کودتای خزندۀ دوم و زمینۀ ظهور!

کودتای خزندۀ دوم و زمینۀ ظهور!

اعلامیه شمارۀ 31

جبهۀ مردم برای نجات ایران( خط سوم)

30 اردیبهشت = 19 .5. 2020

 

دولت حزب الهی جوان ، که این روز ها ورد کلام خامنه ای شده است، چیزی جز تنگ تر کردن حلقۀ محاصره و غصب قوۀ مجریه و حجتیه ای کردن کل ارکان حکومتی ایران نیست. در این صورت سه قوه قضائیه ، مقننه و مجریه ، یک دست از جنس حجتیه خواهند شد. و با داشتن فرماندهی 5 نیروی مسلح هوایی ، زمینی ، دریایی ، پلیس، سپاه ، وسلطه بر خزانۀ ملی و رسانه ها ، در واقع سلطه بر تمام ارکان قدرت، و ایجاد زمینۀ ظهور که چیزی جز فساد کامل نیست، به اجرا در خواهد آمد.
لژ سازمان حجتیه در انگلیس و بیت رهبری، با دریافت راه کارها از مرکز ، برنامه های کاری خود را قدم به قدم از روی برنامه تا به امروز پیش برده اند.
سه رویداد موازی اخیر
آزاد سازی بورس عدالت و اجازۀ واگذاری سهام فقط از طریق قمارخانۀ اسلامی بازار بورس، و غیر قانونی بودن انتقال ان از طریق دفاتر اسناد رسمی، در واقع به معنای لغومالکیت بیش از 49 میلیون نفر بر سهام خویش است،
حملۀ مهندسی شدۀ دانشجویان شبکۀ رهبری به حسن روحانی
مذاکرات استعفای حسن روحانی توسط مجلس غصب شده توسط شبکۀ سازمان حجتیه – رهبری پشت هیاهوی کرونا ،
و آخرین مرحلۀ این کودتای خزنده در شرف تکوین ، سخنرانی نمایشی خامنه ای برای دانشجویان در هیبت مدافع علوم، از ته چاه جمکران حجتیه، و منع تدریس علوم انسانی در دانشگاه ها، سلطۀ کامل حجتیه انگلیسی بر تمام کشور و زمینۀ ظهور و فساد کامل را مهیا کرده است!
با جلوس دولت جوان، که همان دولت چاکر بیت رهبری از جنس حجتیه است، دزدی های هنگفت ، از قماش بعد از کودتای اول ، زمان احمدی نژاد، شروع خواهد شد. و فساد به اوج خود خواهد رسید. و 49 میلیون نفر، با کاغذ پاره های سهام های بی پشتوانه در بورس، با باخت تتمۀ دارایی خود در قمار خانۀ رژیم ملا، ساکت نخواهند نشست، حتما بازار بورس ملایان را بر سرشان ویران خواهند کرد. و حکومت ملایان را بزیر خواهند کشید.
دولت های قبلی هم جز از اطاعت از رهبر حجتیه ای کار دیگری نمی توانستند بکنند. ولی دیگر دولت در سایه ای موجود نخواهد بود. و بازی های میگم میگم احمدی نژاد نیز لازم به تکرار نخواهد بود. مردم ایران یکپارچه علیه کل رژیم سراسر فاسد حجتیه انگلیسی به پا خواهند خواست.

مبارزۀ بی تشکل محکوم به فنا است.

ایجاد تشکل های سریع مبارزاتی اساسی ترین اقدام در شهرها و روستاها

جنگ بزرگی در پیش است

شعار ما ….نه آمریکا نه ملا

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.