یو-اس تریبونال

یو-اس تریبونال

انحلال اقلیم کردستان،نقش دول منطقه

و اپوزیسیون ایران

 

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان           وین     25 اکتبر 2017

 

حملۀ آمریکای صهیونیستی به عراق، نمایشنامه ای تراژدی بر پایۀ دروغی بزرگ « تسلیحات

شیمیایی عراق » که هرگز یافت نشد، با برنامه و نظم خاص صهیونیست امپریالیست ها ، برای غارت منابع خاورمیانه ، با بی اعتنایی محض به تظاهرات میلیونها مردم جهان در سال 2003 انجام شد. حضور نحس آمریکا ی صهیونیستی، با ایجاد تروریست های القاعده اش در عراق و انفجارها تا به امروز همچنان باقی است.

در سال 2005 دست کثیف آمریکای صهیونیستی، در نوازش سر مردم کورد ، به نو مستعمره ای در بخشی از خاک عراق به نام اقلیم کردستان شکل داد و نوکر شناخته شدۀ صهیونیستها ، بارزانی را به ریاست آن گمارد.

مردم حیرت زدۀ دنیا با آشنایی به قرن ها رنج بی امان کوردها ، ساکت به این رویداد نگریستند و شاید هم کمی با شک خوشحال شدند که آیا بالا خره پایان رنج های خلق کورد نزدیک می شود؟

ولی …

غافل از این که ، آن روز آمریکای صهیونیستی بذر جنگ آینده در خاور میانه را میکاشت.

غافل از این که آنروزها ، برای تصرف معادن خاورمیانه ، پای آهنین خود را بر شانۀ لخت کورد گرسنه می گذاشت که بالا رود .

غافل از این که آنروزها ، درحمایت و گسترش اسرائیل ، نقشۀ کوردستان بزرگ (نوکر آتی خویش و هم پیمان اسراییل ) را آماده کرده بود.

خود مختاری پیش کشی آمریکا، هرگز به خوشبختی هیچ ملتی نیانجامیده که خوشبختی کوردها را از آن انتظار داشت. شطرنجی کردن ممالک فقط در پی آسان کردن سلطۀ آمریکای صهیونیستی است.

حقایق رفته دراین 13 سال گذشته، باید فریب و فتنه را بر مردم رنجدیده و سادۀ ساکن اقلیم کردستان روشن کرده باشد. عدم گشایش در زمینه های اقتصادی-اجتماعی -سیاسی در عرض این 13 سال خود گواه این فریب راستین است. حال آنکه خود مختاری راستین ، دقیقا باید به چنین نتیجه ای برسد.

اگر آن روز حقایق پوشیده بود ، امروز حضور پرچم صهیونیستی اسرائیل در کنار پرچم کوردستان در تمام حوزه های همه پرسی ، گواه این واقعییت است. اقلیم صهیونیستی کوردستان جا پای دیگر صهیونیسم در خاور میانه با اهداف گسترش آن، سفره پهن کرده است.

گوردون توماس، ژورنالیست متخصص امور امنیتی بریتانیا، در کتاب خود: جاسوسان گیدونز، جنگجویان پنهان موساد، (گیدونز یکی از شخصیت های نظامی، قضایی و پیامبری در تورات است) در افشای نقش موساد در دستگیری اوجالان، هر گونه ابهام در دستگیری اوجالان ( رهبر حزب کارگران کردستان ) را رفع می کند.

در 15 فوریۀ 1999 ( 26 بهمن 1377) موساد در نایروبی اوجالان را دستگیر و به ترکیه تحویل داده است. از آن زمان اوجالان، در گذراندن حکم ابد خود در زندان آمرالی ترکیه است. عبداله اوجالان ، متفکر کورد، موئلف کتابهای بسیاری است و کتابهایی نیزدر مورد او نوشته شده است.

پرچمداران پرچم صهیونیستی در صفوف کوردها، چطور به قباحت خیانت خود واقف نبودند ، در جایی که رهبر کارگران کورد توسط اسراییلی ها اسیر شده است؟ وانگهی ، بسیاری از جهودان نیز از گرفتن پرچم اسراییل که سمبل قتل عام فلسطینیان است شرم دارند !

یا که مصیبت پرچم داری نیز به آنان دیکته شده بود ؟

صهیونیسم همانطوریکه جهودان را فریب داد و توسط سازمان هایاس به فلسطین کشاند و قبل از ایجاد اسراییل ، در همکاری تنگا تنگ با هیتلر برای تاراندن جهودان از اروپا به فلسطین، در دستگیری و کشتن آنان با هیتلر هماهنگ بود. چنانکه پیوند نازی صهیونیست در آمریکای ترامپ – نتانیاهو امروز نیز کاملا آشکار است.

امروز هم صهیونیست های آمریکا، با فریب کوردهای عراق و ایجاد اقلیم کوردستان و به هیجان آوردن کاذب کوردهای سوریه، ایران و ترکیه ، در گسترش برنامه های ضد انسانی خویش در خاور میانه هستند.

اقلیم کوردستان، فرزند خلف آمریکا- اسراییل در خاور میانه است ، از این رو انحلال آن الزامی و به نفع هر دو، هم کوردها و هم مردم خاور میانه است.

خود مختاری یا حتا یک جرعه آب، برای تشنه ای رو به موت از تشنگی ، از دست آمریکای صهیونیستی ، زهر مهلک است. و باید آن را با شرافت و خلوص انقلابی به شدت رد کرد.

تمام خلق های تحت ستم در خاور میانه و در جهان، رهایی خود را در سوسیالیسم خواهند یافت. فریب آنان توسط امپریالیسم صهیونیستی آمریکا و شرکایش ، فقط به شور بختی بیشتر آنان دامن می زند. ذوق زدگی کاذب با تکیه به اسراییل با پایگاهی متزلزل، که خود باید عنقریب فلسطین را تخلیه کند و برود، چیزی جز بلاهت نیست.

همه می دانیم که زبان کوردی یکی از شاخه های اولیۀ زبان فارسی است. این سند، گواه راستینی از حضور کوردها به عنوان اولین ایرانیان در ایران است.

ای رفقای گرامی در تمام احزاب و سازمان های ایرانی، با احترامی صمیمانه از تمامی شمایان در خواست می شود به رنج تمامی کوردها در تمام نقاط خاورمیانه به عنوان رنج هم میهنان عزیزی که در جنگ ها از ما جدا شده اند ولی همچنان علیه این بی عدالتی تحمیل شده بر آنان قرن هاست که مقاومتی شرافتمندانه می کنند نگاه کنیم و دفاع جانانه از تمامی آنان را دریغ نکنیم. دفاع ما به لحاظ شرافت قرن ها مقاومت آنان ، یک وظیفه است . و بدین منظور، تشکیل اپوزیسیون واحد اولین گام حیاتی در این راستا است.

حمایت از کل کوردها و هماهنگی مبارزه با دیگر رفقا در سازمان های خاور میانه، و افشای سیاست آمریکا در بین کوردها از اولین وظایف این اپوزیسیون واحد می تواند باشد.

ودیگر وظیفۀ پیشنهادی برای اپوزیسیون واحد ایران ، به دادگاه بین المللی کشاندن آمریکا، برای بیدادی است که در خاورمیانه براه انداخته است . اپوزیسیون واحد ایران می تواند، مبتکر اپوزیسیون واحد خاورمیانه شود. آمریکا ی نازی- صهیونیست، منطقۀ خاورمیانه را ویران ، و همانند شهرهای سوریه نابود و کلنگی می خواهد.

اساسنامۀ پیشنهادی اپوزیسیون واحد ، قبلا خدمتتان ارسال شده است و در مقالات فارسی 2017، در سایت جبهۀ جهانی ضد امپریالیست ، قدرت زنان ، موجود است. بیایید به نیاز مردم محروم خاورمیانه جواب رد ندهیم. بیایید قبل از آنکه خاور میانه ویران شود اقدامی بزرگ علیه امریکای صهیونیستی انجام دهیم و در مقابل یکه تازی های آن منفعل نمانیم.

از آنجایی که کردستان بین کشور های منطقه تقسیم شده است ، سرنوشت یک بخش جدا از

سرنوشت دیگر بخش ها نیست. لذا مسئۀ کردستان در هر دیار مربوط به دیگر ممالک و دولتها

نیز می شود.

قیم جهان آمریکا نیست ، بلکه تمامی نیروهای انسان دوست و شریف ممالک جهان که شدیدا رویاروی آمریکا و همپیمانان آن مقاومت می کنند هستند.

وظیفۀ فوری کشور های منطقه:

تمام کشور های خاور میانه در اشتراک با کوردستان، پیمان نامه ای با دو مضمون اساسی باید به سرعت به سازمان ملل ارائه کنند.

×     خواستار انحلال سریع اقلیم کردستان هستند.

×    دخالت آمریکا در تغییر مرزهای کشورهایشان ، با مبارزه مشترک و بی امان اشان روبرو خواهد شد.

وظایف بعدی:

×     اعلان انحلال ، به گردانندگان اقلیم کردستان وانتقال تمام قدرت به دولت عراق تحت نظارت سازمان ملل.  

×     ایجاد ” اتحادیۀ خاور میانه ” یا حد اقل ” اتحادیۀ 4 کشور مشترک در کردستان”

×   ایجاد کار و رفع نیاز های اجتمایی -اقتصادی- سیاسی تمام کوردهای خاورمیانه طی یک برنامۀ سریع و توامان. که رضایت کوردها و کاستن نفوذ آمریکا را در پی خواهد داشت.

×   ایجاد و اعلان برنامه های مانور مشرک نظامی .

×    آزادی بی قیدو شرط اوجالان و دعوت از او برای همکاری در برنامۀ مشترک کشورها، که مرحمی بر زخم های عمیق تمام کورد ها خواهد بود.

طبیعی است که تمام قرار داد های منعقد با اقلیم کوردستان، باید به دولت عراق واگذار گردد.

 

ختم بساط صهیونیسم امپریالیسم در خاور میانه با توجه به نیاز خلقها

برچیدن بذر جنگی آمریکا « اقلیم کوردستان » قبل از باروری.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.