چتر نجات

چتر نجات

فرح نوتاش   قدرت زنان   23 جولای 2014

کشتار بی رحمانۀ سه جوان جهود اسراییلی برای بهانه تراشی، برای حمله و قتل عام غزه و ورود ارتش زمینی اسرائیل به غزه با هدف اشغال و تصرف غزه در سناریوی امپریالیسم آمریکای با زدن هواپیمای مسافربر مالزی در اکراین دنبال می شود . زدن هواپیمای مسافر بری اساسا کار شناخته شدۀ آمریکا برای پیاه کردن امیال پلید او است. چنانچه زدن هواپیمای مسافربری پرواز 655 ار باس ایران ار از ناو یواس اس وینسنس آمریکا در خلیج فارس در13 ژوئیه 1988از خاطر ها محو نشده است. ویلیام راجرز فرماندۀ ناو مدال شجاعت گرفت.

حال با چند هدف کاملا مشخص آمریکا این چتر نجات را باز کرده است و با ایجاد جنجال و عوام فریبی توسط رسانه های خود

1- قتل عام و اشغال غزه

2- ایجاد سرپوش و سایه برای استیلای لشگریانش * داعش* در عراق و سوریه

3-حضور دائم ناتو و صدای هاروارد(ماموران سیا و پنتاگن) در اوکراین

4- آماده کردن مردم جهان برای حمله اش توسط اوکراین به روسیه

را دنبال می کند. او در تدارک جهنمی است که نظیر آن در تاریخ ثبط نشده است. قساوت ودروغ گویی ، بی رحمی در جنایت و بهره گیری بسیار سیستماتیک از رسانه های جهانی از ابزار کار اوست. حکومت خائن اوکراین ، در خدمت به این جهانخوار شناخته شده به گوش به فرمان ایستاده و ملت اوکراین را به قربانگاه مطامع امپریالیست می برد.

در آستانۀ این بحران عظیم جهانی ازمهمترین وظایف تمام مردم آزادی خواه و انسان دوست زمین

1-افشای دروغ های رسانه های امپریالیستی

2- شناسایی و ثبت آنان

3-ایجاد فعال جبهه های جهانی ضد امپریالیسم در تمامی جهان و ارتباط و همکاری آنان با هم است.

تمام حکومت های مذهبی که بلا استثنا از نوکران امپریالاست ها هستند ، ممانعت از حضورشان ،

از ارکان جبهه ضد امپریالیست است .و این شامل مردمان معتقد به ادیان نمی شود.

در این میان رژیم سراسر فاسد ایران معلوم نیست در خفا چه داده که این همه مورد تحسین امپریالیسم ها بخصوص آمریکا قرار گرفته است.

در لبخند های مستهجن ومسخرۀ و بی وقار وزیر امور خارجه ایران * ظریف * کراهتی دیده می شود که مبین دلالی حقیرو همیشه بازنده است. در پس این سیاست های درهای بسته و ایجاد اخبار پوششی خیابانی * شلاق و سنگسار*چه می گذرد که مجلس سراسر انگلیسی به آن رضا داده است . این رژیم سراسر دزد که تمام هم اش ادامۀ سلطه بر ایران و چپاول بودجۀ مملکتی ست و چون انتری با رنگ دمبک هر انتری می رقصد دارد با سرزمین ایران دارد چه می کند؟ و چه مصاله ای

بر سر مردم گرسنه و همیشه برهنه پای بلوچ ما دارد می آید ؟

و برای دیگر خلق های محروم ایران کرد و آذری چه برنامه هایی در حال پیش روی ست؟

برای پیش گیری از حملۀ آمریکا به عراق در سال 2003 میلیون ها مردم در سرتاسر اروپا . جهان تظاهرات اعتراض آمیز بر پا کردند. ولی آمریکا هرگز برنامۀ خود را تغییر نداد . و عراق را کلنگی کرد و همچنان به اعماق گور می برد .پس نتیجه می توان گرفت که با تظاهرات، شاید مردم تخلیه عصبی شوند ، ولی هرگز پیروز نمی شوند. ایجاد جبهه های راستین مبارزاتی علیه امپریالیسم از مهمترین گام های اولیه برای متوقف کردن و پایان دادن به هستی این هیولای جهان خوار است.

Comments are closed.