کودتای قبل از مرگ سید علی

کودتای قبل از مرگ سید علی

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم

اعلامیه شماره 53

دهم خرداد = 31 مه 2021

این که چه کسی در ایران باید رئیس جمهور شود، با شباهت فراوان به انتخابات ریاست  جمهوری در آمریکا، نه بر حسب اراده و انتخاب ملی است، که دقیقا در طراز با نیاز طبقه حاکم صهیونیستی درآمریکا، و آنوسی حجتیه در ایران، منتصب می شود.

شخصی با ویژگی های لازم برای انجام برنامه های از قبل تهیه شده توسط هیات حاکمه در نظر گرفته می شود. و او بدون هیچ گونه مشکلی در زمینه  کمبود رای ، با تقلب بر مسند ریاست جمهوری تکیه می زند. تلاش رئیس جمهورانی چون ترامپ و احمدی نژاد، برای ورود دوباره به عرصۀ  ریاست جمهوری، تلاش مضحکی بیش نیست!

برنامۀ بیت رهبری در این دوره از  انتخابات، علنی کردن رهبریت موروثی از سید علی به مجتبی خامنه ای و سلطه حجتیه بر سه قوا می باشد.

وقتی فراماسیون آمریکا در ایران بهائیت را، با بیت العدل اعظم اش در اسرائیل  پی ریزی می کرد، فراماسیون انگلیس هم حجتیه را بنیان گذارد. بهائیت در زمان محمد رضا شاه یکی از ارکان سلطه بود. و حال سلطه بر ایران با حجتیه است.

گول ارتباط بیت رهبری با روسیه و چین را نباید خورد . سیاست بیت رهبری نه با خامنه ای و نه با مجتبی است. تمام سیاست بر نامه ریزی شده توسط فراماسیون انگلیس است و سید علی و مجتبی مجری اوامراند . و همه اعضای سازمان حجتیه، در شبکه سراسری در ایران و عراق و لبنان ، به نام شیعه ، درانجام وظیفه اند. و ابراهیم رئیسی فرمانبرداری خود را از انگلیس در قتل عام چپ ایران در زندان ها به اثبات رسانیده است . حال پاسداری از رهبریت موروثی مجتبی را می خواهند به او محول کنند. انتخاب او نه برای استعداد و یا مهارت های سیاسی است، بلکه فقط به دلیل اطاعت محض از انگلیس می باشد. سازمان حجتیه، سازمانی تروریستی ، متکی بر دروغ و سالوس است. و اعضای ارشد آن آنوسی های وابسته به فراماسیون انگلیس هستند

اصلاح طلبان که خود نوکر همین هیات حاکمه بوده و هستند، عاجز از درک شرایط، و فاقد عشق و قدرت انقلابی اند. به همین دلیل در زمان خاتمی تمام افسران سپاه پاسداران مایل به خاتمی توسط باند حجتیه کشته شده اند. و دانشجویان را از طبقه 4  خوابگاه ها، نوکران حجتیه بیرون پرت کردند. دو میلیون مردم در خیابان ها ی تهران منتظر همراهی خاتمی بودند، خاتمی کار تحت ولایت قفیه را به همبستگی با مردم ترجیح داد. و شانس خود را باطل کرد. ولی اصلاح طلبان هنوز در هپروت اند و نوبت سوخته خود را تشخیص نمی دهند و از طرفی دیگر خواهان تحبیب توسط همین رهبری هستند! اصلاح طلبان مفلسانی بی شخصیت اند که حتا به عنوان یک فرد عادی عاری از خشم  و غیرت انسانی هستند. هر مهره ای از آنان که توسط باند حجتیه کشته می شود، بجای اعتراض، چشم خود را بر آن می بندند. آنان فرصت طلبانی پست و چاپلوس اند که  به ارتقاء سازمان حجتیه تا به بالاترین نقطۀ ممکن کمک کرده اند. از رفسنجانی گرفته تا به پایین ترین فرد آن . آنان کل مملکت را در سکوت به حجتیه واگذار کرده اند و مهر بی عرضه گی تاریخی، بر پیشانی آنان ابدی است.

حسن خمینی چاپلوسانه اجازه شرکت در انتخابات را، مستقیم از سید علی می پرسد؟ ! و سید علی هم درجا : “صلاح نیست”  را جواب می دهد! قتل را بر پدر خود روا می بیند. و هیچ کینه ای  از قاتلان پدر به دل  ندارد! ملایی که خوب خورده و به عنوان عقبه روح اله خمینی ، مبلغین اش رهبریت را برازندۀ او می بینند ولی اوبا احترام به ولی فقیه، به رئیس جمهوری راضی بود

محسن رضایی در جایی که چشم های خود را بر قاتلان پسرش بسته ، وعده های خنده دار زیر را به

مردم ایران می دهد!  انگار رئیس جمهور در ایران از قدرتی بر خوردار است!!!
* به دنبال صلح و امنیت در منطقه هستم.
* نمی خواهیم حتی گلوله ای نه تنها در ایران بلکه در منطقه شلیک شود.
* اقتصاد ایران باید سالم باشد و مبارزه با مفسدین بزرگ را شروع خواهیم کرد.
* من تضمین های لازم را می گیرم و تلاش می کنم تا FATF تصویب شود.
* آمریکا دولتی که من تشکیل بدهم را می شناسد و می داند اگر حرف بزنیم آن را عملیاتی می کنیم.

* بالا بردن ارزش پول ملی را وظیفه خود می دانم و دولت من ارزش پول ملی را تثبیت خواهد کرد.

او در زمان و مکان حضور ندارد. وفارغ از نقش استعمار خزنده تا مغز استخوان ایران است. .  

اصل جری مندرینگ، برای اعمال نفوذ صهیونیستیها ی آمریکا در تحمیل خواست خود بر ملت آمریکا در قانون اساسی آمریکا گنجانده شده است. تمام رئیس جمهوران آمریکا انتصابی توسط صهیونیستها هستند

 

در ایران نیز شورای نگهبان موظف به تنظیم شرایط  ارتقاء مهرۀ مورد نظر

بیت رهبری حجتیه با اطاق فکری انگلیس است. اعضای شورای نگهبان و خبرگان رهبری، کلا همه اعضای سازمان حجتیه اند. حال همه می دانند تحت حاکمیت این رژیم انگلیسی ، فقط ابراهیم رئیسی از صندوق بیرون خواهد آمد. و نا دیده گرفتن حق رای مردم تا جایی است که ، برخی از آخوند ها پیشنهاد داده اند تا رهبر مستقیم بدون انتخابات سراسری رئیسی را به عنوان رئیس جمهور معرفی کند.

رد صلاحیت لاریجانی توسط شورای نگهبان، برای برملا شدن وابستگی صادق لاریجانی به انگلیس بوده، که خود  خبر از وابستگی تمام برادران لاریجانی به انگلیس را دارد . و نه آن لاطائلاتی که تحویل ملت ایران دادند. این رهبریت می خواهد خود را ضد امپر یالیست و جانب دار ملل مسلمان خاورمیانه و آفریقا معرفی کند . ولی واقعیت این است که سازمان حجتیه ماموریت گسترش حیطه سلطه انگلیس در جهان را دارد. و سید علی بهترین نوکر انگلیس است.  شباهت بنیاد این رژیم به بنیاد آمریکا تصادفی نیست. ریشه هر دو فراماسیون است. و حاکمان ایران بسیار خوشحالند که مردم آنان را به غلط وابسته به روسیه و چین بدانند .

سپاه پاسداران شدیدا آلوده به ویروس سازمان حجتیه شده و بازوی مسلح این استعمارگران علیه ملت ایران است. امروز سعید محمد ، پاسدار رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، تمام تشکیلات تبلیغاتی خود را در اختیار ابراهیم رئیسی گذاشت. این وابستگی بازوی مسلح ایران به حجتیه، بزرگترین درد است. چون با پشتیبانی این خائنین، این همه ظلم بر ملت ایران می رود.  

سکوت ملت ایران هرگز وضع را به نفع اش دگر گون نخواهد کرد. نیروهای استعماری روی شانه هایش خواهند نشست و مدام بر فرق سرش خواهند کوبید. و ملت ایران هر روز بیشتر در باتلاق استعماری فرو خواهد رفت و هر روز حسرت عدم ایستادگی دیروز را خواهد خورد..

تا امروز، ملت ایران با ابتکارات بسیار، عدم شرکت خود در انتخابات را اعلان کرده است. تمام احزاب و سازمان ها نیز، جدا جدا این کار را کرده اند. ولی امروز پلیس برخورد با تحریم کنندگان را از وظایف خود اعلان کرده است. پس تحریم انتخابات ممنوع شد. باید رفت و به رئیسی رای داد!!

در این وقاحت تام بیت رهبری و نوکران، رویارویی محکم و بدون عقب نشینی وظیفه ملت ایران می شود. قبول خفت، ننگ است. روزی که انتخاب پلیسی بر مردم ایران دیکته می شود، همان روز، روز قیام ملی علیه سازمان حجتیه  و تمام باند تبهکارش است..

سید علی با کودتای هاشمی رفسنجانی ( قاتل احمد خمینی ) به رهبریت رسیده است و حال می خواهد با کودتایی دیگر این رهبریت را به مجتبی خامنه ای منتقل کند.

موش تو سوراخ نمی رفت ، جارو به دمبش بست!

مجتبی پسر سید علی کودتاچی ، مسئول کودتا و قتل در تمام سوله ها دردومین ریاست جمهوری احمدی نژاد

بوده است. تحمیل این رهبر و این رئیس جمهور از باند قاتلان، به ملت ایران، بسیار سنگین است. و ملت

ایران زیر این بارهرگز نخواهد رفت.

سید علی،  حامی بچه بازی و دزدی و قتل و جنایت در ایران ، با نمونه هایی چون سعید طوسی و بابک زنجانی،  و تمام ملایان است. از این رو نیاز شدید خود را به خوردن یک پس گردنی محکم از دستان مبارک ملت ایران اعلان کرده است. از طرفی دیگر، برنامه دیکته شده برای رئیسی روشن است. قتل عام تمام معترضین به رهبریت مجتبی و خصوصی سازی در بالاترین حد. و نهایتا به زانو درآوردن ملت ایران

از این رو برای رد این همه خفت، روز  28 خرداد روز قیام ملی علیه باند حجتیه خواهد شد.

تمام افراد ملت، مسلح به هر چه که در توان دارند، روز 28 خرداد به تمام اماکن رای در هر جای این سرزمین وارد و پلیس مسلح تحت امر حجتیه را خلع سلاح کرده، ودر تهران  بیت رهبری را بر سر ساکنان آن ویران خواهد کرد و مجتبی آرزوی رهبری را به گور خواهد برد.

بیست وهشتم خرداد … زمان ختم بیداد

روز قیام ملی …در دفاع از… عزت و شآن ملی

روز خرد کردن دندانهای هر گاله گند دهان دزد بی ناموس

روز بر چیدن بساط حجتیه و سالوس

ملت به پاست امروز

سیدعلی و مجتبی… به زیر آوار و خاک … خانه خراب امروز

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

علم‌الهدی: این حرف که رهبری معصوم نیست، دنباله‌اش رویارویی با پیغمبر است/ کسی که این حرف را بزند یا دیوانه است یا دشمن است که می خواهد ستون خیمه انقلاب را بزند.

علم‌الهدی از اعضاء حجتیه – آنوسی …. وظیفه اش اشاعه بلاهت وسالوس

Comments are closed.