقدان اخوان المسلمین بوده است. اخوان المسلمین در سال 1928 در قاهره توسط امپریالیسم بریتانیای کبیر ( انگلیس) بنیان گذاری شده است. و شاخۀ شیعی آن از طریق نجف توسط خمینی به ایران نفوذ کرده و تا به امروز در ایران و جهان فعال بوده است. روح اله خمینی در ابتدای انقلاب اعلان کرد که ” ما انقلاب خود را صادر خواهیم کرد”. تاراج خزانه برای صدور ایدئولوژی جهنمی اخوان المسلمینی چه ربطی به تاراج خزانۀ ملی برای تأمین مخارج مسلمانان جهان دارد؟ این محور راستین مسئله ای است که کتاب حسن روضه خوان آن را بطور کلی نادیده گرفته و با فتنه گری ملل مسلمان را روبروی هم قرار داده است. 

محمود عباس مسئول کرانۀ باختری فلسطین ، در ماه ژوئیه 2018 اعلان کرد که رژیم ایران هرگز به ملت فلسطین کمک نکرده است. و حمایت مالی رژیم ملا همواره از حماس ( اخوان المسلمینی ) بوده است. و به سید علی خامنه ای ، رهبر دزدان ایران ، نهیب زد که دست از دخالت در امور فلسطین بر دارد. دنبال کار خودش برود. وبه مردم گرسنۀ ایران برسد. و حماس روزی که شانس انتخاب داشت ، مرسی” اخوان شاخۀ آمریکایی” را به سید علی انگلیسی ترجیح داد. 

ملت ایران باید بداند تاراج خزانۀ ملی ایران توسط رژیم ملا ربطی به حمایت مالی از ملل مسلمان در جهان ندارد. و صرفا خرج اشاعۀ ایدئولوژی جهنمی اخوان المسلمینی زیر ماسک شیعه و رشدعناصر فاسد ی چون اعضاء رژیم ملا در نقاط دیگر جهان می شود. که کار آنان استحکام پایه های امپریالیسم انگلیس در جهان است. و جواب نه غزه نه لبنان – جانم فدای ایران، جواب اینهمه رذالت نیست. این اوختاپوس خزنده که چون سرطان به جگر مردم ایران چسبیده و از خزانۀ ملی تغذیه می کند و ملل مسلمان دیگر را به اسارت تازه می دارد جوابی بس محکمتر نیازمند است. این تغییرات ، از چاله به چاه افتادن است. اتصال از استعمار آمریکا به انگلیس است. این رژم اگر مردمی بود و می خواست خرج ملل مسلمان دیگر را بدهد ، اول از همه به ملتی می رسید که صاحب 

خزانه است. پس چرا ایران، بالاترین شاخص فقر توده های میلیونی در جهان را داراست ؟ 

این رژیم همانطوری که امروز با 92 هزار هیئت مذهبی ، و 80 هزار مداح شناسنامه دار و 2 میلیون ملا در مدارس، همگی مجهز به سلاح تحمیق توده ها ، در جنگ با ملت ایران است ، همانطور نیز با ثروت ملی ایران در تطمیع ملایان دیگر ممالک، در تحمیق ملل مسلمان دیگر است. 

و خرج مسلمانان دیگر را نمی دهد. 

نیاز امپریالیسم برای ادامۀ حیات، متفکرین آن را به ابداع انواع حیله ها برای بقا اربابان خود 

واداشته است. بکار گیری ادیان برای تحمیق توده ها ، روشی بسیار کارآمد و شناخته شده در طی 

قرون است. و اعمال دیکتاتوری به نام دین آسان ترین دیکتاتوری و ترور به نام خدا مورد قبول تر. 

سال ها قبل از انقلاب به دستور روح اله خمینی احمد کسروی نویسندۀ نامدار و بی همتای ایران ایران ترور شده است. همواره ترور بخش فعال سیاست خارجی انگلیس بوده است. « فیلمنامه های جیمز باند – مأمور 007 » بر اساس سیاست خارجی ترور انگلیس در سراسر جهان نوشته شده و می شود. مأمور 007 ، قهرمان داستان ، یک تروریست امپریالیست انگلیس است. ملکۀ الیزابت چند سال پیش در مراسم جشنی با هنر پیشۀ این فیلم ها به مراسم جشن وارد شد. این بدان معنا بود که در واقعیت نیز چنین است. اطاق فکری رژیم ملا امپریالیست انگلیس است و ملا گام به گام طبق دستورات آن پیش می رود. و هرگز ضد آمریکایی بودنش ملاک ضد امپریالیست بودنش نیست. این رژیم سراسر دروغ و حیله و در نمایش دائم است. برادران لاریجانی ، صاحبان کاخ ها در انگلیس، از پا بوسان درگاه امپریالیست های انگلیس اند ، ولی برای راه گم کردن، صادق لاریجانی پروندۀ مشایی را برای جاسوسی انگلیس باز می گذارد ، یعنی ما ضد انگلیسی هستیم ولی جرأت دستگیری نوکر جیره خواری چون احمدی نژاد را که به تمام اسرار وابستگی سید علی به انگلیس اشراف دارد ، ندارند. چون از بگم بگم او واهمه دارند. چون به مجرد آسیب رسانی به او اصرار مگو هویدا خواهد شد. 

امروز پرسش این است:

بعد از 40 سال سواری به رژیم ملا، آیا وقت آن نرسیده که دست از تحمیل این نوکران در غالب های 

اصول گرا و اصلاح طلب و غیره… برداریم .؟ آیا وقت آن نرسیده که به تحمیق توده ها پایان دهیم؟ و بی مرزو بی حصار به جنگ ابزاری امپریالیسم برای تحمیق توده ها رویم؟ ابزار مذهب در دست امپریالیسم دارد مغز انسان ها را می جود و مرکز آن ایران است. 

و ایرانیان مسئول رشد این فاجعۀ عظیم جهانی اند. روزی که بعضی ها خمینی را خورده بورژوا می دیدند و به جمهوری اسلامی او رأی آری دادند واقف بر ایدئولوژی اخوان المسلمینی او نبودند. ولی امروز هویت خط امام به وضوح استیلای ایدئولوژی اخوان المسلمینی اوست. خط بچه باز نوکر امپریالیسم انگلیس ،که دو نسل کودکان ایرانی را نابود کرده است. 

فرقی نمی کند، فرستادن بقعۀ طلا توسط ملا برای تحمیق توده های عراق، ویا حمایت از شاخه های 

متفاوت ملایان، و هموار کردن راه سواری از مردم برای دهه های آینده. همواره دیده ایم که طیفهای مختلف ملایان همواره دست هم را می گیرند تا سر نخورند. 

امروز ملت ایران باید بداند که با حمایت از ملایان در اشاعۀ دیدگاه اخوان المسلمین در جهان نقش اول را ایفا کرده است. حال بجای مقصر دانستن دیگر ملل مسلمان برای مصائب خود، بهتر است بخود آید و متحدا ملا را در هر خط و نشان، از اریکۀ قدرت پایین کشد. 

ایجاد اپوزیسیون واحد ضد امپریالیستی

مبارزۀ بی امان علیه امپریالیست ها و تمام نوکران و جیره خواران 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.