و شهید قاسم سلیمانی

و شهید قاسم سلیمانی

اعلامیۀ شماره 18

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

2020 . 01.03           13.10. 1398

 

گذشته از محکومیت شدید حضور آمریکا در خاورمیانه و هر جای دیگر به غیر از کشور آمریکا، که خلاف قوانین سازمان ملل بوده و از ارکان قلدری آمریکا با نیت غارت غنائم ملل مظلوم و بدون سلاح های اتمی است، ایجاد هر گونه تشنج بیشتر در خاور میانه به بهانۀ انتقام، توسط رژیم ملا نیز بشدت محکوم است.

داستان طویل دخالت رژیم ملا در کشور های خاور میانه و جهان مربوط به روزی می شود که بکار گیری کلمۀ امت بجای ملت در زمان روح اله خمینی شروع شد. ادامۀ این دخالت و غارت بودجۀ ملی توسط اعضاء رژیم ملا ، به فقر و فلاکت و حاشیه نشینی و کلیه فروشی افراد ملت ایران برای زنده بودن انجامید. و نقطۀ اوج آن، به رگبار بستن بی شرمانۀ معترضین گرسنه از پشت بام ها و زندانی کردن بیش از 9000 زندانی معترض توسط رژیم ملا است.

قاسم سلیمانی یکی از پاسداران بسیار بی سوادی بود که در معرض شستشوی کامل مغزی و سوء استفادۀ کامل توسط رژیم نکبت ملا قرار گرفت. و به عنوان بال پرواز پروژه های استعماری انگلیس توسط آیت اله های آنوسی فیضیه و به غایت انجمن حجتیه انجام ماموریت کرد.

او نه تنها هرگز باعث خوشبختی ملل دیگر نشد بلکه با ایجاد تشکل های نظامی تشیع حجتیه در خاور میانه مردم منطقه را از زیر سلطۀ آمریکا به زیر سلطۀ انگلیس رهبری می کرد.

دخالت اخیر او فقط در عراق به کشته شد ن 450 نفر و 25000 نفر زخمی در بین مردم مظلوم عراق که معترض به دزدی های حاکمیت دست نشاندۀ ایران بودند انجامید. او دخالت در امور مملکتی می کرد که ملتش از این دخالت عاصی و جان بر لب شده بودند و نفرت خود را از این دخالت به صورت آتش زدن کنسولگری ایران در نجف و کربلا نشان می دادند. مردم عراق پرچم ایران را و عکس قاسم سلیمانی و سید علی را می سوزاندند. در واقع، گر چه او و همراهان حشدالشعبی اش با بهپاد نقطه زن آمریکایی کشته شده اند ، ولیکن خانواده های کشته و زخمی شدگان عراقی امروز شادمان از این کشتاراند.

قاسم سلیمانی آنطوریکه سعی می شود توسط رژیم ملا و انگلیس به عنوان قهرمان معرفی شود

هر گز قهرمان نبوده است. قهرمان کسی است که به نفع عموم مردم کاری بزرگ انجام می دهد و حتا از جان خود نیز می گذرد. او نه تنها به نفع عموم کاری نکرده بلکه مردم مظلوم معترض به فساد دولتی در عراق را با پیاده کردن فرمان های سید علی خامنه ای توسط حشدالشعبی به رگبار بست. در واقع او پاسدار منافع 1% ها در ایران و خاور میانه بود.

او که کاملا در خدمت انجمن حجتیه بود، کشته شدن اش به تزلزل موقعیت خارجی رژیم حجتیه ملا خواهد انجامید.

سید علی خامنه ای، رهبر دزدان ایران، برایش دعای شهادت کرده بود، حال آرزوی تمام مردم خاور میانه، شهادت تک تک تمام افراد وابسته به انجمن حجتیه و حامیان رهبری، همچون محمد خاتمی و روحانی و تمام پیروان فاسد و غارتگراموال ملی است.

مردم مظلوم خاور میانه پیروز است

جنگ افروزان آمریکا و رژیم نکبت ملا …هر دو نابود است

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

info@farah-notash .com

Comments are closed.