آهای ارتشی ها

آهای ارتشی ها

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم- نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 79

شانزدهم مهر= 08.10.2022

هرگز فراموش نخواهد شد، در روز 17 شهریور 1357، اولین فدایی ملت یک سرباز بود. سربازی که نمی خواست به مردم تظاهر کننده شلیک کند، و وقتی دستور شلیک را شنید، لوله تفنگ را زیر چانه خود گذشت و به خود شلیک کرد. این آغاز جوانمردی ارتشی ها در آن روز بود.  

وقتی سید علی از شدت ترس به فرماندهی ارتش آمد و تمنای تجدید بیعت کرد. درست است که شمایان راه دیگری در آنزمان جز بیعت مجدد نداشتید، ولی مگر شما با فرد صالحی روبرو بوده اید که بر وعده خود وفا کنید. در مقابل فرد متعهد، طبیعتا باید متعهد بود. ولی در مقابل فردی که ایران را به باد فنا داده، و از ایران یک نو مستعمره تمام عیار پنهان برای انگلیس ساخته، که دیگر وفای به عهد خیانت به ملک و ملت است. سیدعلی خامنه ای نوکر درجه یک امپریالیسم انگلیس از انجمن مخوف حجتیه است. کل بیت رهبری همه وابسته به انجمن حجتیه است. اطاق فکری بیت رهبری انگلیس است. برخی مردم فکر می کنند چون رژیم ملا با روسیه و چین ارتباط دارد نوکر آنان است. ولی نمی دانند که حتا ورود به جرگه آنان نیز به دستور انگلیس است. انگلیس خواهان ماندگاری رژیم ملاست. و چون خود نمی تواند از آن حمایت مستقیم بکند ، با بازی موازی آنان را به سوی چین و روسیه رهبری کرده است. و خواهان بر خورداری حمایت رژیم ملا از طرف چین و روسیه است. انگلیس هرگز تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی گذارد . رضا شاه انگلیسی هم، به عنوان یک ملی گرا، کمک مالی از لنین می گرفت.

هرگز از خود پرسیده اید که چرا انگلیس در 5 شهر انگلیس، لندن، منچستر، بیرمنگام، نیوکاسل و گلاسکو دفتر خامنه ای دائر کرده است؟ و نیتش از بسط و گسترش بساط سید علی چیست؟

سید علی خامنه ای متعهد ترین نوکر ملکه، نه تنها تمام مستعمرات سابق انگلیس را که به دست آمریکا افتاده بود به نام اسلام از چنگ آمریکا می خواهد در آورده ، حتا کشوری مانند لبنان را که از مستعمرات فرانسه بوده را نیز، با پول ایران به زیر سلطه انگلیس می کشاند. بذل و بخشش بی درو پیکر سید علی از بیت المال ایران، نه برای اسلام و مسلمین، بلکه در واقع برای گسترش نو مستعمرات انگلیس بوده است. آزادی فلسطین، نه برای مردم فلسطین است. برای بازگرداندن مستعمرۀ انگلیس، که چه آسان چرچیل آن را به اسرائیل آمریکا بخشیده است! و باید که از طریق حماس و نه از طریق سازمان های دیگر فلسطینی پس گرفته شود. از طریق حماس، که طوق بندگی از طریق اسلام حجتیه انگلیسی به گردنش انداخته شود.

بیدار شوید. بیدار شوید . برای نجات ایران از چنگ این نوکران استعمار در کنار مردم ایران باشید. مردم ایران از این رژیم بیزار است. شما در کنار مردم ایران باشید و نه در خدمت انگلیس. و تمام نیروهای مسلح را هم با خود، به حمایت از مردم ایران نظم دهید. سپاه پاسداران بطورجدی از طریق انجمن حجتیه به زیر پرچم انگلیس برده شده است. این ها همه امتی شده اند. امتی اخلاص به همان بریتانیای کبیر است که در آن خورشید غروب نمی کند! سید علی با پول مفت ایران همه را نوکر انگلیس کرده است. گوش به فحش هایش به انگلیس ندهید. نگاه به اعمالشان بکنید.

شرف نظامی در دفاع از میهن و در کنار مردم کشور خود بودن است. این ملایان بی صفت که از طرف امپریالیست ها برای تحمیق توده ها مامور شده اند، ملک و ملت و شرف و ناموس و آبرو نمی شناسند. ببینید برای دریافت دلار چگونه مشهد را تایلند کرده اند! و آنوقت فرزندان ملت را برای حجاب نمایشی به قتل می رسانند. بخود آیید. شما موظف به وفای عهد باهیچکس جز با ملک و ملت نیستید. ملایان مظهر دروغ و دغل اند. هرگز مباد که خود را مطیع آنان بدانید و ایران و ایرانی را به باد دهید.

با نوکر انگلیس بیعت

خیانت است به ملت

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.