یار

یار

عروس کوههای بلند

ای همه وجودت کار

نشسته آرام بر سبزه زاران

گل و چمن را یار

ای همواره مقاوم

سر به سر با کوه

حامی زنان کار

آنان را دم به دم غمخوار

 

خورشید مهر و شفقت

پیش مردمان محبوب

گر چه پیکرت شد

سر به سر با خاک

لیک خاطرات صفا و مهر تو

نزد همه گان

مانده بی خلل شاداب  

 

فرح نوتاش

تهران مهر 1370

www.farah-notash.com

Book 1

Comments are closed.