کشورها را بسوی جنگ داخلی نرانید واکسیناسیون اجباری را متوقف کنید

کشورها را بسوی جنگ داخلی نرانید

واکسیناسیون اجباری را متوقف کنید

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان        وین  16.01.2022

 

وقتی دولتی تعهد خود را در حفاظت از سلامتی ملت، با عرضه واکسن مجانی نشان می دهد، نه تنها تحسین آمیز است، بلکه بیانگر سطح باور انساندوستی سیستم حکومتی نیز می باشد.

ولی وقتی شروع به اجباری کردن تزریق واکسن می کند، ارزش ها محو می شوند و سطح اش  به بازاریاب و فروشندۀ تولیدات شرکتهای داروسازی سقوط می کند.

دو هفته پیش بود که دبیر سازمان بهداشت جهانی، دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس، نوبت هفتم تزریق واکسن را اعلان کرد و گفت : دولت های کشورهای کوچک نباید مردم خود را مجبور به واکسیناسیون بکنند. وقتی میلیاردها مردم در کرۀ زمین واکسن نزده اند، بی فایده است.  در ضمن تمام واکسن ها فقط  6  ماه موثر هستند. و افراد واکسینه شده باید دوباره واکسینه شوند. از طرفی، هیچکدام از این واکسن ها، بر جهش تازه اومیکرون تاثیری ندارند.

ما باید تا ماه مارس صبر کنیم تا واکسن جدید علیه اومیکرون تولید شود.

پس بر حسب این واقعیت های داده شده توسط سازمان بهداشت جهانی “هو” مقررات غیر منطقی جاری توسط دولت ها، نه همخوانی با پیشنهادات هو داشته و نه با خواسته های  مردم.  و دراین موقع سئوال تلخ بکارگیری این همه واکسن بی تاثیر و بدرد نخور توسط دولت ها، برای مردم مطرح می شود!

به دولت وحشتناک استرالیا نگاه بکنید، که چطور ویزای قهرمان بزرگ تنیس جهان، نواک جوکوویچ را برای واکسینه نبودن لغو کرد! قهرمانی که مدارس بسیاری در صربستان بجای

مدارسی که سازمان ناتو در سال 1999 بمباران کرد برای کودکان ساخته است.

گویی جهان، هرگز می تواند تجاوز جنسی به 2000 کودک انگلیسی را بعد از جنگ جهانی دوم، توسط دولت استرالیا فراموش کند! زمانی که دولت استرالیا از بریتانیای کبیر خواست تعدادی کودک انگلیسی برای انگلیسی شدن نژاد استرالیایی ها به استرالیا بفرستد!

هرگز کسی صدای فریاد آن کودکان بی پناهی را که پدرو مادر خود را در جنگ جهانی دوم از دست داده بودند و بعد از فرستاده شدن به استرالیا، توسط دولت استرالیا تبدیل به بردگان جنسی شدند، را نشنید. سال های بسیاری بعد، وقتی آنان، پیرمردان و پیرزنانی بودند، نخست وزیر انگلیس، دیوید کامرون، رسما برای فرستادن آنان به استرالیا از آنان عذر خواهی کرد!

دولت استرالیا در حرکت اخیر خود دقیقا نشان داد که تغییری نکرده است، همان شخصیت وحشی و ضد انسانی و طرز تفکر نژاد پرستانۀ وحشتناک را حفظ کرده است. دولت استرالیا نشان داد هیچ احترامی برای انسان ها  و قهرمان تنیس محبوبشان که مدارس بسیاری برای کودکان ساخته است، ندارد.    

یا همین دیروز در وین، وقتی زنی برگه آزمایش سلامت تازه خود را هنگام ورود به فروشگاهی نشان داد، مسئول فروشگاه، او را راه نداد!  مدرک 2 گ ( شفا یافته ، و یا واکسن زده) را می بایست نشان می داد، تا می توانست وارد شود. سلامتی مشتری مهم نبود، گردن شکسته و واکسن زده او، مورد مطالبه بود!

پس، زمانی که دولت ها از خود علاقه ای برای کسب آخرین اطلاعات ر ا نشان نمی دهند، و هر کدام سعی در نشان دادن وفاداری خود نسبت به آمریکا هستند، دیگر وقتی که مردم از حقوق خود دفاع می کنند نباید متعجب شوند.

مرگ بر آمریکا

نیست باد تمام جنگ های  بیولوژیکی

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.