آقای پوتین

آقای پوتین

آنان که تاریخ را فراموش می کنند و نادیده می گیرند دوبارشکست می خورند.
فرح نوتاش                                          قدرت زنان                                فروردین 1393
سواستوپل به لحاظ تاریخ گذشته خود بندری است مهم  . بخصوص در زمان حاضر که فاشیست ها دو باره سعی در تجدید حیات دارند.
آزادی سواستوپل در ماه می -جولای 1942 توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی علیه نازیها هرگز نباید فراموش شود.
سواستوپل  شهر قهرمان، نه تنها مکانی است که نیروهای فاشیست در آنجا خرد شدند ، بلکه نیزدر آنجا محترم ترین و پرستید نی ترین شکوه اوج شجاعت ، شهامت و فداکاری سربازان جوان اتحاد جماهیر شوروی بر پیشانی تاریخ مهر شده است. خاک و هر ذره ای از این شهر قهرمان با خون
اعضای جوان ارتش سرخ که زندگی خود را دادند تا جهان را ازسلطه نژاد پرستی رها کنند شسته شده است.
پس دادن سواستوپل به نئوفاشیست ها ، معنایش خواری و بی حرمتی به تمامی آنانی است که جوانی و زندگی شان را از دست دادند. معنایش این است که ما فداکاری آنان را فراموش کرده ایم. معنایش  این است که ما نه ارائه دهنده ارزش های انسانی هستیم و نه به آنها احترام می گذاریم.
پس ما چه هستیم؟ برای چه چیزخوبیم ؟  و برای چه زندگی می کنیم؟
77 نفرجوان توسط آندریا بهرینگ برویک یکی از همین نئو نازی ها در 22 جولای 2011 در اوتایا-نروژ کشته شدند. این دیگرهرگز نباید روی دهد.
ملت روسیه تنها نیست. نیروهای ضد فاشیست، ضد امپریالیست . ضد نژادپرستی جهان با او هستند.
سواستوپل موزه ضد فاشیست جهان است. نیازمند آماده شدن با اسناد ،فیلم ها، تابلو ها، مجسمه ها ،
سمفونی ها موسیقی ، کنسرت ها و سخنرانی های ترتیب داده شده از تمامی نیروهای ضد فاشیست جهان می باشد. تمامی  کتاب های ضد فاشیست که در جهان منتشر شده اند می توانند به تمامی زبان ها در کتابخانه عظیم سواستوپل ارائه شوند. سواستوپل نیازمند گشوده شدن بروی جوانان جهان، به عنوان دانشگاه ضد فاشیست وآموزش و بزرگداشت اوج انسان دوستی و فداکاری جوانان اتحاد جماهیر شوروی باز شود . که تاریخ را بیاموزند . این می تواند هدیه فرهنگی به جوانان جهان علیه  تلاش فاشیسم برای برخاستن دوباره باشد.
شهر قهرمان سواستوپل نیاز به مرکز دیدارو ملاقات ضد فاشیست های جهان شدن را دارد.
حفاظت سواستوپل بطور قطع به عهده ملت ضد فاشیست روسیه باید باشد. ملتی که پسران جوانش را بری رهانیدن جهان از چنگال فاشیسم داد. جهان هرگز فراموش نخواهد کرد.
آقای پوتین قدرت زنان ، جبهه ضد امپریالیست جهان درک شما را از شرایط مردم مظلوم اکراین تحسین می کند. دیدن همکاری شما با اتحادیه اروپا برای کمک به مردم اکراین خوب خواهد بود.
مردم شبه جزیره کریمه خونریزی در جنگ جهانی دوم را فراموش نکرده اند لذا به هیچ عنوان
نمی خواهند تحت سلطه فاشیست ها باشند.
اگر اپوزیسیون رهبری کننده در اکراین ، نیروی متشکل مردمی برای کمک به مردم بود، شاید مردم کریمه مانعی برای ماندن با اکراین نمی دیدند.مهمترین اقدام تغییراپوزیسیون حاکم به اپوزیسیونی مردمی مثل قدرت زنان اکراین است.
گروه پوسی ریوت(تظاهرکننده گان عریان ضد پوتین) باید بداند در غرب فقط روزنامه های سطح پایین از عکسهای آنان برای خواننده های خود استفاده کردند. کسی آنان را جدی نمی گیرد. قدرت زنان ، جبهه ضد امپریالیسم جهان ، زنان جهان را تشویق به بر خواستن علیه امپریالیسم می کند. او هرگز حمایت فاشیسم را توسط زنان تائید نمی کند. و به شدت مدافع مسلح شدن زنان به معلومات است. اشتباهات به علت عدم شناخت و آگاهی فقط ما را به عقب می برد.ما آموخته ایم که همه تغییرات ما را به جلو نمی برند. لخت شدن آسان ولی رفتن به کتابخانه سخت تر.
دنیا نیازمند آموختن زنان از بکار گیری مغزشان است.
آن چه که ما در میان اکثر رهبران جهان امروز فاقد آنیم وفاداری و صداقت رهبران به ملتششان است. فساد ، طمع و خودخواهی ویران گر، عامل سلطه در جهان زیر حاکمیت امپریالیسم است.رهبران باید بیاموزند که وقتی آنان وفادار و صادق نیستند مردم از آنان حمایت نخواهند کرد.
قذافی نمونه اخیر است و دیگری یانو کوویچ .
رژیم سراسر فاسد ملاهای ایران که نقش ضد امپریالیست را بازی می کند، پنهانی عروسک قدیمی امپریالیسم پادشاهی انگلیس است. و مأموریتش شکنجه ملت ایران است. بردن ملت به عصر آهن و
دزدیدن تمام بودجه مملکتی. پایان موجودیتش نزدیک است. بزودی توسط مردم ایران پایین کشیده خواهند شد.
انسان چندین بار باید زندگی کند تا بیاموزد؟ شرم بر آنانی که فاشیسم را دوباره ارتقاء می دهند.
ملت آلمان با از دست دادن تمام مردان خود در جنگ باید بهتر بداند . لازم است بیشتر مواظب باشد که به چه کسی رأی می دهد . هیتلر در اتریش مرد ساده ای بیش نبود ، ببینید در آلمان به چه هیولای نژادپرستی بادش کردند !
و حالا انگلا مرکل در ارتقاء فاشیست های اکراین است. این بدان معناست که اسلحه، قلمرو و بودجه دراختیار فاشیست ها قرار می گیرد تا در جهان رشد کنند. دومین حضور فاشیست ها دوباره ریشه در آلمان دارد. کم کم لبخند شیرین روی ماسک دارد دریده می شود و صورت وحشتناک فاشیست خود را
می نمایاند. آیا او اشغال سرزمین ها توسط هیتلر را قبول  می دارد؟ آیا  او چشمی به فتو حات هیتلر دارد!؟ چرا پاریس را بر نمی دارد!؟
قبل از این که دیر شود مردم آلمان باید او را متوقف کنند.
او باید بجای پوتین از گروه 8 اخراج شود.
شرم بر اباما که از فاشیست های اکراین دفاع می کند. ایالت متحده در جنگ دوم جهانی در کنار متفقین ضد فاشیست بود.
آنچه که تعجب برانگیز است اتحاد مابین امریکای جاسوس و سران اتحادیه ارو پاست.
کمبود شخصیت...همکاری کامل با رژیم جاسوس آمریکا !؟
اتحادیه اروپا باید ایالت متحده را ایزوله و از انگلیس دوری کند. این دو ازمخرب ترین و
ضد انسان ترین امپریالیست ها هستند که با عقاید بسیار واپسگرا در تخریب جهانند.
آقای پوتین همچنین بخشی از این شکست های مخرب مربوط به اقدام های خائنانه میکاییل گورباچف و یلتسین می شود . یلتسین که مرده است. ولی دنیا هنوز در انتظار تنبیه شدید بزرگترین خائن تاریخ میکاییل گورباچوف است. مردی که به خون 20 میلیون قربانی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم بی احترامی کرد. مردی که اعتماد ملت خود و شرافت خویش را همزمان فروخت. مردی که مسئول بخشی از بدبختی بزرگ جهان امروز است.
تحت سلطه امپریالیست ها بر جهان ، دزد ها و رژیم های فاسد آقای جهان شده اند. افول جهان و رشد برده داری همچنین در مقابلمان است.
حیوانات ماقبل تاریخ آمریکا به نام اسلامیست در حال تخریب جهان اند. آمریکا و انگلیس درترویج همه اسلامیست ها در جهان هستند تا انسان را به عصرآهن برگردانند.
آنها مبارزه طولانی انسان برای تمدن را نادیده می گیرند. آنان نژاد پرستند و در توهین به مردم آسیایی و افریقایی روبنای عصر آهن را به آنان تحمیل می کنند. عقاید فناتیک و مسخره 1400 سال پیش را.
و انگلا مرکل در حسرت سال های 1930 به فاشیست های اکراین کمک می کند. یاد آور ظلمانی ترین دوره  صنعتی برایمان. در جایی که ما در عصر نت هستیم. و به فراخور زیربنای این عصر مرزها رنگ می بازند . ما تبدیل به خانواده بزرگی می شویم. که با شبکه زنده و غیر قابل انکار به هم وصل شده ایم. جنگ برای مرزها دیگر موضوع عصر ما نیست. ما متعلق به عصر بدون مرز هستیم.  عصر نت.
ولی امپریالستهای بربر آمریکا در صدد تحمیل مرزهای تازه. 5.5 میلیون کودک سوریه قربانی این آرزو ی آمریکا هستند. و او دارد سرزمین ها را یکی بعد از دیگری ویران می کند و تخم فقر و بدبختی و فلاکت می کارد.تلفن موبایل در دست خانم آنگلا مرکل توسط ان اس ای آمریکا کنترل می شود.این بدین معناست  که اگر یک رهبر شخصیت داشته باشد باید پشت به رژیم جاسوس آمریکا بکند و به روسیه برای کمک به اکراین بپیوندد.
قدرت زنان جبهه ضد امپریالیست جهان علیه تمامی جنگ ها ست.
بیایید دنیا را تغییر بدهیم، ما می توانیم
ترجمه از اصل انگلیسی


سرود قدرت زنان در 8 زبان با فیلم ویدئوی کودکان سوریه
youtu.be/MAExgJ2tC4c
Aspong Bahnhof (anti Fascist , poem and song, Nov 2008)
شعر و سرود ضد فاشیست
www.farah-notash.com

Comments are closed.