آقای رئیس جمهور ال سیسی

آقای رئیس جمهور ال سیسی

و دادگاه محترم مصر

فرح نوتاش                   جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان       وین 22 ژوئن2015

 

اعتراض علیه رأی صادره برای محمد مرسی

مفتی اعظم مصر، حکم اعدام صادره توسط دادگاه مصر را برای جرائم محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر مورد تأیید رسمی قرارداده است. .

جرائم مرتکب شده از این قرارند:

فرار دادن بیش از 1000 عضو اخوان المسلمین از زندان در سال 2011

کشتن اعتراض کنندگان در سال 2012

جاسوسی برای حماس و ایران در جهت تضعیف و بی ثباتی مصر

ارتکاب به حملات تروریستی در کشوربرای ایجاد نا امنی و ساقط کردن حکومت

 

با احترام، این اعتراض علیه لیست جرائمی است که جرایم بسیار سنگین تر آنان در آن آورده

نشده است . واعتراض علیه تنبیه صادرۀ مختصر، آسان و ایستا است.

همۀ موارد جرائم ، تنها بخشی از جرائم مرتکب شده در مصر هستند. ارتکاب به شستشوی مغزی مردم در مصر چه می شود؟ هم آن هایی که بعد از سرنگون کردن مرسی خیابان ها ی قاهره را ترک نمی کردند ؟ و توسط رژیم ایران ترغیب به مقاوت می شدند، و در رابعه به رگبار بسته شدند؟

و نیز این قضاوت نظری به جرائم شاخه های گسترش یافتۀ اخوان المسلمین دردیگر نقاط جهان ندارد ، شاخه هایی که موجب این همه مصیبت وحشتناک در جهان شده است. لطفا به شاخه های آنان در رژیم ملایان ایران، حماس، ترکیه ودیگر ممالک نظر بیاندازید. ببینید با سوریه چه کرده اند. منصفانه نیست که فقط در مورد جرائم آنان در مصر قضاوت شود. تمام شاخه ها مثل یک تیم در تخریب جهان همکاری می کنند. منشأ اصلی مصر است. برنامۀ آمریکای صهیونیست آزاد کردن آنان از زندان و تحمیلشان به مصر بودولی ملت مصر در تظاهرات بسیار بزرگ خود جواب نه داد. و آمریکای صهیونیست پس کشید.

در 1928، امپریالیسم فرتوت انگلیس بچه هیولایی را به نام اخوان المسلمین در مصر بوجود آورد. تا امروز مردم دنیا را خفه کند. این بچه هیولا پرورش داده و حمایت شد تا امروز در عصر نت، هیولای شیطانی در خدمت امپریالیسم باشد. بعد ها آمریکا سر پرستی این هیولا را به عهده گرفت.

لطفا فیلم دیدار هیلری کلینتون از مرسی را در زمان رئیس جمهوریش ببینید. (و برای همه نیز پخش کنید). به رفتار آنان توجه کنید، شادمانی آنان از این موفقییت بزرگ است. همه فتنه ها در خنده های آزاد آنان دیده می شود. تمامیت اخوان المسلمین در اجرای برنامه های انگلیس و آمریکا در عقب بردن آفریقا ، آسیا و خاور میانه است. آمریکا و انگلیس هردو توسط اخوان المسلمین دوران موجودیت و حضورشان را در جهان تمدید می کنند. آنان نیاز به خائنین بزرگی چون اخوان المسلمین برای شستشوی مغزی مردم دارند.

از دادگاه محترم مصر تقاضا می شود که جواب سئوال زیر را به مردم جهان بدهند.

کیفر فردی که نوعی کرم در گوش شخص دیگری می گذارد و این کرم راه خود را به مغز فرد پیدا می کند و او را مادام العمر دیوانه می کند چیست؟

این کاری است که این خائنین به انسانیت انجام داده اند. آن ها مردم را شستشوی مغزی داده و تبدیل به میمون های مقلد اسلامیست کرده اند. ببینید با خاور میانه و آفریقا چه کرده اند. به بدبختی پایان ناپذیر انسان که نسل ها ادامه خواهد داشت نگاه کنید.

لطفا دقت عمیق بفرمائید . سر مار در دستان شماست. جرائم جهانی آنان به مراتب بیشتر از ارتکاب جرائم آنان در مصر است. و همچنین شستشوی مغزی بسیار مخرب که به مصریان داده اند در نظر گرفته نشده است.

آنان باید تفهیم شوند که جهان را ویران کرده اند. مرگ برای این میمون های آمریکایی خواب قهرمانانۀ شیرینی است. آن ها باید قبل از ترکشان، کثافت هایی را که روی زمین ریخته اند پاک کنند.

به دریای مدیترانه، گورستان پناهنده گان بی شمار و به جهانی که در حال غرق در بدبختی ها ست نگاه کنید . تمامی جرائم به نوعی به اخوان المسلمین متصل می شود.

این لگنی نیست که در توالت خالی کرده و سیفون را بکشید. این اسهال مسری آمریکا و انگلیس است که تمام زمین را پوشانده و برای نسل ها ادامه خواهد یافت.

لطفا یک جریمه کوچک سمبولیک نکنید. آنان نه تنها با مردم مصر، بلکه به انسانیت و مردم جهان نیزصادق نبوده اند. لطفا از این میمون های زشت آمریکا و انگلیس قهرمان نسازید.

آنان می بایست تفهیم شوند که مردم جهان آگاه از خیانت های آنان اند و باید کثافات خود را از روی زمین پاک کنند. آنان باید ملاحظه کنند که چگونه آمریکا در شکست تنهایشان گذاشت! ودر رسانه ها بگویند که چگونه مردم جهان را به خاطر ادامۀ وجود آمریکا و انگلیس فریفته اند. شکنجه در این مورد نمی تواند جواب گو باشد . ولی کار های یدی سنگین ( مثل کار در معدن ، کار در جاده سازی و کشاورزی ) و بحث بسیار موثر است. چرا کار؟ چون کار انسان را خالص می سازد.

و از طرفی دیگر کار، احساس واقعی و آگاهی از زندگی رنجبار طبقۀ کارگر را به آنان می دهد.

طبقۀ کارگری که آنان فریبش دادند و برده اش کردند. در غیر این صورت گفتار آنان بر توده های شستشوی مغزی شده بی تأثیر خواهد بود. آنان وظیفه دارند اخوان المسلمین را در جهان از ریشه بیرون بکشند. نباید منتظر جواب یک شبه بود . مدتی زمان می خواهد . ولی وقتی آنان واقعیت ها را بدانند، برای حقیقت خواهند جنگید. و آن آغاز راستین بهار عربی خواهد بود .

حزب کمونیست مصر می تواند بشما کمک کند. در این مورد مصر مسئول تمام جهان است.

و پیروزی مصر پیروزی جهان خواهد بود.

سرنگون باد امپریالیست های انگلیس و آمریکا و

اخوان المسلمین هیولای آنان در جهان.

 

www.farah-notash.com       Women’s Power

Comments are closed.